Vefk Nedir?

Vefk Nedir, vefk nasıl hazırlanır ve vefk tesirli mi biçiminde çok sual alıyoruz. Vefk in lügat anlamı geçim ve aynı zamanda dengedir. Vefk ler sağdan sola yukarıyadan alta ve bir köşeden bir köseye ve konutlarındaki rakamların toplamı birbirine denk olduğundan dolayı bu ad verilmiştir. kısaca vefk geçim ve denge anlamına kazanç. Dinimiz doğrultusundan bakıldığında ise vefk tesirli ve tesirli dua anlamına kazanç. Vefk ler şahsın ruhsal alemde bir problemi var ise bu problemin düzenlenmesi ve ya da giderilmesi için ruhsal alemde sema katlarına açılan bir tünel olarak ta ifade edilebilir.

Vefk çeşitleri de fazladır. Belli bir emel için hazırlanan bu vefkler kelime rakamlar ve yeniden belli zamanlar ile yapılan ve hazırlanan ve bunların bir kağıda geçirilmesi ile yapılan yazım biçimlerdir. Belli bir emel için yapılan ve hazırlanan vefk ler belli kaideler uygun bir biçimde hazırlandıktan sonra dereceli hizmetliler olur ve o derecelilerin adları da yazılır. Bu dereceli hizmetliler ise dua yolu ile istenen ve yeniden aynı zamanda antlar ile ve en ehemmiyetlisi yüce ALLAH ın izni ile misyon alırlar. Hazırlanan bir vefk bu biçimde yaşam geçirilir.

Verk ler çizildikten sonra her sırada bulunan kare rakamına ve ya özelliklerine göre ad alırlar. Misalin bir sırada iki kare varsa ikili 3 kare var ise 3 lü vefk hazırlanır. Vefk ler de kendi içlerin de gruplara parçalamışlardır. Bunlar ise toprak hava ateş ve su grubudur. Yeniden bu vefkler hazırlanırken bağlı bulunduğu seyyarelere göre de değişiklik gösterir. Bunlarda yeniden güneş vefk i ve ay vefk i olarak gruplara dağılır. Elbette vefk ler yalnızca bu kadar la hudutlu değildir. Vefk lerin bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Vefkler hazırlanırken arapça da bulunan harf ve rakamlar kullanılmaktadır. arapça da ki harfler ise ebced hesabında rakamsal bir karşılığı olur. Vefk i yapılan sözcüğün ebced hesabındaki karşılığı ve yeniden vefki yapılacak tümcenin rakamsal kıymetleri ebced hesabında bulunur ve bunlardan takviye alınarak yapılır ve hazırlanır.

Şahsa özel hazırlanan vefk ler de en çok dualar ve esmalar kullanılmaktadır. bunlar kendi dilimizde değil elbette arapça dil kullanılarak yapılır. Arapça da kullanılan kelimeler çoğunlukla kuran da ki ayet ler ve ALLAH ın adları ile hazırlanmaktadırlar. Vefk hazırlamak oldukça fazla bilgi birikimi gerekir. Vefklerin yapılış emelini öğrenmek gerekir. Vefki hazırlanacak şahsın burcu seyyarelerin konumları burcunun özellikleri ve şahsın özellikleri gibi bir çok mevzu ön tasarıya çıkmaktadır.

Vefk lerin sihir ile karıştırılması en çok merak edilen mevzular arasında yer alır. Vefk ler sihir değildir ve hatta sihir ile hiçbir ilgisi yoktur. Sihirler yapılırken şeytanca varlıklardan takviye alınırken vefk ler hazırlanırken ALLAH ın izni ile görevlendirilmiş hizmetlilerden takviye ve yardım alınarak yapılmaktadır .bu hizmetli dediğimiz varlıklar ise elbette şeytanca değil nurani varlıklardır. vefk ler hazırlanırken insanların en çok merak ettiği mevzu ise vefk günah mıdır, vefk günah değildir. ALLAH ın bize verdiği nimetlerden yararlanmak biz insanlara farz kılınmıştır. Dikkat edilmesi gereken vefki hazırlanacak şahsın üzerinde sihir ve muska gibi şeylerin olmamasıdır. Zati muska yapıldığında şahsın üzerine manyetik bir enerji oluşur ve bu pasif hale getirilerek tesirsiz gidişatta vazgeçilir.

Havas ilmi dediğimiz ilim çok derin bir ilim olmasının yanı gizeme bu bilgiye sahip olan insan rakamı oldukça azdır ve havas ilmini bilecek şahısların bazı koşulları yerine getirmesi gerek ve bir hayli koşulu vardır, şahsın bu koşullardan en az 7 tanesini taşıması gerek. bunları sayacak olursak şayet, ilk sırayı kesin karar alır, birey isteğinde emin olacak ve asla kuşkuya düşmeyecektir. Ardından sabırlı olmak vardır, şahsın sabrın ne olduğunu ve ne kadar dayanacağına bakılır. Yeniden şahsın çok iyi gizem gizleyen biri olması gerek ve takva sahibi birisi olması gerekir. yeniden şahsın ivedi etmemesi ve pak olmasına itina göstermek zorunda. Bunların ardından icazetli olmak vardır. Bunun anlamı ise ALLAH ın arkadaşlarından izinli olmaktır. Şahsın teşhis etme kabiliyeti olmalı. Bunların ardından şahsın oruçlu olması ve amel zamanını öğrenmelidir. Bunların ardından kıbleye yönelmesi ve istihareye uyumak kazanç.

Alakanızı Sürükleyebilecek Yazılar  Aşk Vefki

Bunların yanı gizeme manevi alemdeki varlıklar dediğimiz grupta yaşayan varlıkları makûs ve altlık işlerde kullanmamak gerek, bunların isminden azimetleri bilmek kazanç. Başka Bir Deyişle manevilere okunacak dualar vardır ve şahsın bu duaları öğrenmesi gerekir. en son amelin yapılışı vardır ve bunda anlatılmak istenen amelin nasıl yapılacağıdır, bazen bir levhaya yazılması gerek ve birey ona göre hareket eder bazen de bir kağıda yazılması gerekebilir, burada nasıl yapılacağı ehemmiyetlidir.

Havas ilmi dediğimiz ilim bilinmesi ve uygulanması çok güç bir alandır ve bununla beraber havas ilmi ile birden fazla makûs enerjiler yok edilir ve ya uzaklaştırılır. Herkesin bildiği üzere olumsuz enerjiler çoğunlukla sihir yolu ile sevk edilmesi istenen şahsa sevk edilir ve bunlar bazen bir eşya olabilmektedir, size sihir yapan birey bir armağan dahi verebilir ve siz bu armağanı kabul ettiğinizde sihrin tesirine girmiş olacaksınız. Şayet kuşku ettiğiniz bir birey size bir armağan vermiş ise ve siz kabul ettiyseniz hemen bu verilen armağandan uzaklaşmanız gerekecek. Verilen armağan ufak ise en tesirli yolu ya yakın ya da suyun dibine atın ve bu eşyadan kurtulun.

Muskalar üçgen biçiminde sarılan ve içerisinde dua yazan bir nüshadır. Muskalar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken yerler vardır. Bunlar muskanın hangi emel ile yazılıp hazırlandığına bağlıdır. Muskalar sihir ile bir de koruma için yazılır. Koruma muskasının nasıl yapıldığını açıklamadan evvel muskanın ne olduğunu ve niye yapıldığını açıklamak çok daha doğru olacaktır. Muska arapça bir kelime olup nüsha anlamını taşır. Bir cins kopyalama da denilebilir, muska dediğimiz korunma usulü ilk olarak peygamber efendimize kısmet olmuştur. Yüce ALLAH ın meleklerinden olan Cebrail a.s aracılığı ile peygamber efendimize hazırlanmıştır ilk olarak ve bu muska ile peygamber efendimiz kendini makûsluklara karşı koruma altına almıştır.

Koruma muskaları yazılıp hazırlanırken içlerine koruma sağlayacak dualar yazıldıktan sonra üçgen biçimine getirilir. Duaların okunmasının ile yapılan muska şahsa verilerek birey bunu belli zaman üzerinde taşıması istenir ve o tanımlanan zaman bittikten sonra yüksek bir yere kaldırılır. Muska cinsleri daha evvel söylediğimiz gibi hangi emel için yapıldığına bağlı olur ve muskalar yazılıp hazırlanırken emel ne ise ona göre dualar yazılır ve ardından tekerrür dualanır. Koruma muskaları cin dediğimiz vücutsuz varlıkların verecekleri hasardan korunmak için yapıldığı gibi hastalıklardan korunmak için ya da sihir bozmak için de yapılmakta. Burada ehemmiyetli olan şahsın ne için muska yazdırıp hazırlatmak istediğidir. Koruma muskaları ile birey makûsluklardan korunabilir. Bu muskalar hazırlandıktan sonra birey içerisindeki yazılan duaları okuması gerek. Muska bu biçimde yazıldıktan ve uygulandıktan sonra elbette daha tesirli olur.

Birey yalnızca muskaları yazdıktan sonra üzerinde taşıması muskanın tesirini bütün anlamı ile etkilemeyecektir, birey yazılan bu duaları kendisi de okursa şayet muska en iyi biçimi ile tesir edecek ve o bireyi koruma altına alacaktır. Birey bu sayede makûsluklardan korunmuş olacaktır.

Harekât / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir