Sihir Yapılan Şahsı Kavramanın 5 Yolu

Sihir yapılan şahsı kavramanın yolları birden fazla biçimde kendini muhakkak eder. Sihir yapılan birey kendisinde böyle bir tesir olduğunu çoğu zaman kavrayamaz, sezemez. Bu vaziyette çevresinde bulunan kimseler bu şahısta bulunan ani farklılıklara karşı dikkatli olurlarsa, bu vaziyetin sihirden kaynaklı olduğu anlaşılabilir.

sihir bulguları

Sihir Yapılan Şahsı Kavramanın En Ehemmiyetli Beş İşareti

Düşler

Düşler bir çok kere uyarıcı ve ikaz edici özelliği ile insanların yaşamını kurtarmıştır. Sihir yapılması ve böyle bir hazırlık içinde olunması, manevi enerjiler ve gözetici enerjiler sayesinde şahsa düşünde gösterilebilir. Çoğunlukla tanık olduğumuz vaziyetlerden biridir. Düşlerde özellikle yılan, kedi, köpek vs gibi hayvanların hücumuna uğramak ve bu düşlerin aralıksız devam etmesi sihir fikri doğrular kalitededir.

Yatamama Ve Atlama

Gece uyku problemi olmayan bir kimsenin bir anda uyku yatamaması, uykuya geçişte ani atlamaları, yüksek bir yerden düşme hissi ile uyanmak, uyku kurnazlık arasında kalmak, hiç yatamamak ve uykusuzluk sürüklemek ya da bütün tersi hiç uykusuzluk sürüklememek ve halsizlik bu misallerin başındadır.

Fiziksel Farklılıklar – Sızılar

Fiziksel olarak bedende bulunan farklılıklar da sihir ihtimalini kuvvetlendirebilir. Saçlarda elektriklenme, saçlarda dökülme, aralıksız sıkılma ve yanma hissi, çok tez zayıflama, kusma ve yemek yiyememe, ayakların yanması, mide ve kalpte hiçbir rahatsızlık yokken, aralıksız sızı sezilmesi, göz sızıları, göğüs sıkışmaları, aralıksız esneme ve özellikle ensede sızılar, ani bayılmalar, kekemelik.

Ruhsal Farklılıklar – Hayaller

Ruhsal olarak kötümser bir hale bürünme, umutsuzluk, vefat fobisi, yalnız kalma isteği, banyo yapmak istememek, banyo yapılsa dahi arınıldığına inanmamak, yalnız kalamamak, özellikle banyoda fobiler, takip ediliyor hissiyatı, ağlama isteği, nedensiz ağlama krizleri, bir şeyle kırmak, dökmek, konuttan çıkıp gitmek, hayaller ve halüsinasyonlar görmek, sesler dinlemek.

Alakanızı Sürükleyebilecek Yazılar  Adet Kanı Sihri Tılsımları

Diğer Bulgular

Cinsel gönülsüzlük, eşinden iğrenme ve nefret etme, konuttan kaçma isteği, tıbben bir problem yokken çocuk sahibi olamama ve aralıksız çocuk düşürme, aralıksız kandırıldığını sezme, şizofreni, nedensiz nişan bozulması ya da konutluluk bitmesi bu ve bunun gibi nedenler yalnızca teşhis ve rehabilitasyon edilebilir gidişatlardır. Sihir yapıldığında sezilen bu ve bunun gibi birkaç problem ile karşılaşılır ise, evvel tıbben bir mesele olup olmadığı incelenmeli ve mesele bulunmadığı takdirde ciddi anlamda bir uzman medyum ile irtibata geçmek fayda sağlayacaktır.

Uzman Yorumu

Bireyin üzerinde sihir olup olmadığı hangi usullerle anlaşılır uzman medyum Yıldızname Medyum açıklıyor.

Hemen Bize Yazın…

Sihir Bozmak İçin En Tesirli Usuller Ve Dualar

Sihir Bozmak için en tesirli usul usullerine uygun bir bakım yapılması ve bakım neticesinde ortaya çıkan bilgiler ışığında sihir bozma harekâtına başlanmasıdır. Sihir bozma operasyonu bazen sihir yapmaktan daha güç olabiliyor. Zira sihir yapılırken verilen hasar, bozulurken başka bir deyişle iyileştirme çalışmaları yapılırken emin bir süreç alıyor. Bazen bu süreç yapılan sihrin çeşidine göre zaman alabilir; ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi yeniden altını çizerek belirtelim ki; bozulmayacak sihir yoktur. Sihir bozmayı öğrenmek deneyim ve ilim ister. Emin bir eğitim ve cesaret isteyen bir eylemdir. Herkesin sihir yapamayacağı gibi, herkesin de sihir bozmayacağı kesin bir geçektir.

Evvelki yazımızda şahsa sihir yapıldığnı anlama yollarından bahsetmiştik bu yazımızda da yapılan sihrin bakım ve dua gibi sihir bozma usullerinden bahsedeceğiz.

sihir bozmak için en tesirli usuller

Sihir Bozmak İçin Bakım Şart mı?

Sihir bozmak için en tesirli usulün bakım olduğunu ifade etmiştik. Bize yöneltilen ve çok merak edilen mevzuda Neden bakım?

Şöyle ifade edelim; her danışanımın söylediği ve ifade ettiği elbette kendi yaşadıkları ve temennileridir. Ancak emin bir bakım yapılması gerekir ki; hem bireyin içinde bulunduğu gidişat tanımlansın, hem de yapılan tesir ya da mekanizmanın nasıl, ne zaman, ne ile ve hangi emel ile olduğu ortaya çıksın. Danışanım yaşadığı kasvetlerin nasıl ve neden kaynaklandığını bilemez. Danışanımın bildiği yalnızca ne yaşadığı ve nasıl etkilediğidir. Yaşanılan gidişat ve nasıl bir tesir alanında olduğu, nasıl ve neden kaynaklandığı bulunmadan analiz etilemez.

Bu sebeple Bakım dediğimiz usul sonrasında bulunan bilgiler ışığında operasyon yaparak, istenilen istikamette daha net ve pak bir yoldan istenen niyete doğru bir düzlemde erişilecektir.

Duayla Sihir Bozulabilir mi?

Sihir bozmak mevzusu içinde en çok merak edilenlerden biri de Dua okumanın sihir bozup bozmayacağıdır. Elbette biz sihir bozma operasyonlarında, duaların eforunu kullanıyoruz ve emin duaları ve sureleri emin gün ve rakamlarda zikrediyoruz. Ancak bazı vaziyetlerde nasıl bir tesir yapıldığı tanımlandığı zaman, aynı tesir üzerinden yol alarak sihir bozma operasyonu yapılır. Şöyle bir misalle anlatalım; diken giren bir ayaktan, evvel diken çıkarılmalıdır ki, daha çok cerahat toplamasın ve yara arınılsın. İçerde diken durduğu takdirde hangi merhemi sürerseniz sürün, iyileşme olmayacak, gidişat daha makûs bir hale gelecektir. Evvel çözüm lüzumludur, sonra üretim safhasına geçilir. Dua ve sureleri, sihir bozma operasyonu sonrası iyileşme yarıyılında zikrediyor ve daha pak bir auraya sahip olunması için emin bir zaman rehabilitasyon sürecinde uyguluyoruz.

Alakanızı Sürükleyebilecek Yazılar  Sihir Bozmak

Uzman Medyum Yıldızname Medyum Yanınızda

Sihir bozma ve bakım mevzularında bilgi almak için dilediğiniz zaman bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Hemen Bize Yazın…

Felak Nas Sureleri Okununca Sihir Bozulur mu?

Felak Nas Sureleri Okununca Sihir Bozulur Mu? Bozulmaz Mı?

Okunuşu:

Kul e ’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil ’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı:

De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu zaman, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine Allâh ’a sığınırım.

Açıklama:
Felak Suresi, : “Fil” suresinden sonra Mekkede nazil olmuştur, 5 ayettir. Yüce Allah tarafından kullarının kendisine nasıl sığınmaları gerektiğini öğreten bir suredir. Felak, sabah anlamına geldigi gibi yarmak mantığına da kazanç. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle beraber ikisine “iki gözetici” anlamına gelen “muavvizeteyn” denir. Bu surelerin şifa kastıyla okunduğuna dair hadisler vardır.

NAS SURESİ

Okunuşu:
Kul e ’uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Anlamı:

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların Melikine salt sahip ve egemenine, insanların Ilâhına. O sinsi vesvesenin şerrinden, O ki insanların göğüslerine makûs düsünceler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardanolan tam vesvesecilerin şerrinden Allah ’a sığınırım!

Açıklama: 

Nas Suresi, Mekke ’de nazil olmustur. 6 ayettir. Nas insan demektir. Felak suresi ile beraber ikisine “iki gözetici” anlamına gelen “muavvizeteyn” denir. Bu surelerin şifa kastıyla okunduğuna dair hadisler vardır.

Felak Nas Sureleri Okununca Sihir Bozulur Mu? Hakkında Ayrıntılar

Bu sualin yanıtına geçmeden evvel Felak ve Nas Surelerinin indiriliş emeline değinmek istiyoruz.

Müslim, Buhari, Tirmizi, Nesai ’den nakledilen hadisler aynen şöyledir:

İbni Abbas ve Hz Aişe ’den söylentiyle; Yahudilerden bir çocuk Hz. Peygamber S.A.V. ’e hiz­met ederdi. Yahudiler onun usunu çelip Rasûlullah S.A.V. ’ın taradığı saçlarından ve tarağından bir kaç diş almasını istediler. O da bunları alıp yahudilere verdi. Yahudiler de bunlarla Rasûlullah S.A.V. ’a sihir yaptılar. Bunu yapan birey içlerin­den İbn A”sam isminde birisiydi. Yaptıktan sonra o sihri Züreyk oğullarının kuyusuna attılar ki o kuyuya Zervan denilirdi.
Bu sihir ile Rasûlullah S.A.V. rahatsızlandı. Başında saçları parçaladı ve döküldü. Altı ay müddetle bayanlara gittiğini görüyor ona öyle geliyor ve fakat onlara reelinde yanaşmamış oluyordu. Bir iş yaptığını sanıyor ve fakat yapmamış oluyordu. Erimeye başlamıştı fakat başına ne geldiğini öğrenmiyordu.
Bir gün yattığı bir sırada kendisine düşünde iki melek geldi. Birisi baş tarafına, öbürü ayak ucuna oturdu. Ayak tarafına oturan baş tarafına oturana:
“Adamın nesi var?” diye sordu. Başucundaki:
“Hastalanmış.” dedi. Ayakucun­daki:
“Neden hasta olmuş?” diye sordu. Başucundaki:
“Kendisine sihir yapıl­mış.” dedi.
“Ona kim sihir yapmış?” sualine de:
“Yahudi Lebîd ibn A ’sam.” demiş.
“Ona ne ile sihir yapmış?” sualine de:
“Tarağı ve taraktan düşen saçıy­la.” yanıtını vermiş.
“Peki o sihir nerede?” deyince de
“Bir hurma çiçeğinin kabuğunda, Zervan kuyusunun dip taşının altında.” diye yanıt vermiş ve o sıra­da Hz. Peygamber S.A.V. uykusundan uyanmış ve:
“Ey Aişe, farkında mısın Allah Tealâ bana ilâcımı bildirdi.” emretmiş, sonra da Ali, Zübeyr ve Ammâr ibn Yâsir ’i o sihri alıp getirmeye yollamış. Kuyunun başına gelmişler, kuyu­nun ipini çekmişler, kuyudaki su sanki kına suyu gibiymiş. Kayayı kaldırmışlar, altındaki hurma çiçeği kabuğunu çıkarmışlar. İçinde Hz. Peygamber S.A.V. ’in sa­çından düşen kıllarla, tarağından kırılmış iki diş ve yanında bağlanmış bir ip varmış. İpin üzerinde iğne ile dikilmiş on iki düğüm varmış.
İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu iki Sûreyi indirmiş de her âyet okunduk­ça bir düğüm çözülmüş ve Rasûlullah S.A.V., ondan her bir düğüm çözüldükçe bir hafiflik seziyormuş. Nihayet son düğüm de çözülünce gevşeyip sanki ipten kurtulmuş gibi kalkmışlar.

Alakanızı Sürükleyebilecek Yazılar  Rodonit

Görüldüğü gibi, Felak ve Nas Sureleri Peygamberimize S.A.V yapılan bir sihir-büyü neticeyi indiriliyor. Ancak ehemmiyetli olan nokta, öncelikle Peygamberimiz S.A.V. kendisine yapılan sihrin yerini düşünde görüyor, gösteriliyor, bildiriliyor. Kuyuda olduğu öğrenilen sihir, öncelikle bulunuyor ve sonrasında sihrin tesirleri Felak ve Nas Sureleri okunarak gideriliyor.

Kur ’an-ı Kerim baştan sona bir şifa definesidir. Felak ve Nas sureleri ise sihircilerin şerrinden Allah ’a sığınmayı öğütleyen Ayetlerdir.

Dua her zaman Kul ile Allah arasında bir köprüdür. İsteğinizle iletişimli olarak o köprüye erişir, yüce yaradandan isteğiniz, emelinizi, muradınızı veya şifanızı dilersiniz.

Felak Nas Sureleri Okununca Sihir Bozulur mu, Felak ve Nas Sureleri sihrin bireyin üzerinde var olan tesirlerini kaldırmada büyük destekçi olduğunu tüm islam bilginleri bildirmişlerdir. Ancak öncelikle yapılan sihrin ne olduğu ve nasıl, ne zaman, kimler tarafından yapıldığını öğrenmek ehemmiyetlidir. Sihrin nasıl yapıldığı, ne zaman, kimler tarafından yapıldığı neyle yapılıp, nereye koyulduğu bilinmeden dua okumak, kısa süreli bir gevşemenin ötesine geçmeyecektir. Aynen bedene giren bir toplu iğnenin bedenden çıkmasını beklemeden üzerine merhem sürülmesi gibidir. Toplu iğne bedende kaldıkça üzerine sürülen merhem tesir etmeyecek, vaziyet belki dahada makûs bir hal alacaktır. Öncelikle toplu iğnenin bedenden çıkarılması, bölgenin arınılması ve sonrasında merhem sürülmesi yarayı daha ivedi arınacaktır.

Her zaman tekerrür ettiğimiz gibi, Havas ilmi dahil her ilimde şifayı evvel Allah ’tan öğrenmek gerekir, sonrasında Allah ’ın izni istikametinde rehabilitasyon her zaman zafere erişecektir.

Evvel teşhis ardından rehabilitasyon gelmelidir…

Bu  mevzuda sormak istediğiniz sualleri yada problemlerinizi gönül rahatlığı ile bizimle paylaşabilirsiniz.

Hemen Bize Yazın…

Aşk Sihri Nedir?

Aşk Sihri Nedir sualinden evvel aşk sihri ne emel ile yapılır sualine değinmek daha doğru olacaktır. Şahıslar karşılıksız bir aşk yaşıyor ise ya da aşklarına karşılık bulamıyor ise bu sihir yapılabilir. Bu sihir giden bir sevgiliyi ve ya eşi geri getirmek için de yapılabilmektedir. Aşk sihirleri en yaygın olarak yapılan ve ak sihirler arasında yer almaktadır ve çok şahıs sihri yaptırır. Genelde bayanlar eşlerine yaparlar ve kocalarını konutlarına bağlarlar. Kocalar eşlerinden başka kimseyi gözü görmez ve mutlu bir konutluluk yaşamı sürerler. Aynı zamanda karşılıksız aşk yaşayan şahıslar bu sihir sayesinde aşklarını ve sevgilerini doya doya hayata fırsatı bulurlar.

Aşk sihirlerini herkes her öğretmen yapamaz, her sihir de olduğu gibi aşk sihrinde de yeniden alanında uzman bir öğretmen ve ya medyumdan destek almaları doğru bir karar olacaktır. Aşk sihirleri bir anlamda beğendikleri şahsı kendine bağlamak için yapılan iyi maksatlı sihirlerdir. Bir Hayli aşk sihri çeşidi bulunmaktadır. Eşi konuta bağlamak için yapılanı vardır, giden sevgilinin büyük pişmanlıklar içinde geri gelmesi için yapılan vardır, çiftler bir arada ama yeniden de aşklarının uzun sürmesi için yeniden sihirden destek alırlar. Her sihir gibi sihrin niye yapılacağı çok ehemmiyetlidir. Aşk sihirleri arasında en yaygın olan ve çok tesirli bir aşk sihri olan sihir canbar aşk sihridir. Bu sihir oldukça tesirlidir ve doğru yapılması gerekir. Canbar aşk sihri ile giden sevgililer ve eşler geri dönerler . bu sihir ile sihir yaptıran şahıs beğendiğine ve ya eşine tekerrür kavuşmuş olur ve aşkları uzun vakit devam eder. Bu sihrin yapıldığı şahıs karşı tarafa büyük bir aşk dahi bağlanırlar. Gözleri başka kimseyi görmez ve sadık kalırlar.

Yeniden tesirli bir sihir olan kaşık sihri de aşk ve bağlama sihirleri arasında yerini almıştır. Bu sihir çeşidinde de kaşıklar kullanılır ve kaşıklar birbirlerine suratları dönük biçimde bağlanır ve dua sonrası sihir meblağ. Her sihir de yapılması gereken yeniden alanında galibiyetli bir medyum ya da öğretmen dan destek alınması gerekir. yanlış ve ya noksan yapıldığında ters tesirler oluşabilir.

Operasyon / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Harmura Aşk Sihri

Sihirlerin çok muhtelif olduğunu herkes öğrenmektedir. Sihirlerin yapılışları ve tesir alanları sihirlerin yapılış emellerine göre değişmektedir. Sihirler her zaman makûs maksatlar ile yapılmazlar. Her ne kadar iyi maksatlar ile yapılsalar da dinimizde sihirlerin yeri yoktur ve büyük günahlar arasında yer almıştır. İnsanlar her şey için sihir yapabilirler. Sihirler zati bir cins enerji yollamadır ve sihrin emeline insanları tesirleri altına alırlar. Yapılan sihirler arasında en çok seçim edilen sihir ise aşk ve başlama sihirleridir. Birey hoşlandığını elde etmek kendisine bağlamak için bunları yapabilir ve yanı zamanda giden birini geri getirmek ya da yine aşık etmek için aşk ve bağlama büyülerinden faydalanılabilir.

Aşk ve bağlama sihirleri de kendi içlerinde oldukça muhteliftir. Harmura sihir de bunlardan biridir, hoşlandığını kendisine bağlamak ve kendisinden başkasını gözü görmemek ismine yapılan bir sihirdir, bir çok yerde harmura sihrine aşk celbi denmektedir. Harmura aşk sihri ustalık gerektiren bir sihirdir, her öğretmen ve ya medyum bu sihri yapamazlar, çok fazla öğrenilmese de bu sihir bir hayli aşk ve bağlama sihirlerinde çok daha tesirli bir sihirdir. Nasıl yapıldığını merak edenlerin rakamı da çok fazladır. Harmura sihrinde fotoğraflar kullanılır ve aşık edilmesi gereken bireyin anne ve babasının fotoğraflarına lüzum vardır. Bu fotoğrafların yanı gizeme adları da gerekmektedir. harmura aşk sihri eninde sonunda tesirini gösteren bir sihirdir ve bu sihri yapan öğretmen rakamı azdır, bunun sebebi ise, değişik aşk sihirlerine oranla daha güçtür. Bu sihir hemen tesirini gösterebilir ancak yeniden bu sihrin yakalaması 2 ve ya 3 ayı bulabilmektedir.

Harmura Aşk Sihri, iki birey arasındaki sevgi aşk ve mutluluk için yapılan bir sihirdir. Bu sihir yapılırken fotoğrafların adların dışında bir ekip natürel taşlar kullanılmaktadır ve burada ehemmiyetli olan taşların tercihidir. Bu sihir yapılırken evvel taş tercihi yapılır ve bu taş dualandıktan sonra tütsü operasyonu yapılır. Bir ekip operasyonlardan sonra agresif güneşe ve ay ışığının altında bekletilerek harekâtlar zinciri bitirilir.

Operasyon / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Aşk Sihri Nasıl Yapılır?

Aşk Sihri Nasıl Yapılır, ister Aşk Sihri olsun, ister rastgele bir sihir olsun bu gibi uygulamaların gerçekten tarifini basit basit bulamazsınız. Zira bu gibi uygulamaların tarifi olmayacağı gibi, bireye özel olduğu için rastgele bir genellikte mevzubahisi değildir.

Şahsın kıyafetinden yapılan aşk sihirleri vardır ve bu sihir şahsın kıyafetinden bir parça alınarak yapılır. Şahsın giysisi ile yapılan sihirler çok tesirli aşk sihirleridir. Bunun sebebi ise, sihirler yapılırken şahsın dns ını taşıyan parçalar ile yapılan sihirler her zaman daha tesirli olmuştur. Bir şahsı aşık etmek ve aynı zamanda psikolojik baskı altına almak için bir hayli yol ve usuller vardır, sihirler de bu yollardan birisidir, bu sihirler ile aşık etmek istenen birey o şahsı birlikteliğe ikna etmek ve ilişkiye ikna etmek için bu yollar kullanılmaktadır. bu gibi şeyleri yapmak için bu çeşit sihir yolu kullanılır.

Şahsın giysisi ile yapılan aşk sihrinin tesiri çok yüksek olur. Aşık olması istenen birey için bu sihirler yapılabilmektedir. Bu sihirleri yaparken çok dikkatli olmak gerek. şahsın kıyafetinden yapılan aşk sihirleri de kendi içlerinde dağılmışlardır, bunlardan biri tırnak yedirme sihridir, tırnak yakma ve kül halinde kullanma gibi kendi içlerinde gruplara parçalar. Bunlar bağlama ve aşk sihri olarak gruplandırılırlar. Bu bağlama aşk sihirleri yapılan bireye doğrudan hasar vermese dahi tesiri kesinlikle olacaktır, bu psikolojik ve fiziksel hasarlara neden olabilmektedir.

Şahsın kıyafetinden yapılan aşk sihri duası olan bir sihir olarak çıkar karşımıza, sihir yaparken dua etmek ve aynı zamanda tılsım hazırlamak gerekir. Bu da havas ilmini öğrenen birinden yardım almak anlamına gelmekte. Havas ilmi dediğimiz ilim ise çok fazla bilgi gerektiren bir alandır her zaman. Her öğretmen ve medyum bu işi yapamaz elbette, özellikle tılsım hazırlamak gibi operasyonlarda havas ilmini öğrenen birinin yapması elbette daha iyi olacaktır.

Tılsım hazırlanarak ve duası okunarak yapılan tırnak aşk sihirleri çok tesirli bir sihir olacaktır. Sihir yaptırmak isteyen bireyler öncelikle uzman bir öğretmen ve ya medyumdan yardım alması gerek. uzman birini buldukları zaman yapılacak bir bakımın ardından birey ne emel ile sihir yaptırmak istiyorsa, ona göre yollar bulunur ve ona göre operasyonlar ayarlanır. Bu surattan uzman birinden yardım ve dayanak almak çok ehemmiyetli. Doğru bireye gidilmezse, tesirli neticelerin yanı gizeme gidişat daha makûsa gidebilir. Bu surattan her zaman dikkatli olmakta fayda vardır.

Operasyon / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Aşk Sihri Meblağ mı?

Sihirlerin çok muhtelif emeller için yapıldığını daha evvel söylemiştik. Sihirler iyi emeller için yapıldığı kadar makûs emeller için de yapılmışlardır. Çok daha önceki tarihten bu yana insanlar elde etmek istediklerini elde etmede en kısa yolun sihir olduğuna karar vermiş bu yolu çoğu kere kullanmışlardır. Dinimizce sihir yapmak ve yaptırmak günah sayılmıştır ve bunları yapanların ALLAH A şirk koştuğu kabul edilmiştir. Bunun yanında yeniden bu sihirleri yapan ve yaptıran dinden çıkmış sayılır. Ancak sihri bozdurmanın bir günahı yoktur, sihir vardır ve insanlar tarafından kabul edilmiştir. Yapılan bir sihri bozdurmak insana hak tır denilmiştir. İnsanlar yapılan bir sihir ile yaşadıklarında reelinde kendi yaşamlarını yaşamamış kabul edilir. Şahıs muhakkak tesir altına alındığı için sihir yapılan şahıs kendi kararları verememiştir. Sihir yolu ile şahsın kendi hür istemi elinden alınmış ve tesir suratından kendi kararlarını vermez hale gelmiş olur. Bu nedenden dolayı sihir yapmak ve yaptırmak günahtır dinimizde.

Sihirlerin çok muhtelif emeller için yapıldığını söylemiştik. Bireyler bazen bu sihirleri aşk için yaparlar, beğendiklerini elde etmek isterler ama aşkları karşılıksız ise, ne yazık ki naçarca sihir yolunun kullanmak zorunda kalmışlardır. Aşk için yapılan sihir de öteki sihirler gibi yakalayabilir. Aşk için yapılan en tesirli sihir ise canbar aşk sihridir denilebilir. Bu sihir hoşlandığı bireyi kendine bağlamak için yapıldığı gibi giden bir sevgiliyi ve ya eşi geri döndürmek için de yapılabilir.

Aşk Sihri Meblağ mı, Yapılan her sihir meblağ ancak bireylerin üzerindeki tesirler değişebilir. Birini bütün anlamı ile tesirler iken kimi insanları çok fazla etkilemez, burada şahsın inancı ve enerjisi büyük rol oynamaktadır. Elde etmek istediğiniz şahıs ALLAH a çok bağlı ise, yapılan bu aşk sihri o bireyi çok fazla etkilemeyebilir, ancak dini vazifelerini yapmayan biri bu sihirden bütün olarak etkilenebilir.

Yapılan sihir her ne emel ile yapılırsa yapılsın sihir yapmak ne kadar günah ise, sihir yaptırmak ta bir o kadar günah sayılır dinimizce, dini tam yaşayan ve ya ALLAH tan korkan insanlar sihir yapmaktan çekinirler.

Operasyon / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Aşk Sihri Bulguları

Aşk Sihri Bulguları nelerdir yada Aşk Sihri nasıl belirli olur. Aşk Sihri kendini aşık olmak gibi bir vaziyet mevzubahisi olduğunda ve en ehemmiyetlisi olmaması gereken ya da daha öncekinden hoşlanılmayan bir kimseye duyguların yoğunlaşması anlamında kendini belirli eder.

Birbirinden çok muhtelif nedenler ile parçalayan insanların yine kavuşması için ve dileklerinin yerine getirilmesi için özel bir dua ile yapılan operasyonlardan alana kazanç bu sihir çeşidi. Duanın ve ya sihrin yapılması için sevgililerden birinin bu mevzuda uzman olan bir şahsa müracaat etmesi ve bu mevzunun son derece saklı yakalanması sihir için oldukça ehemmiyetlidir. Sihrin galibiyetli olması için bu saklılık kesinlikle zorunludur. Kocasına yine kavuşmak isteyen insanlar bu mevzuda uzman olan şahıslara giderek kendilerine destek etmelerini istemektedir. Gittikleri bu şahsa sevgilisinin adını, kendi adını ve baba ve annelerinin adlarını söylerler. Sonrasında uzman olan şahsa sihri yaptıracak olan şahıs dilediği şeyi belirtir. Sihri yapacak uzman şahıs sihri yapacağı bireyin de sihri yaptıracak olan eşinde burçlarına, yıldızlarına ve kavuşma olasılıklarının olup olmadığına bakar ve bilir. Sonrasında uzman olan şahıs sihrin yapılmasını isteyen bireyin aynı gün içinde kendisine tekerrür gelmesini ve kazançken de bir kadeh deniz suyu getirmesini söyler kesinlikle. Zira deniz, parçalayan insanları kavuşturan, özlemleri sona erdiren bir simge olarak öğrenilmektedir. Bu mevzuda uzman şahıs bu deniz suyunu alır ve suya kurandan bazı lüzumlu olan sureleri okuyarak operasyonu başlatır. Suya uygulanan operasyon sona erdikten sonra suyun getiren bireyin başı üzerinde 7 defa gezdirilmesi gerekir ve dikatli olunmalıdır. Kullanılan bu suyun 7 damlasını yanan bir ocağa damlatır ve eşlerin adlarını belirtir. Sonrasında sen kavuştur ya sübhan der ve dört bir tarafa üfler. Gerçeğinde vaziyet bu noktaya gelmeden öncelikle ilişklerinizdeki aksaklıkları, negatif vaziyetleri ve kendi yanılgılarınızı düşünmeniz daha doğru olacaktır. Elbette eşinizin de ilişkide negatif tutumlar sergilemiş olabilir. Bu neden ile her iki tarafında evvel kendi kusurlarını düzenlemesi doğru seçim olacaktır. Aşk sihri yapılan şahıs sihrin tesiri ile karşı tarafa sevgi besleyecektir. Aşk sihri yapılan şahıs kendisinde sihir olduğunu kavrayamaz, Kocanızı konuta bağlamak için müneccimlerden, sihircilerden ve eşi bireylerden medet ummamanız gerektiğini öğrenmenizde fayda var. kendi başınıza hiçbir işe kalkışmamanız sizin için iyi olur ve doğru olan budur. Bu cins aşk sihirleri için kendi başınıza yapacağınız harekâtlarla galibiyetli olabilmeniz olası değil ayrıca buna eş operasyonlar da günahtır. Eşinizle aranızdaki meseleleri bu biçimde çözmeye çalışmanız son derece yanlış bir tavır olacaktır. Ayrıca sihirler tehlikelidir hasar görmemek için uzak durmanız gerekir.

Operasyon / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Odkara Aşk Sihri

Aşk sihirlerinin oldukça daha önceki bir tarihe sahip olduğu düşünülmektedir. Uzun seneler süresince uzman olan şahıslar tarafından kullanılan bir usuldür. Aşk sihirlerinin genel olarak sevgisine karşılık bulamayan şahıslar tarafından seçim edildiği görülmektedir. Son derece tesirli olduğu düşünülen bir hayli aşk sihri çeşidi olduğu öğrenilmektedir. Natürel bu sihirler uzman şahıslar tarafından yapıldığı zaman tesiri ortaya çıkabilmektedir. Bu sihir çeşitlerinden biride odkaradır.

Odkara Aşk Sihri üç büyük cin dayanağıyla yapılan ateşli bir sihir olarak tanınmaktadır. Bu biçimde yapılan tek sihir olma özelliğine de sahiptir ayrıca. Odkara sihri çok daha önceki tarihlere katlanan ve Asya şaman sihirleri arasında yer alan bir sihir olma kalitesini göstermektedir. Orta Asya Türkleri tarafından çok tanınmış olan isimleri Çar, Çur ve Çor olan üç büyük cin bulunmaktadır. Bu üç büyük cinden bir hayli birey çekinmekte ve korkmaktadır tabi ki. Bugünde insanlar tarafından kullanılan, artık insanların diline yerleşmiş olan karman çorman ve çarçur sözcükleri buradan ortaya çıkmış vaziyettedir. Odkara sihri bu üç cinin dayanağıyla yapılabilir ve isminden de anlaşılacağı gibi kara sihirler içinde yer alan eforlu sihirlerdendir. Od ateş ve karada yanık karası anlamını taşıyan kelimelerdir. Odkara sihri hoşlanılan bireyi kendine aşık faktörün yanında hoşlanılan bireyi kendine bağlamak, onu elde yakalamak içinde kullanılabilen tesirli bir sihir çeşididir. Bu sihir için daha önceki insanlar tenlerden faydalanmaktaydılar. Günümüzde ise ten bulmak çok güç olmasa da kağıt kullanılarak da yapılması muhtemel olan bir sihirdir. Daha Öncekiler tarafından da sıkça kullanılan odkara sihri oldukça tesirli bir sihir çeşidi olarak göze çarpmaktadır. Odkara sihri özellikle konutlu şahıslar tarafından sıkça seçim edilir. Konutlu bayanlar bu sihri bir can simidi olarak düşünürler hatta. Odkara sihrinin bu kadar yaygın olarak kullanılmasının ve merak edilmesinin sebebi kesintisizlik kavramının olması vaziyetidir. Odkara sihri bu mevzuda uzman şahıslar tarafından yapıldığında hem çok tesirli olmaktadır hem de tesirini uzun zaman devam ettirme eforuna sahiptir. Odkara sihri de değişik kara sihirler gibi genel olarak geceleri yapılan sihirler arasında yer alır. Odkara sihri bireye özel hazırlanır ve doğru zamanda yapılması lüzumludur. Sihir muhakkak zamanlarda yapılacak okumalar ve uygulamalarla tesirini gösterebilmektedir yalnızca.

Operasyon / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Aşk Sihirleri

Aşk Sihirleri buraya yazılmayacak ve sayılmayacak kadar fazladır. Dünyanın doğuşundan, bir uygarlık halinse gelinceye değin bir çok dinde, kültürde ve coğrafyada rakamsız Aşk Sihirleri yapılmış ve yapılmaya hali hazırda devam etmektedir.

Aşk, her insanın yaşamında en az bir defa karşılaşacağı yoğun bir duygudur. Enteresan bir biçimde aşk insanı çok tesirler. Kimileri duygularını karşılık bulup mutlu olabiliyorken, bazı insanlar ise karşılık bulamıyorlar. Karşılık bulunca her şey şahane ancak bulamayınca insanın içini üzüntü kaplıyor. Kesintisiz hoşlandığı bireyi düşünüp onun hayaliyle yaşıyor. Genelde insanlar aşklarına karşılık bulamıyor ne yazık ki. Hepimiz dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, yakın etrafımızdan aşk acısı sürükleyenleri dinliyoruz. Bunu kabullenip yaşamına devam edenler var elbette ancak kabullenmeyip farklı yollar sınamak ve hoşlandığı bireyi elde etmek isteyen şahıslarda var. Bu vaziyette de yapılacak bir şey kalmadığında sihir akla geliyor. Aşk sihri… Aşkına karşılık bulamayan her insanın kullanmak istediği, ama doğru bulmadığı ya da cesaret edemediği usul. Aşk sihirleri doğru bireyler tarafından yapıldığında son derece tesirli olabilen eforlu sihirlerdir. Aşk sihirleri, nasip bağlamak için yapılan sihirler, aşk bağlama sihri, en iyi bağlama sihri bunların hepsi aynı emelle yapılan sihirlerdir. Bu sihirler iyi gayeler güdülerek yapılır. Ya da yaptıranlar öyle de düşünüyor diyebiliriz. Aşığım ve onunda beni hoşlanmasını istiyorum bunda ne var ki der aşk sihri değişik ismiyle bağlama sihrini yaptıran bireyler. Aşk sihirleri iyi gayeler güdülerek yapıldığından ak sihirler içerisinde yer alır. Ak sihirler iyi sihirler olarak belirlenmektedir. Aşk sihirleri elbette yalnızca eflatuni aşıklar için geçerli değil. Uzun seneler konutla kalmış ama aşkını yitirmiş birliktelikler için son derece tesirli bir usuldür. Aşk kaybolunca geçinmekte basit olmuyor. Eşler birbirine ilk günkü gibi kavrayışlı davranmıyorlar. Bu vaziyette eşlerde rahatlıkla sihre müracaat etebiliyorlar. Sihir dediğimiz harekât dualar kullanılarak da yapılabiliyor. Birini kendine aşık etme duası şeklini öğreniliyor. Çok tesirli olduğu öğrenilen aşk sihirleri vardır. Aşk sihri herkes yaptırabilir. Ancak bunu yaptırmak isteyen şahıs duygusundan kesin olarak emin olmalıdır. Sihrin tesirli olabilmesi için bu gidişat çok ehemmiyetlidir. Günümüzde de olduğu ve herkes tarafından öğrenilen gençlerin aşık olduklarını sanması ve sihir yaptırmak istemesi vaziyeti yanlıştır. Bir şeyler seziyorlar ve buna aşk deyip sihir yaptırmak istiyorlar. Şayet duygunuzdan emin değilseniz ya da yoğun biçimde aşık değilseniz sihirden pozitif bir netice elde edemezsiniz. Yapan şahıs işinde ne kadar uzman olursa olsun sihir galibiyetle sonuçlanmayabilir. En güçlü aşk sihirleri arasında mum sihri, canbar aşk sihri ve sarımsak sihri yer almaktadır. Mum sihri, bir mum üzerine sihir yapılmak istenen şahsın ismi ve annesinin ismi Arapça yazılarak yapılır. Bu muma bazı dua ve esmalar okunur ve zaman tanımlanır. Tanımlanan gün ve saatte mum yakılmalıdır. Sonrasında tekerrür bazı okumalar hakikatleştirilir sihir yapan şahıs tarafından ve dilek yakalanır. Bu sihir operasyonuna sihri yapan şahıs tarafından tanımlanan zaman süresince devam edilmelidir. Tanımlanan vakit bitirildikten sonra erimiş mum parçaları kimsenin bulamayacağı ıssız bir yere vazgeçilir, toprağa gömülür, suya ya da ateşe atılır. Elbette bu gidişat sihrin yapıldığı şahsın bilgileri ile doğru orantılıdır. Mum sihrinde son derece ehemmiyetli bir bilgi daha bulunmaktadır. Mumun rengi. Kırmızı mum; aşk, sevgi, bağlama, muhabbet, cinsellik, cezbetme, bir araya getirme, beyaz mum; konutluluk, nişanlanmak, nasip açmak için, mavi mum; isteklerin yerine getirilmesi, dileklerin kabulü ve huzur , yeşil ve sarı mum; kusurluklardan kurtulmak, şifa bulmak için ve son olarak siyah mum ise; bireyleri ayırmak ya da daha makûs emeller için ancak yalnızca makûs emeller için kullanılır. Ayrıca mum sihri farklı bir biçimde daha yapılabilir. Evvel bir parça mum el edilir ve bir kaba konularak ateşte eritilir. Yeşil bir bez kare biçiminde kesilir. Sıcak bal mumu üzerine dökülür. Sonrasında bu parça ay ışığı altında 3 gece bekletilir. Ay ışığı altındaki bu mum kağıt biçimini alacaktır. Bu olduğu zaman mum üzerine vefk veya celb cinsince yazılar yazılır ve harekât sonlandırılır. Sihir harekâtı sona erdikten sonra hazırlanan bal mumu sihir yapılmak istenen şahsın evinin yakın etrafına gömülür. Hatta kesintisiz kullandığı bir yol seçilmeli ve oraya gömülmelidir. Sihir bu biçimde daha tesirli olacaktır. Bir değişik en tesirli aşk sihri ise canbar sihridir. Canbar aşk sihri son derece tesirli olan bir sihir olduğundan sihir yapılırken hiçbir harekât sıçranmamalı ve harekât sırasına itina gösterilmelidir. Sihrin yanlış yapılması gibi bir gidişat mevzubahisi olmamalıdır. Zira sihirler yanlış yapıldığında tersi biçimde tesir gösterebilir. Başka Bir Deyişle hasar görebilirsiniz. Sihrin üretimi şu biçimdedir. Öncelikle iki adet heykel yapmanız gerekmektedir. Bu heykellerin balçıktan ya da bal mumundan yapılmasına itina gösterin. Heykellerin biri erkek ötekiyi ise dişi olmalıdır. Yapılan heykellerden biri sizin ötekiyi ise sihir yapmak istediğiniz şahıs için kullanılacaktır. Heykeller üzerine sizi ve aşık etmek istediğiniz bireyi anlatacak fotoğraflar çizebilirsiniz. Ancak fotoğraf yapmak yerine resim kullanılmayı da seçim edebilirsiniz elbette. Sihir yapmak istediğiniz şahsın resmini ve kendi resminizi yan yana koyarak sihir yapma operasyonuna başlanabilir. Sihri yapacak olan şahıs heykellerin göğüs kısmına sihir yapılmak istenen şahsın ismini ve annesinin ismini yazmalıdır. Bu harekât sihir yaptırmak istenen şahıs içinde geçerlidir. Sonrasında içine adlar yazılan alanlar çember içine alınır. Sihri yapan şahıs her birine bin kere Ya Vedud esmasını okur ve sıcak soluğu ile çember içindeki alana üfler. Burada ehemmiyetli bir gizeme vaziyeti vardır. Sihri yapan şahıs evvel yaptırmak isteyen sonra yapılacak bireye harekâtları sırasıyla uygulamalıdır. Harekât bitirildikten sonra bu heykeller herkesin görebileceği bir yere vazgeçilmeli ya da asılmalıdır. Ve altına şu ifadeler yazılır. Ey yaratık-ı ilahiye! Sonrasında bu bireyler birbirlerine ebedî bir aşkla bağlanacaklardır. Ve bir değişik en iyi aşk sihri ise sarımsak sihridir. Sarımsak sihri de değişik sihirler gibi ak sihirler içinde yer alır. Aşk ve muhabbet için yapılır. Sihrin emeli bütün olarak karşı tarafına kendine tamamen aşkla bağlamaktır. Sihrin üretimi için öncelikle 7 diş sarımsağa lüzum vardır. Sarımsaklar bir cezvenin kaynatma kısmını konulmalıdır ve üzerine su dökülürken lüzumlu laflar söylenir. Bu harekât bitirildikten sonra sarımsaklar haşlanmaya başlanır. Ocağın altı yakıldıktan sonra lüzumlu laflar söylenir. Bu sihrin ikinci düzeyidir. Lüzumlu laflar sarımsak haşlanıncaya kadar tekerrür tekerrür söylenebilir ancak 7 defa söylenmesi doğru olandır. Sarımsaklar haşlandıktan sonra sudan çıkarılarak beyaz bir kağıdın üzerine serilir. Bu esnada yeniden lüzumlu tılsımlı laflar söylenir. Bu laflarda sihrin galibiyetli olması için 7 defa söylendikten sonra kağıt dayanmaya başlanır. İçinde 7 diş sarımsağın bulunduğu kağıt toprağa gömülmelidir. Gömülme sırasında sihir için lüzumlu son laflar söylenir ve sihir bitirilir. En iyi aşk sihirleri, nasip bağlamak için yapılan sihirler bunlardır. Sihirler elbette genelde tesirli olur. Ancak sihri yapan şahıs işinde ne kadar uzman olursa olsun sihrin galibiyetli olacağının garantisini veremez. Sihrin tesirli olmasında o bireye dinlenen hissin gücüde ehemmiyetlidir. Sihir yapma operasyonuyla şayet bu mevzuda uzman değilse hiç kimse kendi başına uğraşmamalıdır. Yanlış yapılan operasyonlar tersi güzergahta tesir gösterebilir.

Harekât / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Aşk Duaları