Kategori arşivi: Aşk Büyüleri

ERKEĞİ YALVARTMA DUASI

Erkeği yalvartma duası kadınlar tarafından çok sık kullanılan ve tesirli olan bir duadır. Erkeği yalvartma duası ile birçok erkek pişman olup geri dönmüştür. İlişkiler üzerinde erkek, çabuk sıkılan bir yapıya sahiptir. Bu sebeple partnerinden uzaklaşarak başka heyecanlar aramaya başlar. Böylesi durumlarda erkeği yalvartma duası uygulaması yapılır. Böylece erkek pişman olacak ve geri gelecektir. Erkeği yalvartma duası ile erkeği körkütük kendine bağlamak mümkündür.

 

ERKEĞİ YALVARTMA DUASI NASIL OKUNUR?

 

Her dua, okunuş biçimleri ve uygulanış biçimleri olarak farklılık gösterir. Erkeği yalvartma duası okumadan önce de yapılması gereken birtakım noktalar vardır. Bunların eksiksiz ve doğru gerçekleştirilmesiyle erkeği yalvartma duası kısa sürede etki gösterir. Erkeği yalvartma duası okumadan önce muhakkak boy abdesti almak gerekir. Beden temizliği oldukça önemlidir. Aynı zamanda beden temizliği kadar ruhsal arınma da büyük yer tutar. Kişinin aklını karıştıracak herhangi bir soru işareti bulunmamalıdır.

 

Erkeği yalvartma duasında en önemli nokta ise; duayı edecek olan kişinin niyetidir. Eğer kişi, intikam duygusu ile pişman etmek için yapıyor ise bu dua etki göstermez. Kişinin kesinlikle kalbinin temiz olması gerekir. İyi niyetle, temiz kalple edilen dua Allah katında kabul görür.

ERKEĞİ YALVARTMA DUASI OKUNUŞU

 

Erkeği yalvartma duası, zaman ve sabır isteyen bir duadır. 3 hafta boyunca her Cuma günü okunmalıdır. Cuma sabahları, sabah namazından sonra okunur. Kimseyle iletişime geçmeden direkt duaya başlamakta fayda vardır.

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah.

 

 

ERKEĞİ PİŞMAN EDEN DUA

 

Erkeği yalvartma dualarından sayılan bir diğer dua; erkeği pişman eden duadır. Bu duanın düzenli bir şekilde 21 gün boyunca okunması halinde erkek pişman olacaktır. Ve sevgilisine ya da eşine inanılmaz derecede bağlılık duyarak geri dönecektir. Erkeği pişman eden dua okumadan önce abdest alınmalıdır. Erkeği yalvartma duası ve erkeği pişman eden dualar aynı anda okunabilmektedir. Erkeği pişman eden dua şu şekildedir:

 

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

 

Erkeği yalvartma duası, erkeği pişman etme duası gibi birçok içerik sitemiz üzerinde bulunmaktadır. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak dilediğiniz bütün konularda bilgi edinebilirsiniz.

 

 

 

SEVDİĞİNİ KESİN DÖNDÜRME BÜYÜSÜ

Sevdiğini kesin döndürme büyüsü kesinlikle en etkili döndürme büyülerindendir. Aşkın varlığından bu yana çekilen acılar paralel olarak artmıştır. Bazıları aşk konusunda şanslı olsa da kimi insan için hüzün verebilir. Yaşanan acı ve hüzünlerden sevdiğini kesin döndürme büyüsü sayesinde kurtulmak mümkün olur. Sevdiğini kesin döndürme büyüsü bir hoca tarafından yapılmalıdır. Büyüyü yapacak hoca, işinin ehli ve ilim irfan sahibi olmalıdır.

 

SEVDİĞİNİ KESİN DÖNDÜRME BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

 

Sevdiğini kesin döndürme büyüsü ile hemen her durumdaki çiftin birleşmesi sağlanabilir. Evliler üzerinde, nişanlılar, flört edenler, sevgililer üzerinde kullanılabilen bir büyüdür. Sevdiğini kesin döndürme büyüsü için birtakım malzemelerin temini gerekir. Bu malzemeler, büyüyü yapacak hocanın metoduna göre değişiklik gösterebilir. Ancak birçok medyum hoca sevdiğini kesin döndürme büyüsünü şu şekilde yapmaktadır:

 

İlk olarak üçer adet olacak biçimde sarımsak, salata, nohut ve buğday tanesi temin edilir.

 

Hazırlanan malzemelerin hepsi, edilen niyetle birlikte Cuma sabahında bir kutuya konur. 7 gün boyunca bu kutuda kalacaktır.

 

7 günün ardından Cuma günü sabah namazı kılınır. Tüm malzemeler kutudan çıkarılır. Büyünün hazırlık aşaması için kullanılacaktır.

 

Tüm malzemeler ezilir.

 

Macun kıvamına gelene dek karıştırılır.

 

Ardından geri dönmesi istenen kişinin fotoğrafının tamamına bu macun iyice sürülür.

 

Karışım sürülürken medyum hoca, birtakım tılsımlı aşk sözleri söyler. Bu tılsımlı aşk sözleri kişiye özel olacak biçimde hazırlanır.

 

Sözlerin söylenmesiyle sevdiğini kesin döndürme büyüsü tamamlanmış olur.

 

Sevdiğini kesin döndürme büyüsü ortalama 3 gün içerisinde etkisini gösterecektir. Fakat bazı durumlarda bu durumda uzama görünebilir. Sevdiğini kesin döndürme büyüsü yaptıran kişinin isyan etmemesi, sabırlı olması gerekir.

 

Çok uzun süre geçmeden sevgili pişman olarak geri dönecektir. Yukarıda anlatılan adımların eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekir. Büyü esnasında yapılan ufak bir değişiklik ya da hata, büyünün etkisini kaybetmesine sebep olur. Aynı zamanda yapılan hatalarda büyü ters tepebilir. Büyünün ters tepmesi ise, herkes için negatif sonuçların oluşmasına sebebiyet verir.

Sevdiğini kesin döndürme büyüsü yapımı kolay olan ama özveri isteyen bir uygulamadır. Bu sebeple muhakkak işinde uzman bir medyum hoca ile çalışılmalıdır.

 

 

SEVDİĞİNİ KESİN DÖNDÜRME DUASI

 

Bütün büyüler yapımında dualardan ve manevi çalışmalardan destek almaktadır. Sevdiğini kesin döndürme büyüsü de duaların desteğini aldığından daha fazla tesir edecektir. Sevdiğini kesin döndürme büyüsünün kalıcı olması için sevdiğini kesin döndürme duası okunmalıdır.

 

Bu dua, büyü yapılırken okunur. Büyü yapıldıktan sonra 12 gün boyunca hiç ara vermeden sabah-akşam okunmalıdır. Duayı okumadan önce abdest alınmalı ve niyet edilmelidir.

 

Sevdiğini kesin döndürme duası şu şekildedir:

 

 Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke ‘ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

 

 

Bu duanın da okunmasının ardından 40 defa “Ya Vedud”  esmasının çekilmesi birçok işinin ehli medyum tarafından tavsiye edilir. Esmaül Hüsnalar, faziletleri açısından oldukça önemlidir.

 

Sevdiğini kesin döndürme duası, sevdiğini geri getirme duası, kocayı geri getirme duası gibi birçok fazileti yüksek dua sitemiz üzerinde bulunur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konular hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

EŞİ EVE DÖNDÜREN DUA

Eşi eve döndüren dua özellikle kadınlar tarafından çok tercih edilir. Evlilikte yaşanan birtakım sorunlardan kaynaklı evi terk eden erkeği geri döndürmek için edilir. Uzun süreli evliliklerde bir süre sonra evden ve eşten soğuma, uzaklaşma meydana gelebilir. Aradaki evlilik bağının giderek azalması halinde erkekler heyecanlarını yitirir. Ve yeni heyecanlar bulmak için eşlerini terk edebilirler. Kadınlar, eşi eve bağlamak için dualar okuyarak istedikleri sonuca ulaşmayı hedefler.

 

EŞİ EVE DÖNDÜREN DUA OKUMA

 

Kocayı eve bağlamak ya da eşi eve döndürmek için dua okumaları sık sık uygulanır. Bu duaların okunmasında önemli rol oynayan birtakım davranışlar bulunur. Abdest almak bunlardan biridir. Aynı zamanda eşi eve döndüren duanın okunacağı ortamın temiz ve loş olmasını sağlamak gerekir. Son olarak ise; eşi eve döndüren dua okuyacak kişilerin iyi niyetli olması gerekir. Kötü niyetle okunan ya da kalbinde kötülük olan kimselerin okuduğu dualar kabul olmaz.

 

Gereken şartlar sağlandıktan sonra tam 99 kez “Ya Vedud” esması çekilmelidir. Bu esmanın söylenmesinin ardından 4 rekat olacak bir şekilde nafile namazı kılınacaktır. Nafile namazından sonra aşağıdaki dua okunmalıdır. Ve öncesinde niyet üç defa içten, 3 defa sesli biçimde dile getirilmelidir.

 

“Yüce Allah’ım, sen, sonsuz bir kudretin sahibisin. Senin huzuruna geldim. Eşimi eve bağlamam için bana yardım et. Dileklerimi kabul et. Eşimin bana tıpkı evliliğimizin ilk zamanlarında olduğu gibi, sevgi, güzellik, merhamet ve aşk beslemesini sağla. Amin”

EŞİ EVE DÖNDÜRMEK İÇİN NE YAPILIR?

 

Evini terk eden kocayı döndürmek için dualar okuyarak eve bağlamak gereklidir. Bunu yapmak için öncelikle; 7 adet küp şeker temin edilir. Küp şekerlerin üzerine şu dua okunmalıdır:

“İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün fe’yekün. Fe-subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun”

Bu duanın tam 7 defa okunması gerekir. Ardından kısa süre içinde eşi eve döndürmek için yapılanlar etkisini gösterecektir. Bu manevi uygulamaların yapımı esnasında samimi ve içten olmak oldukça önem taşır. Eşin gerçekten eve dönmesini istemek ve her şeyin daha iyiye gitmesini dilemek gerekir. Kalbinde kötülük barındıran kişilerin yaptığı manevi çalışmalar kabul görmeyecektir.

 

EŞİ EVE DÖNDÜREN DUA KIYAMET SURESİ

 

Eşi eve bağlamak için edilen dualar arasında yer almaktadır. Kıyamet suresinin etkileri herkes tarafından bilinir. Bir adet kırmızı mendil ve bir adet saç telinin üstüne 7 kez Kıyamet suresi okunur. Bu sayede eşi eve bağlama gerçekleşir.

 

Eşi eve döndüren dua Kıyamet suresi şu şekildedir: “Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh.”

 

Kıyamet suresinin 7 kez okunmasının ardından aşağıdaki niyet içeren duanın da edilmesi gerekir. Eşi eve döndüren duanın tamamlanması için şu dua okunmalıdır:

 

“İlahi, saç telinin üzerine okumuş olduğum Kıyamet Suresi’nin 5. ayetinin güzelliği ve izzeti hatırına bana da izzet ve onur bağışla, beni de katında makbul olan kullarından eyle, bana da faziletler ve esrarengiz güzellikler lütfeyle ve beni de en güzel şekilde muradına vasıl olan kullarının arasına al, amin.”

 

Bu dua okunduktan sonra 2 rekat olacak biçimde nafile namazı ve şükür namazı kılmak tavsiye edilir. Bu manevi uygulama 7 gün boyunca uygulanmalıdır. 7 günün sonunda etkilerini gösterecektir.

 

 

Eşi eve döndüren dua, kocayı eve bağlama duası gibi birçok faziletli dua sitemizde mevcuttur. Size en uygun duayı ve manevi çalışmayı bulmak için sitemiz üzerinden Türkiye’nin en iyi medyum hocasıyla iletişime geçebilirsiniz.

 

ERKEĞİ KENDİNE BAĞLAMA DUASI

Sevdiğin birini kendine bağlamak için dua etmek yüzyıllardan beridir uygulanmaktadır. Kadınlar tarafından erkeği kendine bağlama duası oldukça yaygın olarak kullanılır.

Bağlama duaları, etkili ve kalıcı olması ile bilinir. Bağlama duaları yalnızca erkekler için uygulanmaz. Erkekler tarafından kadını kendine bağlama duası ile de uygulanabilir.

Karşılıklı yaşanamayan aşklar herkes için acı verici olduğundan kaynaklı birçok insan bu durumdan kurtulmak ister. Erkeği kendine bağlama duası İslam dininde hem kadın hem de erkeğin kalbine merhamet ve sevgi aşılayan bir duadır. Erkeği kendine bağlama duası gibi sevgi ve merhamet için çekilecek zikir ve esmalar da bulunur.

 

ERKEĞİ KENDİNE BAĞLAMAK İÇİN NE YAPILIR?

 

Pek çok kişinin hakkında problem yaşadığı bu konuda internet gibi her bilgiye erişimin olduğu bir ortamdan faydalanılabilir. Ancak dikkat etmek gereklidir ki; bilgiler sağlanırken doğruluğundan emin olunanları seçilmelidir.

 

Birini kendine bağlamak için, erkeği kendine bağlama duası okunabilir. Aynı zamanda buna destekleyici olarak bulunan birtakım manevi yöntemler de vardır. Bu manevi yöntemler asırlardan beri bağlama ve aşık etme için uygulanmaktadır. Erkeği ya da kadını manevi bakımdan etki altına alıp, aşık etmek mümkündür. Bunun için uygulanması gereken diğer kadim ritüeller şu şekildedir:

 

Aşık etme esmaları

 

Aşık etme zikirleri

 

Bağlılık zikirleri

 

Aşk tılsımları

 

Aşk muskaları

 

Sevgi duaları

 

Bağlılık duaları

 

Aşk vefki

 

Bağlama vefki

 

Aşk büyüsü

 

Bağlama büyüsü

 

Birbirinden farklı olan tüm bu uygulamaların sonuçları da farklıdır. Her ne kadar hepsi ortak amaç olan aşk duygusuna hizmet etse de, edilen niyetler önem taşır. Bu noktada, size en uygun olan uygulamayı bulmak için bir medyum hocaya danışabilirsiniz. Kendiniz ve aşık etmek istediğiniz kişi ile ilgili gerekli bilgileri verdiğiniz halde, medyum hoca tarafından en doğru yönlendirme yapılacaktır.

 

ERKEĞİ KENDİNE BAĞLAMA DUASI ESMASI

 

Erkeği kendine bağlama duası okuduktan sonra muhakkak esma uygulanmalıdır. Esmaül Hüsnalar, bağlama duaları arasında yer alır ve muhabbet için sıklıkla uygulanır. Bağlama duası esmaları ile ilişki içinde olan sevgililerin ve karı kocaların da muhabbetlerinin arttığı bilinir.

Esmaül Hüsnalar sayesinde bireylerdeki sadakat ve merhamet duygusu çoğalır. Aynı zamanda henüz evlilik içinde olmayan bekar kimseler de Esmaül Hüsnaların faziletlerinden faydalanabilir.

 

Erkeği kendine bağlama duası hayır içeren bir duadır. Bu sebeple bütün iyi niyetli dualarda olduğu gibi bu duayı da vekaleten okumak mümkündür. Anne ve babalar kendi oğlu/kızı için bu duaları okuyarak birtakım sorunların çözülmesine vesile olmuştur. Erkeği kendine bağlamak için etkili duaların edilmesinin ardından Esmaül Hüsna okunması oldukça faydalıdır.

 

ERKEĞİ KENDİNE BAĞLAMA DUASI VE ESMAÜL HÜSNA

 

Erkeği kendine bağlama duasının edilmesinin ardından 3 adet Esma ve 3 adet sure peş peşe olacak biçimde okunur. Bunun düzgün ve doğru gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Sevilmek isteyen bireyler usulüne göre uygulayarak, istedikleri sonucu elde edebilirler. Erkeği kendine bağlama duası için Esmaül Hüsna şu şekilde gerçekleşir:

 

El-Rahman Esması

İhlas Suresi

El-Vedud Esması

Duha Suresi

El-Mucip Esması

İnşirah Suresi

 

Bir Esma ve bir sure olacak şekilde zikir edilir. Esmalar ve sureler arasında zaman kaybı yaşanmamalıdır. Aynı zamanda niyet etmek çok önemlidir. Niyetin muhakkak samimi ve kalpten edilmesi gerekir.

 

ERKEĞİ KENDİNE BAĞLAMA DUASI OKUNUŞU

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah

 

Erkeği kendine bağlama duası okumadan önce niyet tam 3 defa içten, 3 defa da sesli olacak bir biçimde edilir. Dua okuması yapılacak olan ortamın temiz olması önemlidir. Muhakkak abdestli olmak gerekir. Dua okumasından sonra şükür namazı kılmak birçok hoca tarafından tavsiye edilir.

 

 

Erkeği kendine bağlama duası, erkeği kendine aşık etmek, birini kendine aşık etme duası gibi birçok faziletli dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Unlumedyum.com tarafından bütün uygulamalar %100 güvenilir şekilde gerçekleştirilir. Türkiye’nin en ünlü ve en güvenilir medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz her konuda detaylı bilgi alabilirsiniz.

KENDİNİ SEVDİRME DUASI

Kendini sevdirme duası birtakım şartlara uyularak okunması gereken bir duadır. Kendini sevdirme aşık etme duası hemen kabul olarak kişinin hayatında büyük değişiklikler yaratır. Kendini sevdirme duası yüzyıllardır okunan ve hocalar tarafından tavsiye edilen bir duadır. Bu duanın tam etki göstermesi için bazı manevi uygulamalar gerekir. Bu uygulamaların gerçekleşmesiyle birlikte kendini sevdirme duası hemen etki gösterecektir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI NASIL EDİLİR?

 

Kendini sevdirme duası, istenilen kişiyi kendine aşık etmek için kullanılır. Hem kadınlar tarafından erkeği kendine aşık etmek için hem de erkekler tarafından kadını kendine aşık etmek için kullanılabilir.

Kendini sevdirme duası edilmeden önce uygulanması gerekli olan birtakım şartlar bulunur. Kendini sevdirme duası okumak için;

Kişinin, duaya tam anlamıyla bağlı ve inançlı olması gerekir.

Kendini sevdirme duası kesin sonuç veren bir dua olduğu için kişinin sevgisinden emin olması gereklidir.

Bu duayı okumak için abdest almak şarttır.

Beden temizliği kadar zihin temizliği de önemlidir. Bu sebeple; duayı okuyacak kişinin aklında herhangi bir soru işareti yaratacak düşünce bulunmaması gerekir.

Bütün aşık etme dualarında olduğu gibi, niyet etmek en önemli aşamadır. Kişinin niyeti saf ve masuman eolmalıdır.

Kendini sevdirme duası yalnızca iyi niyetli ve gerçek aşıklar tarafından edilirse kabul görür.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI OKUNUŞU

Kendini sevdirme duasını okuduktan sonra sevilen kişi hızla bir şekilde aşık edilir. Bu duayı okunuşuna uygun bir biçimde okumak en doğrusudur. Bu sebeple; birçok hoca tarafından duanın ezberlenmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda duayı içten okumanın dua üzerinde büyük rol oynadığını hatırlatmakta fayda vardır.

 

Kendini sevdirme duası şu şekildedir:

 

Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin

 

Bu duayı desteklemek için okunduktan sonra Fatiha, Nas, Felak ve Rad surelerinin okunması tavsiye edilir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

 

Kendini sevdirme duası 11 gece boyunca her yatsı namazından sonra okunmalıdır. 12. günün sabahında aşık edilmek istenen kişi aşık olacaktır. Bu duayı okumadan önce niyet içten 3 defa söylenmelidir. Ardından sesli bir biçimde aşık edilmek istenen kişinin de ismi geçerek 3 defa söylenir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI ETKİLİ MİDİR?

Kendini sevdirme duası, aşık etme duaları ve aşık eden dualar arasında en tesirli olanlarındandır. Birçok insan tarafından okunmuş ve sonuçları güzel bir şekilde alınmıştır. Kendini sevdirme duası okuyacak olan kişilerin kalbinin temiz olması etki göstermesi açısından çok önemlidir. Kişinin içinde biraz şer ve kötü niyer barınması halinde bu dua asla etki göstermez.

KENDİNİ SEVDİRME DUASI KİMLERE OKUNUR?

 

Karşılık alınamayan kişilere

 

Evlilik ilişkisinde muhabbetin azaldığı karıya/kocaya

 

İlgisi yetersiz gelen sevgiliye

 

Gözü dışarda olan sevgiliye

 

Evinden uzaklaşan erkeğe/kadına

 

Platonik olarak aşık olunan kişiye

 

En sık okunan kişiler bunlar olmakla birlikte kendini sevdirme duası daha birçok aşk konusunda sıkıntı çekilen birey için okunabilmektedir. Kendini sevdirme duası sayesinde istenilen kişinin aşık olduğu bilinir.

 

Kendini sevdirme duasından sonra Bakara suresinin okunmasında büyük yarar vardır.

 

Bakara Suresi:

 

Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun.

 

Aşık etme duası, kendini sevdirme duası, aşık eden dua gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

 

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜN

Aşık eden dualar yüzyıllardan beri birçok insan tarafından uygulanmaktadır. Özellikle çok tesirli aşık eden dua 9 gün içinde etki göstererek birçok kişiyi mutluluğa kavuşturmasıyla bilinir. Çok tesirli aşk duaları bütün inanışlarda ve dünyanın dört bir yanında yüzyıllardan beri uygulanır. Aşık etme duaları içinde en etkili aşk duası olarak kabul edilen çok tesirli aşık eden dua 9 günde bütün aşıkları birbirine kavuşturur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE ETKİ GÖSTERİR Mİ?

Birçok aşk duası ve aşık etme duası mevcuttur. Her birinin etki süreleri uygulanış biçimlerine ve duanın tesirine göre değişkenlik gösterir. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde sonuç veren oldukça etkili bir duadır. Bu dua tam 9 gün boyunca ara verilmeden okunur. Çok tesirli aşık eden dua 9 gün devamlı okunarak istenilen kişi 9. günün sonunda bağlanmış olur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA NEDİR?

Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkilerini ve belirtilerini gösteren faziletli bir duadır. Birçok medyum hoca tarafından okunması ve uygulanması sıklıkla tavsiye edilir. Bu duayı okurken ve okumadan önce yapılması gerekli şartlar vardır. Şartların tamamlanmasıyla beraber çok tesirli aşık eden dua 9 günde inanılmaz değişimlere olanak sağlar.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE NASIL OKUNUR?

Bu dua tam 9 gün boyunca her vakitte uygulanmalıdır. Gün içerisinde her namazdan sonra tam 9 defa okunması önerilir. Namazlardan sonra kimse ile iletişime geçmemek önemlidir. Aynı zamanda bütün aşık etme dualarında olduğu gibi niyet aşaması büyük önem taşır. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkisini göstermesi isteniyorsa, kişinin niyetinin gerçekten masumane olması gereklidir. Aşık etme duası, içinde kötü niyet barındıran kişiler tarafından kesinlikle okunmamalıdır.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA OKUNUŞU

Çok tesirli aşık eden dua 9 gün boyunca belirtilen şekilde okunmalıdır.

Çok tesirli aşık etme duası şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Aşık etme duası, çok tesirli aşık etme duası, en hızlı aşık etme duası gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi alabilirsiniz.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ

Aşık etme büyüleri ve tüm aşk büyüleri asırlardan beri kadim büyü kitaplarının öğretileri ile yapılır. Hemen aşık etme büyüleri, en etkili büyüler arasında yer alır. Sonuçlarını neredeyse ertesi gün göstermeye başlayan oldukça etkin bir büyüdür. Hemen aşık etme büyüsü sayesinde birçok aşık birbirine kavuşarak mutlu bir yuva kurmuştur.

Hemen aşık etmek istediğiniz kişilere bilgili bir medyum hoca tarafından hızlı aşık etme büyüsü yaptırarak aşkla ilgili yaşadığınız sorunlardan kurtulabilirsiniz.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ NEDEN YAPILIR?

Bütün aşık etme büyülerinin yapılış amacı farklıdır. Hiç tanımayan bir kişiye hemen aşık etme büyüsü yapılabileceği gibi evli çiftlere de yapılabilir. Hemen aşık etme büyüsü yapan platonik aşıklar büyünün etkisiyle birlikte aşık oldukları kişiye kavuşurlar. Aynı zamanda yılların getirisiyle evlilik içinde yaşanan birtakım sorunlar ve geçimsizlikler olabilir. Hemen aşık etme büyüsü, evlilik içinde yaşanan uzaklaşmaları gidererek evliliği ilk günlerdeki haline getirir.

Aşık etme büyüleri çok çeşitlidir. Çeşitleri, uygulanış amacına göre değişiklik gösterir.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜNÜ KİM YAPABİLİR?

Aşık etme büyüleri çeşitlilik bakımından oldukça fazladır. Hemen herkes aşk konusunda birbirinden farklı birçok sorunla karşılaşır. Ve her sorunun giderilebilmesi için farklı uygulamalar bulunur. Hemen aşık etme büyüsü, muhakkak işinin ehli bir medyum tarafından yapılmalıdır. Evde aşık etme büyüsü yapmak oldukça sakıncalıdır. Bunun sebebi ise; uygulama çeşitlerinin fazla ve çok detay içermesinden kaynaklanır. Hemen aşık etme büyüsü alanında uzman ve bazı ilimlere hakim olan medyum hocalarca uygulanmalıdır. Aksi takdirde sonuçları olumsuz olabilmektedir.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

Bu büyü için dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunur. Büyüyü yapacak olan kişinin daha önce hemen aşık etme büyüsü yaptırmış olması büyük önem taşır.
Kişinin amacına ve niyetine yönelik çalışmalar uygulanır. Bu çalışmalar medyum hocalar tarafından bazı bilgilerin bilinmesiyle gerçekleştirilir. Bu sebeple; hemen aşık etme büyüsü yaptıranların gerekli olan tüm bilgileri hocaya eksiksiz ve doğru bir biçimde aktarması gereklidir.

Bu büyü genel olarak cuma gecesini cumartesi gününe bağlayan gece yapılmalıdır.
Zaman ve mekan hoca tarafından ayarlanmalıdır.
Bulunulan ortam temiz olmalıdır. Aynı zamanda ortamda bulunan herkesin gusül abdesti alması şarttır.
Bu büyü yapılırken ve yapıldıktan sonra okunması gerekli olan birtakım dualarla desteklenir. Burada amaç; büyünün tesirini artırmaktır.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ ETKİLERİ NELERDİR?

Aşık etme büyüsü etkileri her zaman değişkenlik gösterir. Hemen aşık etme büyüsü etkilerinde birden fazla nokta rol oynar. Büyüyü yapan hocanın kuvveti, büyülenecek olan kişi, uygulanan büyü gibi faktörlerin hepsi etkilerin seyrini değiştirebilir. Örnek vermek gerekirse; daha önceden aşık etme büyüsü yapılan ve bozulan bir kişiye tekrardan aşık etme büyüsü yapmak sakıncalıdır. Bu gibi durumlarda büyü ters tepebilir.
Bu sebeple, büyülenmek istenen kişi hakkında birtakım özel bilgilere ihtiyaç duyulur. Özel bilgilere erişilememesi durumunda medyum hocanın ilk olarak, o kişiye büyü yapılıp yapılmadığını tespit etmesi gerekir.
Ancak etkiler ne kadar değişiklik gösterse de hemen herkeste aynı olan birtakım belirtiler bulunur.

Hemen aşık etme büyüsü belirtileri şunlardır:

Kişide devamlı dalgınlık ve düşünceli bir hal görünür.

Aşık etme büyüsü etkisi altında olan insan, tüm kişilerden uzaklaşmaya başlar.

Uyku düzeninde değişiklikler görülebilir. (Uykuya dalamama, çok uyuma, erken uyanma gibi)

Büyülenen kişinin gördüğü rüyalar değişecektir. Etki altında olan bireyler yavaş yavaş rüyalarında büyü yaptıran kişiyi görmeye başlar. Bu sayede sabah uyandığında aklına ilk gelen isim o olmuş olur.

Hemen aşık etme büyüsü etkisinde olan bir insan, zaman zaman baş ağrıları ve sebepsiz yorgunluk hissedebilir.

Yine aynı şekilde fizyolojik olarak; mide bulantıları ve krampları, halsizlik, ateş çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Büyülenen kişi, kısa bir süre içerisinde anlam veremediği bir şekilde büyü yapn kişiyi düşünmeye başlayacaktır. Ve onunla konuşmanın, iletişime geçmenin yollarını aramaya başlar.

Bu büyü, evli çiftlere yapılmış ise; evlilik adeta tazelenir. Evlilikte yaşanan muhabbet eksikliği giderilir. Kocanın ve kadının birbirine duyduğu cinsel çekim artar.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ KALICI MIDIR?

Hemen aşık etme büyüsü, mutlaka bir medyum hoca tarafından yapılmalıdır. Bu noktada medyum hocayı seçmek oldukça önemlidir. Hemen aşık etme büyüsünde kullanılan metotlar hocadan hocaya değişiklik gösterir. Hocanın, nefesinin kuvvetli olması gereklidir. Aynı zamanda bazı ilimlerin bütün detaylarına sahip olması da oldukça önemlidir. İyi ve işinde uzman bir hoca tarafından yapılan hemen aşık etme büyüsü etkisi ömür boyu sürmektedir. Herhangi bir büyü bozma işlemi yapılmadıkça büyü tesirini hayat boyu sürdürür.

Hemen aşık etme büyüsü, hemen aşık etme duası oldukça tesirlidir. Bu manevi çalışmaların uygulamasında mutlaka bir medyum hoca tarafından destek almak gerekir. Unlumedyum.com tarafından yapılan bütün uygulamalar kadim büyü kitaplarının öğretilerine dayanır. Aynı zamanda sitemizde bulunan tüm içerikler medyum hocamız tarafından %100 güvenilir bir biçimde hazırlanmaktadır. Birini kendine aşık etmek, hızlı aşk büyüsü, hemen aşık etmek gibi birçok uygulama şimdiye kadar başarıyla tamamlanmıştır. Sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına danışarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

SEVGİLİYİ BAĞLAMAK İÇİN DUA

Sevgiliyi bağlamak için dua yüzyıllardır en çok uygulanan yöntemlerden biridir. Bağlama duaları oldukça çeşitlidir. Erkeği kendine bağlamak için ya da kadını kendine bağlamak için okunabilir. Her durumda okunacak bağlama duası farklıdır. Sevgili bağlamak için dua okumak çok sık tercih edilir. Sevgiliyi bağlama duası okuyarak birçok bağlama uygulaması yapılır.

SEVGİLİYİ BAĞLAMAK İÇİN HANGİ DUA OKUNMALIDIR?

 

Bu konuda herkes için net ve kesin bir bilgi vermek yanlış olacaktır. Sevgililerin durumu, kişilikleri duaların tesirinde rol oynamaktadır. Sevgili bağlama duaları okumadan önce medyum hocadan danışmanlık almakta fayda vardır. Dualar, insanların dileklerini Allah’tan isteme biçimleridir. Bu sebeple asla büyü ya da diğer manevi çalışmalarla karıştırmamak gerekir. Dua etmek her zaman için oldukça faziletlidir.

 

EN ETKİLİ BAĞLAMA DUASI

 

Sevgiliyi bağlamak için edilen en etkili bağlama duası muhakkak okunuşuna dikkat edilerek okunmalıdır. Arapça okunan bu duaları ezberlemek faydalı olacaktır. Bunun sebebi; Arapça’nın zor ve detaylı bir dil olmasından kaynaklanır. Söylenen her bir kelimede ufak hataların olması dahi duanın anlamı değiştirebilir. Birçok insan sevgiliyi bağlamak için en etkili bağlama duası okumadan önce okunuşunu bir hocadan öğrenmektedir.

SEVGİLİYİ BAĞLAMA DUASI

Sevgiliyi bağlama duası çok tesirlidir. Aynı zamanda hemen etki göstererek istenilen sonuçları vermektedir.

 

Sevgiliyi bağlamak için okunacak dua şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm.

 

En etkili bağlama duası, sevgiliyi bağlama duası, kocayı bağlama duası gibi birçok dua sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İNANILMAZ ETKİLİ AŞK DUALARI

Aşk duaları yüzyıllardan beri özellikle Anadolu topraklarında okunmaktadır. Dünyanın dört bir yanında her inanışta aşk duaları büyük bir yer kaplar. İnanılmaz etkili aşk duaları sayesinde birçok insan şimdiye dek mutlu yuvaya kavuşmuştur. Evlilere, platonik aşıklara hatta birbirini hiç tanımayan kişilere bile okunabilir. İnanılmaz etkili aşk duaları sayesinde istediğiniz kişiyi kendinize aşık etmeniz mümkündür. Genelde kadınlar tarafından erkeği kendine aşık etmek için tercih edilir. Ancak günümüzde inanılmaz etkili aşk dualarını kadını kendine aşık etmek için okuyan birçok erkek de bulunmaktadır.

 

İNANILMAZ AŞK DUALARI NE KADAR SÜREDE TUTAR?

 

İnanılmaz aşk duaları, çeşidine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Şimdiye kadar aşk konusuyla alakalı olarak birçok manevi çalışma ve manevi ritüel uygulanmıştır. Bu sebeple hemen her duruma özel duaların tesirleri belirlenmiştir. İnanılmaz aşk duaları, bütün aşk duaları arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. İnanılmaz aşk duaları okunma biçimlerine uygun olarak okunduğu takdirde maksimum 60 gün içerisinde etkisini göstererek istenen sonuçları vermektedir.

 

EN HIZLI ETKİ EDEN AŞK DUASI

 

Bu aşk duası, sabah namazından sonra abdestli bir biçimde okunmalıdır. Öncelikli olarak niyet etmek ve edilen niyete kalpten inanmak gerekir.

 

En hızlı etki eden aşk duası şu şekilde okunur:

 

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm.

 

 

ÇABUK ETKİ EDEN AŞK DUASI

 

Bu aşık etme ve aşk duası her yatsı namazından sonra7 defa okunmalıdır. 14. günün sonunda istenen kişiyi aşık edecektir.

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

Behhın behhm ramyahın terfikin terfikin infirü hıfafen ve sikalâ yâ eyyühellezîne âmenû iza nûdiye lissalâti min yevmi’l cümü’ati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a zâliküm hayrün leküm in küntüm ta’lemûne bihakkı ci’tüm min ece-lihi tai’îne insarafû min ecelihi mü’azzezîne mükerramîn za-like tehfifün min rabbiküm ve rahmetün iza zülzileti’l ardu zilzalehe ve ahracetil ardu eskalehe ve kale’l insanü ma leha yevmeizin tühaddisü ahbarehe bi enne rabbeke evhâ leha yevmeizin yasdürünnasü eştata eştata eştata barekellâhü fîküm ve aleyküm

 

 

 

İNANILMAZ ETKİ EDEN AŞK DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Ma kane li beşerin ey yü’tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun

Ve la ye’müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye’müruküm bil küfri ba’de iz entüm müslimun

Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

 

 

İnanılmaz aşk duaları, en hızlı etki eden aşık etme duası gibi bütün aşk dualarına sitemizden ulaşabilirsiniz Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün manevi çalışmalarla ilgili detaylı bilgi sağlayabilirsiniz.

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası çok sık tercih edilen ve tesirli olan bir duadır. Bu dua yalnızca sevgililere uygulanmaz. Aynı zamanda terk eden kocayı geri getirmek için de okunabilir Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunduğu zaman kısa süre içinde terk eden sevgili geri dönecektir. Aynı zamanda eve gelmeyen, evden ayrılan eşler ve sevgililer için de kullanılabilir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası, yaşanan soğuklukları ve tartışmaları ortadan kaldırır. Bu sayede tekrardan birlik ve beraberlik yaşanır.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası için uygulanması şart olan birtakım manevi çalışmalar vardır. Bunlar doğru ve eksiksiz yapılmalıdır. Tüm şartlara uyum sağladıktan sonra terk eden sevgiliyi geri getirme duası etkisini gösterecektir.

 

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİREN DUA

 

Giden sevgiliyi geri getirme duası ya sevgiliyi geri döndüren dua olarak başka kaynaklarda da geçmektedir. Amaç aynı olduğundan birkaç sözcüğün farklı olması pek önemli değildir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası hem kadınlara hem de erkeklere yapılabilir.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası:

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah

 

AYRILAN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

 

Eski sevgilinin yeniden dönmesi için okunacak dualar arasında yer almaktadır. Ayrılan sevgili geri getirme duası iyi niyetlerle ve gerçekten samimi bir şekilde edilmelidir. Bu dualar insanın en masumane isteklerini gerçekleştirmek için okunur. Aşk acısı çeken kişilerin ayrılan sevgiliyi geri getirme duası ile acılarının son bulduğu bilinir.

 

Ayrılan sevgiliyi geri getirme duası:

Bismillahirrahmanirrahıym.

 Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

 

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI NASIL OKUNUR?

Terk eden sevgiliyi geri getirme duasının okunuş şekli oldukça önemlidir. Dualar, kulların isteklerini Allah’tan isteme şeklidir. Dualar kesinlikle iyi niyetli olmalıdır. Kötü niyetler beslenerek edilen dualar asla kabul olmaz. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunmadan önce muhakkak abdest alınmalıdır. Duaya ve duanın tesirine kalpten inanmak çok büyük önem taşır.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunurken edilecek olan niyet çok önemlidir. Bu niyet içten 3 defa ve sesli bir şekilde 3 defa edilmelidir.

 

Beden temizliğinde olduğu kadar ruh temizliği de çok önemlidir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunmadan önce zihinde yer kaplayan bütün düşüncelerden arınmak gerekir. Dua esnasında akılda herhangi bir soru işareti bulunmamalıdır.

Dualara euzü besmele ile başlanmalıdır. Ve dua bitiminden sonra Fatiha, Felak, Nas surelerinin okunmasında fayda vardır.

 

 

Gideni geri döndürme duası, terk eden sevgiliyi geri getirme duası, ayrılan sevgiliyi geri döndürme duası gibi birçok hayırlı dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün manevi çalışmaları öğrenebilirsiniz.