Felak Nas Sureleri Okununca Sihir Bozulur mu?

Felak Nas Sureleri Okununca Sihir Bozulur Mu? Bozulmaz Mı?

Okunuşu:

Kul e ’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil ’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı:

De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu zaman, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine Allâh ’a sığınırım.

Açıklama:
Felak Suresi, : “Fil” suresinden sonra Mekkede nazil olmuştur, 5 ayettir. Yüce Allah tarafından kullarının kendisine nasıl sığınmaları gerektiğini öğreten bir suredir. Felak, sabah anlamına geldigi gibi yarmak mantığına da kazanç. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle beraber ikisine “iki gözetici” anlamına gelen “muavvizeteyn” denir. Bu surelerin şifa kastıyla okunduğuna dair hadisler vardır.

NAS SURESİ

Okunuşu:
Kul e ’uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Anlamı:

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların Melikine salt sahip ve egemenine, insanların Ilâhına. O sinsi vesvesenin şerrinden, O ki insanların göğüslerine makûs düsünceler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardanolan tam vesvesecilerin şerrinden Allah ’a sığınırım!

Açıklama: 

Nas Suresi, Mekke ’de nazil olmustur. 6 ayettir. Nas insan demektir. Felak suresi ile beraber ikisine “iki gözetici” anlamına gelen “muavvizeteyn” denir. Bu surelerin şifa kastıyla okunduğuna dair hadisler vardır.

Felak Nas Sureleri Okununca Sihir Bozulur Mu? Hakkında Ayrıntılar

Bu sualin yanıtına geçmeden evvel Felak ve Nas Surelerinin indiriliş emeline değinmek istiyoruz.

Müslim, Buhari, Tirmizi, Nesai ’den nakledilen hadisler aynen şöyledir:

İbni Abbas ve Hz Aişe ’den söylentiyle; Yahudilerden bir çocuk Hz. Peygamber S.A.V. ’e hiz­met ederdi. Yahudiler onun usunu çelip Rasûlullah S.A.V. ’ın taradığı saçlarından ve tarağından bir kaç diş almasını istediler. O da bunları alıp yahudilere verdi. Yahudiler de bunlarla Rasûlullah S.A.V. ’a sihir yaptılar. Bunu yapan birey içlerin­den İbn A”sam isminde birisiydi. Yaptıktan sonra o sihri Züreyk oğullarının kuyusuna attılar ki o kuyuya Zervan denilirdi.
Bu sihir ile Rasûlullah S.A.V. rahatsızlandı. Başında saçları parçaladı ve döküldü. Altı ay müddetle bayanlara gittiğini görüyor ona öyle geliyor ve fakat onlara reelinde yanaşmamış oluyordu. Bir iş yaptığını sanıyor ve fakat yapmamış oluyordu. Erimeye başlamıştı fakat başına ne geldiğini öğrenmiyordu.
Bir gün yattığı bir sırada kendisine düşünde iki melek geldi. Birisi baş tarafına, öbürü ayak ucuna oturdu. Ayak tarafına oturan baş tarafına oturana:
“Adamın nesi var?” diye sordu. Başucundaki:
“Hastalanmış.” dedi. Ayakucun­daki:
“Neden hasta olmuş?” diye sordu. Başucundaki:
“Kendisine sihir yapıl­mış.” dedi.
“Ona kim sihir yapmış?” sualine de:
“Yahudi Lebîd ibn A ’sam.” demiş.
“Ona ne ile sihir yapmış?” sualine de:
“Tarağı ve taraktan düşen saçıy­la.” yanıtını vermiş.
“Peki o sihir nerede?” deyince de
“Bir hurma çiçeğinin kabuğunda, Zervan kuyusunun dip taşının altında.” diye yanıt vermiş ve o sıra­da Hz. Peygamber S.A.V. uykusundan uyanmış ve:
“Ey Aişe, farkında mısın Allah Tealâ bana ilâcımı bildirdi.” emretmiş, sonra da Ali, Zübeyr ve Ammâr ibn Yâsir ’i o sihri alıp getirmeye yollamış. Kuyunun başına gelmişler, kuyu­nun ipini çekmişler, kuyudaki su sanki kına suyu gibiymiş. Kayayı kaldırmışlar, altındaki hurma çiçeği kabuğunu çıkarmışlar. İçinde Hz. Peygamber S.A.V. ’in sa­çından düşen kıllarla, tarağından kırılmış iki diş ve yanında bağlanmış bir ip varmış. İpin üzerinde iğne ile dikilmiş on iki düğüm varmış.
İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu iki Sûreyi indirmiş de her âyet okunduk­ça bir düğüm çözülmüş ve Rasûlullah S.A.V., ondan her bir düğüm çözüldükçe bir hafiflik seziyormuş. Nihayet son düğüm de çözülünce gevşeyip sanki ipten kurtulmuş gibi kalkmışlar.

Alakanızı Sürükleyebilecek Yazılar  Rodonit

Görüldüğü gibi, Felak ve Nas Sureleri Peygamberimize S.A.V yapılan bir sihir-büyü neticeyi indiriliyor. Ancak ehemmiyetli olan nokta, öncelikle Peygamberimiz S.A.V. kendisine yapılan sihrin yerini düşünde görüyor, gösteriliyor, bildiriliyor. Kuyuda olduğu öğrenilen sihir, öncelikle bulunuyor ve sonrasında sihrin tesirleri Felak ve Nas Sureleri okunarak gideriliyor.

Kur ’an-ı Kerim baştan sona bir şifa definesidir. Felak ve Nas sureleri ise sihircilerin şerrinden Allah ’a sığınmayı öğütleyen Ayetlerdir.

Dua her zaman Kul ile Allah arasında bir köprüdür. İsteğinizle iletişimli olarak o köprüye erişir, yüce yaradandan isteğiniz, emelinizi, muradınızı veya şifanızı dilersiniz.

Felak Nas Sureleri Okununca Sihir Bozulur mu, Felak ve Nas Sureleri sihrin bireyin üzerinde var olan tesirlerini kaldırmada büyük destekçi olduğunu tüm islam bilginleri bildirmişlerdir. Ancak öncelikle yapılan sihrin ne olduğu ve nasıl, ne zaman, kimler tarafından yapıldığını öğrenmek ehemmiyetlidir. Sihrin nasıl yapıldığı, ne zaman, kimler tarafından yapıldığı neyle yapılıp, nereye koyulduğu bilinmeden dua okumak, kısa süreli bir gevşemenin ötesine geçmeyecektir. Aynen bedene giren bir toplu iğnenin bedenden çıkmasını beklemeden üzerine merhem sürülmesi gibidir. Toplu iğne bedende kaldıkça üzerine sürülen merhem tesir etmeyecek, vaziyet belki dahada makûs bir hal alacaktır. Öncelikle toplu iğnenin bedenden çıkarılması, bölgenin arınılması ve sonrasında merhem sürülmesi yarayı daha ivedi arınacaktır.

Her zaman tekerrür ettiğimiz gibi, Havas ilmi dahil her ilimde şifayı evvel Allah ’tan öğrenmek gerekir, sonrasında Allah ’ın izni istikametinde rehabilitasyon her zaman zafere erişecektir.

Evvel teşhis ardından rehabilitasyon gelmelidir…

Bu  mevzuda sormak istediğiniz sualleri yada problemlerinizi gönül rahatlığı ile bizimle paylaşabilirsiniz.

Hemen Bize Yazın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir