Aşk Sihirleri

Aşk Sihirleri buraya yazılmayacak ve sayılmayacak kadar fazladır. Dünyanın doğuşundan, bir uygarlık halinse gelinceye değin bir çok dinde, kültürde ve coğrafyada rakamsız Aşk Sihirleri yapılmış ve yapılmaya hali hazırda devam etmektedir.

Aşk, her insanın yaşamında en az bir defa karşılaşacağı yoğun bir duygudur. Enteresan bir biçimde aşk insanı çok tesirler. Kimileri duygularını karşılık bulup mutlu olabiliyorken, bazı insanlar ise karşılık bulamıyorlar. Karşılık bulunca her şey şahane ancak bulamayınca insanın içini üzüntü kaplıyor. Kesintisiz hoşlandığı bireyi düşünüp onun hayaliyle yaşıyor. Genelde insanlar aşklarına karşılık bulamıyor ne yazık ki. Hepimiz dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, yakın etrafımızdan aşk acısı sürükleyenleri dinliyoruz. Bunu kabullenip yaşamına devam edenler var elbette ancak kabullenmeyip farklı yollar sınamak ve hoşlandığı bireyi elde etmek isteyen şahıslarda var. Bu vaziyette de yapılacak bir şey kalmadığında sihir akla geliyor. Aşk sihri… Aşkına karşılık bulamayan her insanın kullanmak istediği, ama doğru bulmadığı ya da cesaret edemediği usul. Aşk sihirleri doğru bireyler tarafından yapıldığında son derece tesirli olabilen eforlu sihirlerdir. Aşk sihirleri, nasip bağlamak için yapılan sihirler, aşk bağlama sihri, en iyi bağlama sihri bunların hepsi aynı emelle yapılan sihirlerdir. Bu sihirler iyi gayeler güdülerek yapılır. Ya da yaptıranlar öyle de düşünüyor diyebiliriz. Aşığım ve onunda beni hoşlanmasını istiyorum bunda ne var ki der aşk sihri değişik ismiyle bağlama sihrini yaptıran bireyler. Aşk sihirleri iyi gayeler güdülerek yapıldığından ak sihirler içerisinde yer alır. Ak sihirler iyi sihirler olarak belirlenmektedir. Aşk sihirleri elbette yalnızca eflatuni aşıklar için geçerli değil. Uzun seneler konutla kalmış ama aşkını yitirmiş birliktelikler için son derece tesirli bir usuldür. Aşk kaybolunca geçinmekte basit olmuyor. Eşler birbirine ilk günkü gibi kavrayışlı davranmıyorlar. Bu vaziyette eşlerde rahatlıkla sihre müracaat etebiliyorlar. Sihir dediğimiz harekât dualar kullanılarak da yapılabiliyor. Birini kendine aşık etme duası şeklini öğreniliyor. Çok tesirli olduğu öğrenilen aşk sihirleri vardır. Aşk sihri herkes yaptırabilir. Ancak bunu yaptırmak isteyen şahıs duygusundan kesin olarak emin olmalıdır. Sihrin tesirli olabilmesi için bu gidişat çok ehemmiyetlidir. Günümüzde de olduğu ve herkes tarafından öğrenilen gençlerin aşık olduklarını sanması ve sihir yaptırmak istemesi vaziyeti yanlıştır. Bir şeyler seziyorlar ve buna aşk deyip sihir yaptırmak istiyorlar. Şayet duygunuzdan emin değilseniz ya da yoğun biçimde aşık değilseniz sihirden pozitif bir netice elde edemezsiniz. Yapan şahıs işinde ne kadar uzman olursa olsun sihir galibiyetle sonuçlanmayabilir. En güçlü aşk sihirleri arasında mum sihri, canbar aşk sihri ve sarımsak sihri yer almaktadır. Mum sihri, bir mum üzerine sihir yapılmak istenen şahsın ismi ve annesinin ismi Arapça yazılarak yapılır. Bu muma bazı dua ve esmalar okunur ve zaman tanımlanır. Tanımlanan gün ve saatte mum yakılmalıdır. Sonrasında tekerrür bazı okumalar hakikatleştirilir sihir yapan şahıs tarafından ve dilek yakalanır. Bu sihir operasyonuna sihri yapan şahıs tarafından tanımlanan zaman süresince devam edilmelidir. Tanımlanan vakit bitirildikten sonra erimiş mum parçaları kimsenin bulamayacağı ıssız bir yere vazgeçilir, toprağa gömülür, suya ya da ateşe atılır. Elbette bu gidişat sihrin yapıldığı şahsın bilgileri ile doğru orantılıdır. Mum sihrinde son derece ehemmiyetli bir bilgi daha bulunmaktadır. Mumun rengi. Kırmızı mum; aşk, sevgi, bağlama, muhabbet, cinsellik, cezbetme, bir araya getirme, beyaz mum; konutluluk, nişanlanmak, nasip açmak için, mavi mum; isteklerin yerine getirilmesi, dileklerin kabulü ve huzur , yeşil ve sarı mum; kusurluklardan kurtulmak, şifa bulmak için ve son olarak siyah mum ise; bireyleri ayırmak ya da daha makûs emeller için ancak yalnızca makûs emeller için kullanılır. Ayrıca mum sihri farklı bir biçimde daha yapılabilir. Evvel bir parça mum el edilir ve bir kaba konularak ateşte eritilir. Yeşil bir bez kare biçiminde kesilir. Sıcak bal mumu üzerine dökülür. Sonrasında bu parça ay ışığı altında 3 gece bekletilir. Ay ışığı altındaki bu mum kağıt biçimini alacaktır. Bu olduğu zaman mum üzerine vefk veya celb cinsince yazılar yazılır ve harekât sonlandırılır. Sihir harekâtı sona erdikten sonra hazırlanan bal mumu sihir yapılmak istenen şahsın evinin yakın etrafına gömülür. Hatta kesintisiz kullandığı bir yol seçilmeli ve oraya gömülmelidir. Sihir bu biçimde daha tesirli olacaktır. Bir değişik en tesirli aşk sihri ise canbar sihridir. Canbar aşk sihri son derece tesirli olan bir sihir olduğundan sihir yapılırken hiçbir harekât sıçranmamalı ve harekât sırasına itina gösterilmelidir. Sihrin yanlış yapılması gibi bir gidişat mevzubahisi olmamalıdır. Zira sihirler yanlış yapıldığında tersi biçimde tesir gösterebilir. Başka Bir Deyişle hasar görebilirsiniz. Sihrin üretimi şu biçimdedir. Öncelikle iki adet heykel yapmanız gerekmektedir. Bu heykellerin balçıktan ya da bal mumundan yapılmasına itina gösterin. Heykellerin biri erkek ötekiyi ise dişi olmalıdır. Yapılan heykellerden biri sizin ötekiyi ise sihir yapmak istediğiniz şahıs için kullanılacaktır. Heykeller üzerine sizi ve aşık etmek istediğiniz bireyi anlatacak fotoğraflar çizebilirsiniz. Ancak fotoğraf yapmak yerine resim kullanılmayı da seçim edebilirsiniz elbette. Sihir yapmak istediğiniz şahsın resmini ve kendi resminizi yan yana koyarak sihir yapma operasyonuna başlanabilir. Sihri yapacak olan şahıs heykellerin göğüs kısmına sihir yapılmak istenen şahsın ismini ve annesinin ismini yazmalıdır. Bu harekât sihir yaptırmak istenen şahıs içinde geçerlidir. Sonrasında içine adlar yazılan alanlar çember içine alınır. Sihri yapan şahıs her birine bin kere Ya Vedud esmasını okur ve sıcak soluğu ile çember içindeki alana üfler. Burada ehemmiyetli bir gizeme vaziyeti vardır. Sihri yapan şahıs evvel yaptırmak isteyen sonra yapılacak bireye harekâtları sırasıyla uygulamalıdır. Harekât bitirildikten sonra bu heykeller herkesin görebileceği bir yere vazgeçilmeli ya da asılmalıdır. Ve altına şu ifadeler yazılır. Ey yaratık-ı ilahiye! Sonrasında bu bireyler birbirlerine ebedî bir aşkla bağlanacaklardır. Ve bir değişik en iyi aşk sihri ise sarımsak sihridir. Sarımsak sihri de değişik sihirler gibi ak sihirler içinde yer alır. Aşk ve muhabbet için yapılır. Sihrin emeli bütün olarak karşı tarafına kendine tamamen aşkla bağlamaktır. Sihrin üretimi için öncelikle 7 diş sarımsağa lüzum vardır. Sarımsaklar bir cezvenin kaynatma kısmını konulmalıdır ve üzerine su dökülürken lüzumlu laflar söylenir. Bu harekât bitirildikten sonra sarımsaklar haşlanmaya başlanır. Ocağın altı yakıldıktan sonra lüzumlu laflar söylenir. Bu sihrin ikinci düzeyidir. Lüzumlu laflar sarımsak haşlanıncaya kadar tekerrür tekerrür söylenebilir ancak 7 defa söylenmesi doğru olandır. Sarımsaklar haşlandıktan sonra sudan çıkarılarak beyaz bir kağıdın üzerine serilir. Bu esnada yeniden lüzumlu tılsımlı laflar söylenir. Bu laflarda sihrin galibiyetli olması için 7 defa söylendikten sonra kağıt dayanmaya başlanır. İçinde 7 diş sarımsağın bulunduğu kağıt toprağa gömülmelidir. Gömülme sırasında sihir için lüzumlu son laflar söylenir ve sihir bitirilir. En iyi aşk sihirleri, nasip bağlamak için yapılan sihirler bunlardır. Sihirler elbette genelde tesirli olur. Ancak sihri yapan şahıs işinde ne kadar uzman olursa olsun sihrin galibiyetli olacağının garantisini veremez. Sihrin tesirli olmasında o bireye dinlenen hissin gücüde ehemmiyetlidir. Sihir yapma operasyonuyla şayet bu mevzuda uzman değilse hiç kimse kendi başına uğraşmamalıdır. Yanlış yapılan operasyonlar tersi güzergahta tesir gösterebilir.

Harekât / bakım yaptırmak için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir