Arananlar: tesirli aşk duaları

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜN

Aşık eden dualar yüzyıllardan beri birçok insan tarafından uygulanmaktadır. Özellikle çok tesirli aşık eden dua 9 gün içinde etki göstererek birçok kişiyi mutluluğa kavuşturmasıyla bilinir. Çok tesirli aşk duaları bütün inanışlarda ve dünyanın dört bir yanında yüzyıllardan beri uygulanır. Aşık etme duaları içinde en etkili aşk duası olarak kabul edilen çok tesirli aşık eden dua 9 günde bütün aşıkları birbirine kavuşturur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE ETKİ GÖSTERİR Mİ?

Birçok aşk duası ve aşık etme duası mevcuttur. Her birinin etki süreleri uygulanış biçimlerine ve duanın tesirine göre değişkenlik gösterir. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde sonuç veren oldukça etkili bir duadır. Bu dua tam 9 gün boyunca ara verilmeden okunur. Çok tesirli aşık eden dua 9 gün devamlı okunarak istenilen kişi 9. günün sonunda bağlanmış olur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA NEDİR?

Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkilerini ve belirtilerini gösteren faziletli bir duadır. Birçok medyum hoca tarafından okunması ve uygulanması sıklıkla tavsiye edilir. Bu duayı okurken ve okumadan önce yapılması gerekli şartlar vardır. Şartların tamamlanmasıyla beraber çok tesirli aşık eden dua 9 günde inanılmaz değişimlere olanak sağlar.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE NASIL OKUNUR?

Bu dua tam 9 gün boyunca her vakitte uygulanmalıdır. Gün içerisinde her namazdan sonra tam 9 defa okunması önerilir. Namazlardan sonra kimse ile iletişime geçmemek önemlidir. Aynı zamanda bütün aşık etme dualarında olduğu gibi niyet aşaması büyük önem taşır. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkisini göstermesi isteniyorsa, kişinin niyetinin gerçekten masumane olması gereklidir. Aşık etme duası, içinde kötü niyet barındıran kişiler tarafından kesinlikle okunmamalıdır.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA OKUNUŞU

Çok tesirli aşık eden dua 9 gün boyunca belirtilen şekilde okunmalıdır.

Çok tesirli aşık etme duası şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Aşık etme duası, çok tesirli aşık etme duası, en hızlı aşık etme duası gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi alabilirsiniz.

EN ETKİLİ 5 BAĞLAMA DUASI

 

Bağlama duası yüzyıllardan beri okunan ve birçok kişinin mutlu bir saadet kurmasına yardımcı olan tesirli dualardır. En etkili bağlama duası okunma ritüelleri bulunur. Her manevi uygulamada olduğu gibi en etkili bağlama duasında da yapılması gereken birtakım metotlar vardır.

 

En etkili bağlama duası okunmadan önce;

Abdest alınmalı, vücut ve akıl kirden arındırılmalıdır

Niyet, temiz ve kalbi duygularla tam 3 defa sesli bir şekilde edilmelidir.

En etkili bağlama duasının etkisini artırmak için sabah namazından sonra kimseyle iletişime geçmeden en etkili bağlama duasının okunması tavsiye edilmektedir.

 

HIZLI ETKİ EDEN BAĞLAMA DUASI

 

Hızlı etki eden bağlama duası ile, sevilen kişiyi 3 gün gibi kısa bir süre içinde bağlamak mümkündür. Hızlı etki eden bağlama duası 3 gün boyunca günde 33 defa okunmalıdır.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun

KOCAYI BAĞLAYAN BAĞLAMA DUASI

 

Kocayı bağlayan bağlama duası, kadınlar tarafından eve gelmeyen, evden uzaklaşan kocalar için okunan duadır. Hızlı bir şekilde kocayı eve bağlayarak yaşanan sorunların giderilmesini sağlar.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Vedduha Velleyli iza seca ma vedde’ake rabbüke ve ma kala Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda elem yecidke yetiymen feava ve vecedeke dallen feheda ve vecedeke ‘ailen feağna femmel yetiyme fela takher ve emmessaile fela tenher ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

 

ANINDA BAĞLAMA DUASI

 

Bu duanın her akşam ve her sabah okunması gereklidir. Anında bağlama duası ile sizi hiç tanımayan bir kişiyi kendinize aşık etmeniz hatta deli divane aşık etmeniz mümkündür.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (amin)

ÇOK TESİRLİ BAĞLAMA DUASI

 

Bağlama duaları arasında en çok tercih edilen ve en hızlı tesir eden dua olarak bilinir. Çok tesirli bağlama duası eden kişinin kalbi temiz ve duyguları berraksa dua hemen kabul görerek karşı tarafa etki etmeye başlar. Bu sayede hayali kurulan aşka erişmek mümkündür.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn.

unlumedyum.com, Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum sitesi olma özelliğiyle birlikte sizler için en uygun olan uygulamaları yapmaktadır. İşinin ehli ve nefesi kuvvetli hocamızın sahip olduğu ilimlerin faziletlerinden yararlanmak için sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

TESİRLİ SEVGİLİLİK DUALARI

Tesirli sevgililik duaları, bozulmuş olan ilişkiler ve karşılıksız aşklar üzerinde oldukça etkili olan bir duadır. Sevgililik duaları kadın ya da erkek tarafından okunabilmektedir. Sevgililik duaları okumak ile sevgililik büyüsü birbirine kesinlikle karıştırılmamalıdır. Tesirli sevgililik duaları okumak, insanların kul olarak Allah’tan dileklerini isteme şekillerinden biridir. Sevgililik büyüsü ise; iyi niyetli ve kötü niyetli olmak üzere iki gruba ayrılarak kişinin hayatına müdahale etme maksadı ile yapılan manevi ritüellerdir.

Tesirli sevgililik dualarını; aşkına karşılık bulamayanlar, sevgilisi ya da nişanlısı ile arası bozulanlar okuyabileceği gibi evli çiftler de okuyabilmektedir. Tesirli sevgililik duaları; yararlı ve faziletli dualardır. Tesirli sevgililik duaları ile, kişi dileklerini Allah’tan ister. Tesirli sevgililik duaları okuyan kimselerin kalbi temiz ve dilediği dilekler içten ise kabul görerek hayırlı bir şekilde hayatında değişiklikler olur.

Tesirli sevgililik duaları okunmadan önce; kişinin muhakkak abdest almış olması gerekmektedir. Beden temizliğinde olduğu kadar akıl temizliği de çok önemlidir. Bu nedenle kişinin kafasında soru işareti yaratacak düşüncelerden uzaklaşıp duaya odaklanması duanın etkisini artıracaktır. Tesirli sevgililik duaları edilmeden önce bulunulan ortam temizlenmelidir. Mümkünse loş ve kimsenin olmadığı kalabalıktan uzak bir ortam tercih edilmelidir. Tesirli sevgililik dualarından önce; kişinin niyetini önce kendi içinden daha sonra da sesli bir biçimde 3 defa söylemesi gerekmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte beyne musa ve Harun ve kema ellefte beyne cebraile ve mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammediv ve hadicetül Kübra ve kema ellefte beyne Fatimetüz Zehra ve Aliyyül murteza .
Allahümme elif beyne filan bin filan ila filan meselü kelimetün tayyibetün keşeceratin tayyibetün ve fer’uha fis semai tü’ti üküleha külle hınin biizni rabbiha ve yadrıbüllahül emsale linnasi leallehüm yetezekkerun

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah

Sitemizde bulunan tüm aşk duaları ve bağlama dualarına göz atabilirsiniz. Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocası olan hocamızla sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bütün dualar, duaların okunuşları ve okunuş biçimleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeler ilim irfan sahibi medyum hocamız tarafından size en net haliyle aktarılmaktadır.