Arananlar: sevgiliyi geri getirme duası

Geri Getirme Duası

Geri Getirme Duası, bir nevi esmalar ile yapılan bir çalışmadır. Giden birini geri getirmek için esmalar vardır ve bunlar aşk duaları olarak geçmektedir ve yeniden aşk için esmalar vardır. Yer gök dualar üzerine kurulmuştur ve Yüce yaratıcımız biz insanlara her şeyin bir sarih kapısını vazgeçmiş. Yüce yaratıcımızın biz insanların dualarımıza lüzumu yoktur. Ancak insanların ALLAH a inanarak her şeyi kendisinden istemesini istemiş. Bize duaları yollamış okumamız ve lüzumlarımızı yüce yaratıcımızdan isteyelim diye. Aşk duası vardır ve dualar yeniden insanların sihre müracaat etmemeleri cinler aleminden ve iblisten istemek yerine dua ederek ALLAH tan istemek en doğru yol. Dua okumanın hiçbir günahı yok ve olamaz ve bireyler dua okuyarak isteklerinin olmasını bekler, şayet istediği şey olmuyor ise hiçbir zaman başkaldırıya yönelmemeli ve sabırla beklemeli. Bu surattan dua ederken hayırlısını istemek oldukça ehemmiyetlidir, olmuyorsa da hayırlısı demek ve bırakmak sihir yolunu seçim etmekten çok daha iyidir. Sihirlerin büyük günahlar arasında olduğunu öğrenmeyen yoktur ve sihir yapanların bağışlamayı olmayacağını da herkes öğrenir.

Aşk dualarını karşılıksız beğenen, giden birini getirmek için, hoşlandığından bölmüş ancak hala çok hoşlananlar, eşinin kendisine aşık olmasını isteyen bireyler aşk duasını okuyabilir. Aşk duasını okuyarak kendisini beğendiği bireye kabullendirerek karşı tarafından kendisini beğenmesini sağlayabilir. Bu surattan esmalar olsun dualar olsun oldukça tesirli usullerdir. Ancak bunlar okunurken yeniden bireyin çok dikkat ederek okuması gerekmekte. Birey kendisine göre bu duaları okuyarak istediğini elde edemez, her şeyin nasıl ki bazı kaideleri var ise, aşk duasını okumanın da emin kaideleri var. Aşk duasını okuyarak birey beğendiğini elde edebilir ve aynı zamanda giden birini geri getirebilir demiştik, ancak bu aşk duasını bir sefere mahsus yapmak ve ya okumak yetmeyecektir. Birey bunu seanslar biçiminde okumalı ve bazen ritüeller de gerekir. Aşk duaları ile beğendiğini ALLAH tan ister insan ve yeniden bu dualar okunurken bazı esmalar da vardır ve bu esmaların emin rakamları ve adetleri vardır ve birey bu rakamlara göre okuma yapmalı. Birey bu gibi şeylere başlamadan evvel kesinlikle abdest almalı ve dualar okumalıdır yeniden bu dualar da emin dualar olur.

Alakanızı Sürükleyebilecek Yazılar  Gideni Döndürme
Hemen Bize Yazın…

Geri Getiren Hemen Tesir Eden Aşık Etme Duası

Sevgiliyi Aşık eden ve geri getiren Aşık etme duası Formülü

 yasin süresinin selamun kavlen mir
Rabbir Rahim duası 812 kez niyet edilerek okunur sevgi ve aşk meydana gelir…

 

Not : Bu tür işlemleri kendiniz yapmayınız faydadan çok zarar görürsünüz. İşinde Ehli Hocaların yapması makbuldür. Böyle işlemler için Hocamıza Ulaşabilirsiniz.

Etkili Geri Getirme Duası

Gelmesini istediğin bir kişiyi düşünerek 3 veya 7 gece
geç saatlerde 70 kere “ SURETÜL KARİA “ ı okumaya devam eden dilediği kimseyi celp ve tesir eder

Çiftlerin Arasını Düzeltme Duası

Imraetü nuhin veğmera ete lutin ke nete tehne kebedyeni min kibedines salimin.
Bu dua yı 70 defa üç akşam boyunca okuyup yatan kimseyi, eşi çok sever ve muhabbetleri içten olur

Aşık Edip Geri Getirme Duası

Bu amelin yapılacağı gün riyazatlı oruç tutulmalıdır oruç açıldıktan sonra yatsı namazı sonrası kıbleye karşı oturularak bin defa nas suresi okunur her yüzde bir defa aşağıdaki dua okunur

Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni
fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi
hakki hâzihis sûreti erîfeh.

erkek bayana okuyacaksa kalbihi olan yer kalbiha olarak söylenir

Sevdiğini Hemen Getirme Duası

günde 1100 kere ‘Ya zül celali vel ikram’ çekiyorsunuz. 21 günde sevdiğiniz geri geliyor. Denenmiştir. zikre baslamadan önce niyet ediliyor.

Sevdiğini Kesin Döndürme Duası

Ay büyümeye başladığı zaman yatsı namazından önce boy abdestti alıp yatsı namazını kılarsın sonra 2 rekat hacet namazı kılınır 1.rekatta bir fatiha 1 amener resülü okunur.. 2 rekatta 1 fatiha 3 ihlas okunur ve niyetini yaparsın ve
1-ayet el kürsi
3-ihlas
3-salavatı şerife okuyup yasin süresine başlarsın müminlere geldiğinde aşağdaki duayı 3 kez okursun ve buna 3 gün devam edersin.. 3.gün sonunda istediğin kişi hala aramamış gelmemiş ise 4. gün yine devam edersim bu kez mübinlerden sonra okunacak duayı 7 kez okursun 3 gün devam edersin… yine gelmezse 4. gün aynı şekilde devam edilecek ve mübinlerden sonraki duayı 40 defa okuyacaksın.. zincire bağlı olsa dayanamaz gelirmiş…..

mübinlerden sonra okunacak dua..
Mey yeşfa şefa aten hasenetey ye kül lehü nesiybüm minha ve kanellahü ala külli şey im mukite. ve iz huyyitüm bi tehiyyetüm ve heyyü bi aysene minha ervuddu ha innallahe kane ala külli şey in hasiba Allahü la ilahe illa hüve la yecme anneküm ila yevmil kıyameti la reybi fihy vi men estek minnallahü hadisa

Sevdiğini Geri Döndürme Duası

sevdiğinden ayrılmış ve dua arayan kardeşlerimiz için bir tarif daha veriyorum

yine cuma veya pazar sabahı sabah namazından sonra salavatı şerif,yasin suresi ve bu azimet

Vadrib lehüm meselen ashâbel karyeti iz câehel murselûn. İz
erselnâ ileyhimüsneyni fekezzebûhümâ feazzeznâ bi sâlisin fe
kâlû innâ ileyküm murselûn. Kâlû mâ entüm illâ beşerun
mislünâ ve mâ enzeler rahmânü min şeyin in entüm illâ
tekzibûn. Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ ileyküm lemurselûn. Ve
mâ aleynâ illel belâğul mübîn. Errahmânirrahîm. Yâ Rahmânü
Yâ rahîmü Yâ Raûfu Yâ Atûfu Yâ Cebbâru Yâ Cevvâhü Yâ
Câılü ecib Yâ Cebrâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti
vel ardiyyeti ve ente yâ mürreh sâmian mutîan bi hakkir
rahmânirrahîmi ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakki melikil
ğâlibü aleyküm emruhu hevzah ve bi hakki Mehtahtîl ve
kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fecealnâhü hebâen
mensûrâ. Ve aksemtü aleyküm Yâ behğakacâîl ”sehhirlî
kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi
hürmeti seyyidike yedğudatayûşin. En tücîbenâ bis semı
vettâate ve tahdarû.

bu duanın ardındanda

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
hakki ve bi hürmeti seyyidike yedğudatayûşin.

isimleri ekleyerek bu duayı okuyun