Arananlar: kocamla mutlu olmak için aşık etme büyüsü

Kocayı en tesirli Aşık etme büyüsü

Kocayı en tesirli aşık etme büyüsü :

Aşağıdaki Duayı Tatlı birşeyin üstüne okunur üflenir adedi 259 dur. okunduktan sonra aşık edilecek kişiye yedirilir ve işlem tesirini göstermeye başlar .

Kul in küntüm tühibbünellahe fettebiuni yühbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm, vallahü ğafurur rahıym* Kad şeğafeha hubben* İnna leneraha fi dalalin mübin* Yuhibbuhüm ve yühibbunehu ezilletün alel mü’minin* Eızettin alel kafirin* Ya Beduh, Ya Beduh, Ya Beduh, Ya Beduh*

işlemleri kendiniz yapmayınız faydadan çok zarar görürsünüz. İşinde Ehli Hocaların yapması makbuldür. Böyle işlemler için Hocamıza Ulaşabilirsiniz.