Arananlar: Kısmet açma duası

KISMET DUASI

Kısmet duası, evlenmek ve kısmetinin açılmasını isteyen kişiler tarafından okunan bir duadır. Kısmeti bağlı olanlar, evlilik için hayırlı bir kısmetle henüz karşılaşmamış olanlar ve evlenmek istediği içi ile bir türlü evlilik yoluna giremeyenlerin tercih ettiği bir duadır. Genel olarak kadınlar tarafından sıkça tercih edilse de, hem kadınların hem de erkeklerin okuyabileceği bir dua türüdür. Kısmet duası; kısmet büyüleri ile karıştırılmamalıdır. İnsanlar, kulluk gereği dileklerini Allah’tan ister ve gerçekleşmesini istedikleri durum için Allah’a yalvarırlar. Kısmet duası da diğer tüm aşk duaları gibi, evlilik ve aşk hayatının düzelmesini isteyen kişilerin Allah’tan beklentilerini dile getirme biçimidir. İçten ve saf bir şekilde edilen kısmet duaları kabul görmektedir.

 

Hayırlı bir kısmet için dua:

 

“Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru” Anlamı “Rabbim bana indireceğin her hayırlı şeye muhtacım.”

 

Hayırlı kısmet için okunan duanın; her sabah ezanından önce abdestli bir şekilde 9 kere ve her yatsı namazından sonra 9 kere olacak bir biçimde tekrar edilmesi gerekmektedir. Evlenmek isteyen kişiler, bu dua okuma halini bir ritüele dönüştürerek sureler ve diğer dualarla destekleyerek enerjilerini artırabilmektelerdir. Kısmet için okunan dua oldukça faziletli bir duadır. Duayı okuyan kişinin niyetleri temiz, saf, içten ve aynı zamanda da gerçekten seviyorsa duası kabul olarak kısmeti açılır ve bir süre sonra evlilik kapısını aralamaktadır.

 

 

Kısmetin açılması için dua:

Sevilen ve sevdiği olan kişiler bir türlü evlilik yoluna gidemiyorsa, evlilik için önlerine sürekli engeller çıkıyorsa kısmetin açılması için duayı okuyarak hayırlı bir gelecek kurmak için ilk adımı atabilirler. Bunun için Furkan Suresi’nin 74. ayetinin okunması gereklidir. Öncelikle temiz kalpli bir şekilde niyet edilir ve sonra duaya başlanır.

 

“Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama.”

 

Kısmet açmak için okunan duanın anlamı; ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl.

 

 

Hayırlı eş için dua:

 

Hayırlı eş için okunan dualar, her gün olacak şekilde sabah namazından sonra 70 kez okunmalıdır. Dua okunurken yalnızca duaya odaklanılmalı ve iyi, temiz kalpli bir şekilde niyet edilmelidir. Kötü amaçlar barındırarak edilen niyetler ve dualar kabul görmez.

 

Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn

 

Kısmet açma duaları, hayırlı eş için dualar, hayırlı kısmet için dualar, aşk duaları, bağlama duaları, evlenme duaları gibi birçok dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Aşk duaları nasıl okunmalı ve aşk duaları nelerdir gibi sorularınız varsa sitemiz üzerinden Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyumu ile iletişime geçerek tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Kısmetin Açılması İçin

1-Kısmetin açılsın istiyorsan Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine 101 defa aşağıdaki ayetler okunup üflenir.Kısmeti kapalı olan,evlenmek isteyipte birini bulup evlenemeyen kişi bu sudan içer.
Bu işleme 21 gün devam edilir.
Hem kısmeti açılır hemde üzerinde bir bağlılık varsa Allahin izniyle çözülür.

İnna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba”

2- Eğer bir kimse kendisinde nazar,sihir veya kısmeti bağlanmış olduğundan şüphe ediyorsa pazartesi veya perşembe gecesi sabaha karşı abdest aldıktan sonra öd ağacı veya amber gibi güzel kokulu bişey yakar odayı buhurlar.Sonra niyet ederek (1001) defa ALLAHÜME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİNİL FATİHİL EBVAB. okunuyup peygamberimize gönderir.Sonra da ALLAHÜMME İNNİ ES’ELÜKE Bİ RASULİKE MUHAMMEDDİN HABİBİKE VE HALİYLİKE EN TÜHALLİLE UKDETE (okuyanın adı ) AN KISMETİHA VEKŞİF ANHA ZULMETES SIHRİ VE TE’SİRAL AYNİ YA HILALEL UKUDİ VE YA KAŞİFEZ ZULMİ YA ALLAHÜ YA ALLAHÜ YA ALLAHÜ YA KERİYMÜ YA KERİYMÜ YA KERİYMÜ YA ZEL CELALİ VEL İKRAM diyerek dua ederse Allahın izniyle nazar,sihir bozulur.kısmeti açılır. 

Evlenemeyen Kız İçin

Sihir,nazar veya herhangi bir nedenle kısmeti bağlanmış kız veya kadının kısmetinin açılması ve evlenmesini temiz etmek için
19 gün Utarit saatinde 1 kere Evradı Behaiyye okunur.

duadaki;

“Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semiy’ul alîm”

ayeti kerimesine gelince 1550 defa “Yâ Muğıysü eğısnî” diye Cenabı Hakk’tan mıradını niyaz eder ve bundan sonra evradı okuyuo bitirir.

Şayet kız veya kadın kendisi okuyamıyorsa vekaleten okuyan kimse

“Yâ Muğıysü eğısnâ” diye okuması gerekir.

Bu suretle izdivaç eden kız veya kadın hayırlı b,r evlilik yapar mesut ve bahtiyar olur.