Arananlar: hızlı aşık etme

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜN

Aşık eden dualar yüzyıllardan beri birçok insan tarafından uygulanmaktadır. Özellikle çok tesirli aşık eden dua 9 gün içinde etki göstererek birçok kişiyi mutluluğa kavuşturmasıyla bilinir. Çok tesirli aşk duaları bütün inanışlarda ve dünyanın dört bir yanında yüzyıllardan beri uygulanır. Aşık etme duaları içinde en etkili aşk duası olarak kabul edilen çok tesirli aşık eden dua 9 günde bütün aşıkları birbirine kavuşturur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE ETKİ GÖSTERİR Mİ?

Birçok aşk duası ve aşık etme duası mevcuttur. Her birinin etki süreleri uygulanış biçimlerine ve duanın tesirine göre değişkenlik gösterir. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde sonuç veren oldukça etkili bir duadır. Bu dua tam 9 gün boyunca ara verilmeden okunur. Çok tesirli aşık eden dua 9 gün devamlı okunarak istenilen kişi 9. günün sonunda bağlanmış olur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA NEDİR?

Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkilerini ve belirtilerini gösteren faziletli bir duadır. Birçok medyum hoca tarafından okunması ve uygulanması sıklıkla tavsiye edilir. Bu duayı okurken ve okumadan önce yapılması gerekli şartlar vardır. Şartların tamamlanmasıyla beraber çok tesirli aşık eden dua 9 günde inanılmaz değişimlere olanak sağlar.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE NASIL OKUNUR?

Bu dua tam 9 gün boyunca her vakitte uygulanmalıdır. Gün içerisinde her namazdan sonra tam 9 defa okunması önerilir. Namazlardan sonra kimse ile iletişime geçmemek önemlidir. Aynı zamanda bütün aşık etme dualarında olduğu gibi niyet aşaması büyük önem taşır. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkisini göstermesi isteniyorsa, kişinin niyetinin gerçekten masumane olması gereklidir. Aşık etme duası, içinde kötü niyet barındıran kişiler tarafından kesinlikle okunmamalıdır.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA OKUNUŞU

Çok tesirli aşık eden dua 9 gün boyunca belirtilen şekilde okunmalıdır.

Çok tesirli aşık etme duası şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Aşık etme duası, çok tesirli aşık etme duası, en hızlı aşık etme duası gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi alabilirsiniz.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ

Aşık etme büyüleri ve tüm aşk büyüleri asırlardan beri kadim büyü kitaplarının öğretileri ile yapılır. Hemen aşık etme büyüleri, en etkili büyüler arasında yer alır. Sonuçlarını neredeyse ertesi gün göstermeye başlayan oldukça etkin bir büyüdür. Hemen aşık etme büyüsü sayesinde birçok aşık birbirine kavuşarak mutlu bir yuva kurmuştur.

Hemen aşık etmek istediğiniz kişilere bilgili bir medyum hoca tarafından hızlı aşık etme büyüsü yaptırarak aşkla ilgili yaşadığınız sorunlardan kurtulabilirsiniz.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ NEDEN YAPILIR?

Bütün aşık etme büyülerinin yapılış amacı farklıdır. Hiç tanımayan bir kişiye hemen aşık etme büyüsü yapılabileceği gibi evli çiftlere de yapılabilir. Hemen aşık etme büyüsü yapan platonik aşıklar büyünün etkisiyle birlikte aşık oldukları kişiye kavuşurlar. Aynı zamanda yılların getirisiyle evlilik içinde yaşanan birtakım sorunlar ve geçimsizlikler olabilir. Hemen aşık etme büyüsü, evlilik içinde yaşanan uzaklaşmaları gidererek evliliği ilk günlerdeki haline getirir.

Aşık etme büyüleri çok çeşitlidir. Çeşitleri, uygulanış amacına göre değişiklik gösterir.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜNÜ KİM YAPABİLİR?

Aşık etme büyüleri çeşitlilik bakımından oldukça fazladır. Hemen herkes aşk konusunda birbirinden farklı birçok sorunla karşılaşır. Ve her sorunun giderilebilmesi için farklı uygulamalar bulunur. Hemen aşık etme büyüsü, muhakkak işinin ehli bir medyum tarafından yapılmalıdır. Evde aşık etme büyüsü yapmak oldukça sakıncalıdır. Bunun sebebi ise; uygulama çeşitlerinin fazla ve çok detay içermesinden kaynaklanır. Hemen aşık etme büyüsü alanında uzman ve bazı ilimlere hakim olan medyum hocalarca uygulanmalıdır. Aksi takdirde sonuçları olumsuz olabilmektedir.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

Bu büyü için dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunur. Büyüyü yapacak olan kişinin daha önce hemen aşık etme büyüsü yaptırmış olması büyük önem taşır.
Kişinin amacına ve niyetine yönelik çalışmalar uygulanır. Bu çalışmalar medyum hocalar tarafından bazı bilgilerin bilinmesiyle gerçekleştirilir. Bu sebeple; hemen aşık etme büyüsü yaptıranların gerekli olan tüm bilgileri hocaya eksiksiz ve doğru bir biçimde aktarması gereklidir.

Bu büyü genel olarak cuma gecesini cumartesi gününe bağlayan gece yapılmalıdır.
Zaman ve mekan hoca tarafından ayarlanmalıdır.
Bulunulan ortam temiz olmalıdır. Aynı zamanda ortamda bulunan herkesin gusül abdesti alması şarttır.
Bu büyü yapılırken ve yapıldıktan sonra okunması gerekli olan birtakım dualarla desteklenir. Burada amaç; büyünün tesirini artırmaktır.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ ETKİLERİ NELERDİR?

Aşık etme büyüsü etkileri her zaman değişkenlik gösterir. Hemen aşık etme büyüsü etkilerinde birden fazla nokta rol oynar. Büyüyü yapan hocanın kuvveti, büyülenecek olan kişi, uygulanan büyü gibi faktörlerin hepsi etkilerin seyrini değiştirebilir. Örnek vermek gerekirse; daha önceden aşık etme büyüsü yapılan ve bozulan bir kişiye tekrardan aşık etme büyüsü yapmak sakıncalıdır. Bu gibi durumlarda büyü ters tepebilir.
Bu sebeple, büyülenmek istenen kişi hakkında birtakım özel bilgilere ihtiyaç duyulur. Özel bilgilere erişilememesi durumunda medyum hocanın ilk olarak, o kişiye büyü yapılıp yapılmadığını tespit etmesi gerekir.
Ancak etkiler ne kadar değişiklik gösterse de hemen herkeste aynı olan birtakım belirtiler bulunur.

Hemen aşık etme büyüsü belirtileri şunlardır:

Kişide devamlı dalgınlık ve düşünceli bir hal görünür.

Aşık etme büyüsü etkisi altında olan insan, tüm kişilerden uzaklaşmaya başlar.

Uyku düzeninde değişiklikler görülebilir. (Uykuya dalamama, çok uyuma, erken uyanma gibi)

Büyülenen kişinin gördüğü rüyalar değişecektir. Etki altında olan bireyler yavaş yavaş rüyalarında büyü yaptıran kişiyi görmeye başlar. Bu sayede sabah uyandığında aklına ilk gelen isim o olmuş olur.

Hemen aşık etme büyüsü etkisinde olan bir insan, zaman zaman baş ağrıları ve sebepsiz yorgunluk hissedebilir.

Yine aynı şekilde fizyolojik olarak; mide bulantıları ve krampları, halsizlik, ateş çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Büyülenen kişi, kısa bir süre içerisinde anlam veremediği bir şekilde büyü yapn kişiyi düşünmeye başlayacaktır. Ve onunla konuşmanın, iletişime geçmenin yollarını aramaya başlar.

Bu büyü, evli çiftlere yapılmış ise; evlilik adeta tazelenir. Evlilikte yaşanan muhabbet eksikliği giderilir. Kocanın ve kadının birbirine duyduğu cinsel çekim artar.

HEMEN AŞIK ETME BÜYÜSÜ KALICI MIDIR?

Hemen aşık etme büyüsü, mutlaka bir medyum hoca tarafından yapılmalıdır. Bu noktada medyum hocayı seçmek oldukça önemlidir. Hemen aşık etme büyüsünde kullanılan metotlar hocadan hocaya değişiklik gösterir. Hocanın, nefesinin kuvvetli olması gereklidir. Aynı zamanda bazı ilimlerin bütün detaylarına sahip olması da oldukça önemlidir. İyi ve işinde uzman bir hoca tarafından yapılan hemen aşık etme büyüsü etkisi ömür boyu sürmektedir. Herhangi bir büyü bozma işlemi yapılmadıkça büyü tesirini hayat boyu sürdürür.

Hemen aşık etme büyüsü, hemen aşık etme duası oldukça tesirlidir. Bu manevi çalışmaların uygulamasında mutlaka bir medyum hoca tarafından destek almak gerekir. Unlumedyum.com tarafından yapılan bütün uygulamalar kadim büyü kitaplarının öğretilerine dayanır. Aynı zamanda sitemizde bulunan tüm içerikler medyum hocamız tarafından %100 güvenilir bir biçimde hazırlanmaktadır. Birini kendine aşık etmek, hızlı aşk büyüsü, hemen aşık etmek gibi birçok uygulama şimdiye kadar başarıyla tamamlanmıştır. Sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına danışarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

KALICI AŞIK ETME BÜYÜSÜ

Kalıcı aşık etme büyüsü, bütün kadim büyü kitaplarında en fazla yere sahip olan büyüler arasında yer alır. Kalıcı aşık etme büyüsü ile insanlar sevdiklerine ömür boyunca mutlu bir şekilde kavuşur. Etkili aşık etme büyülerinden olan kalıcı aşık etme büyüsü hem kadınlara hem erkeklere yapılabilir. Ancak genellikle kadınlar tarafından erkeği kendine aşık etmek için uygulanır.

 

Kalıcı aşık etme büyüsü uygulanış biçimleri çok çeşitlidir. Medyum hocanın izleyeceği yollar, büyünün esas niyeti, büyülenecek kişinin kim olduğu uygulanış biçimini etkiler. Kalıcı aşık etme büyüsü ile aşık ederek evliliğe kadar giden pek çok kimse vardır. Kalıcı aşık etme büyüsünde dikkat edilmesi gerekli olan noktalara özen gösterilmelidir. Bu büyü, oldukça teferruatlı olan bir büyüdür. Bu sebeple her adımın dikkatli atılması gereklidir.

 

KALICI AŞIK ETME BÜYÜSÜ YAPIMI

 

Kalıcı aşık etme büyüsü yapmak için birden fazla metot ve teknik vardır. Kalıcı aşık etme büyüsü kesinlikle evde yapılmamalıdır. Bu hususta ilim irfan sahibi bir medyum hoca ile çalışılmalıdır. Bu manevi ritüelde çok fazla detay bulunduğu için kendi kendine yapılması kimse tarafından tavsiye edilmez.

 

 

Kalıcı aşık etme büyüsünde ilk olarak hocanın yönlendirmeleriyle istenen malzemeler temin edilir. Bunlar; saç teli, tırnak, kişisel eşya, peçete olabilir. Aynı zamanda büyülenecek kişinin fotoğrafı da bazı büyü tekniklerinde istenmektedir.

Malzemeler toparlanırken doğru kişiye ait olduğundan emin olmakta fayda vardır.

 

Kalıcı aşık etme büyüsünde medyum hoca tarafından hazırlanan bazı tılsımlar bulunur. Bunlar; kişiye özel aşk tılsımlarıdır. Büyünün etkili ve hızlı sürede tesiri için oldukça önemlidir. Bu sebeple büyüyü yapacak hocanın nefesi kuvvetli bir hoca olması büyük rol oynar.

Medyum hoca, büyü esnasında gizemli ve sırlı sözler söyler. Bu sözlerin büyülenecek kişinin fotoğrafına yönelik söylenmesi gerekir.

 

Bu büyünün etki etme süresi büyünün yapıldığı kişiye ve büyüyü yapan hocaya göre değişir. Bazılarında hemen etki gösterirken bazılarında ise geç etki gösterebilir. Fakat genel olarak kalıcı aşık etme büyüsünde sabırlı olmalı ve isyan etmemelidir. Kalıcı aşk büyüsü kesin sonuç veren bir uygulamadır. En geç 15 günde sonuçlarına ulaştırır.

Eğer 15 gün bitti ise ve halen sonuç elde edilememişse, medyum hocayla iletişime geçilmelidir. Gözden kaçan bir hata yapılmış ve büyü tutmamış olabilir. Büyü tekrarlanarak yapılan hata düzeltilmelidir.

Yanlış yapılan büyüler asla o hali ile bırakılmamalıdır. Ya büyü bozulmalıdır ya da düzeltilmelidir. Aksi halde herkes için negatif sonuçlar doğurduğu bilinir.

 

KALICI AŞIK ETME BÜYÜSÜ ETKİLERİ

 

Kalıcı aşık etme büyüsü etkileri, kademeli olarak meydana gelir. Bu büyünün yapıldıktan sonraki 6. günü, 12, günü ve 15. günü için ayrı ayrı sonuçlar bulunur.

Kalıcı aşık etme büyüsü genel olarak istenen sonuçlara ulaştırır. Ancak şu da bilinmelidir ki; bu büyü sabır isteyen bir büyüdür.

Aynı zamanda kalıcı aşık etme büyüsü bir kere yapılıp bozulduktan sonra bir daha tekrarlanamaz. Tekrarlansa bile o büyü kesinlikle işe yaramayacaktır.

 

Kalıcı aşık etme büyüsü etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterse de hemen herkeste aynı etkiler yaratır. Bunlar şöyledir:

 

Büyülenen kişi, sosyal çevresinden uzaklaşmaya başlar

 

Yakın arkadaşlarıyla bile arasına mesafe koyacak kadar kendine çekilebilir

 

Büyü etkisinde olan kişide; derin düşünceler, dalgınlıklar ve unutkanlıklar kısa süreliğine meydana gelir. (15.günün sonunda bunlar yok olur)

 

Büyülenmiş kişinin uyku düzeni değişir. Gece uykularının durumu da değişir. Önce sık rüya görmeye ve ardından rüyasında büyü yaptıran kişiyi görmeye başlar.

 

Büyü etkisindeki kişi, kendine büyü yapıldığını asla anlamayacağından kaynaklı rüyasında gördüğü kişiye karşı derin duygular beslemeye başlar. Ve bu durumdan memnun olur.

 

 

Kalıcı aşık etme büyüsü, en etkili aşık etme büyüsü, hızlı aşık etme büyüsü, erkeği kendine aşık etme büyüsü gibi aşk temalı konular sitemiz üzerinde mevcuttur. Unlumedyum.com tarafından bütün işlemler %100 güven esasına dayanarak işinin ehli medyum hocamız tarafından gerçekleştirilir. İlim irfan sahibi medyum hocamıza sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

KABAK BÜYÜSÜ AŞK

Aşk, tüm insanlık için yaşamlarının en az bir döneminde mutlaka tattıkları en arzulu histir. Kabakla yapılan aşk büyüsü, yaşanan bu arzulu his sebebiyle yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için uygulanmaktadır. Kabak büyüsü aşk büyülerinin en etkili olanlarındandır. Kimileri aradığı mutlu aşkı kolayca yakalayabilirken kimileri yakalayamamaktan kaynaklı derin acı ve kedere boğulur. Yaşanan üzüntüler kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal anlamdan çöküntüye uğratır. Aşık olunan kişiden de beklenen aşk, karşılık görmüyorsa uzun süreli platonik yaşanacak olan bir aşka sebebiyet verir. Kabakla yapılan aşk büyüsü, kutsal büyü kitaplarında çok uzun yıllardan beridir varlığı korumaktadır. Nesilden nesle aktarılması sayesinde şuan birçok kişi için umut kapısı olmuştu. Kabakla yapılan aşk büyüsü, tesiri yüksek bir aşk büyüsüdür. Kabak büyüsü, kişiyi kendine aşık etmek için kullanılan bir büyüdür. Etkileri çok yüksek olmasına karşın büyünün yapımı oldukça çetrefillidir. Kabak büyüsü etkileri son derece doğal olup, gerçek aşkın hayata tezahür etmesine yarayan nadir büyülerdendir.

 

Birini kendine aşık etmek için yapılan kabak büyüsünde gerekli olan birtakım koşullar vardır. En önemli olanı ise; kullanılacak kabağı hazırlama kısmıdır. Bal kabağı ile aşık etme büyüsünde, onlarca küçük detay bulunur. Bu nedenle bu büyünün tutmasını sağlamak için küçük detaylar önemsenmeli ve ciddiye alınmalıdır. Kabak büyüsü ritüellerinde kullanılan bal kabağının büyüyü uygulayacak kişi tarafından toplanması ve hazırlanması büyük önem taşır.

 

Kabak büyüsünde, kullanılacak olan kabağın üst kısmına yaklaşık 5 cm yarı çapında delik açılmalıdır. Kabağın içi bu delikle oyulmalıdır. Aynı zamanda delinen kabağın içerisine, abanozdan yapılan tahta kaşık dışında herhangi bir maddenin değmemesi gereklidir. Kabak, dikkatli bir şekilde oyulmalı ve suyunun içinde bırakılması gereklidir. Ardından bütün çekirdekler ayıklanmalıdır. Kabağın kendi suyunda bir adet bile çekirde kalırsa, büyünün tutması zorlaşacaktır.

 

KABAK BÜYÜSÜ ETKİLERİ

 

Birini kendine aşık etmek için yapılan kabak büyüsünde uygulanması gereken bütün adımlar dikkatlice uygulanmalıdır. Büyünün tesir etmesiyle birlikte istenen sonuca ulaşmak ancak tüm koşulların uygulanmasıyla sağlanır.

 

Kabak büyüsünde uygulamayı gerçekleştirecek kişi, dikkatle seçilmelidir. Kabak büyüsü evde kendi kendine yapılabilecek bir büyü çeşidi değildir. Bu sebeple, muhakkak bir medyum hoca tarafından uygulanmalıdır. Kabak büyüsü yapan medyum hoca, daha önceden kabak büyüsünü çok kez, çok farklı metotlarda denemiş olmalıdır. İşinin ehli ve nefesi kuvvetli bir medyum hoca tarafından yapılan kabak büyüleri hızlı bir şekilde sonuç verir.

 

Kabak büyüsü, bütün adımları özenle ve dikkatlice uygulanması halinde etkilerini gösterecektir.

 

Kabakla aşk büyüsü etkileri:

 

Kabak büyüsü etkisindeki birey, büyüyü yaptıran kişiye karşı algılayamadığı yüksek bir çekim kuvveti hisseder

Yaşadığı çekim sayesinde, çekim hissettiği kişi ile mesafesi uzak olsa da birleşene kadar vazgeçmeyecek ve giderek artacaktır.

Büyü yapılan birey, uykuya daldığında gördüğü kısa süreli rüyalarda bile kabak büyüsü yaptıran kişiyi görecektir. Ve bu duruma giderek kendisini kaptıracaktır.

Büyü etkisindeki kişi, içinde barındırdığı sevgi ve aşk gibi duyguların giderek nasıl çoğaldığını anlamayacaktır. Buna rağmen herhangi bir sorgulama içerisine girmeyecektir.

Sevgi ve aşk gibi hissiyatları kendi içine sığdıramadığını anladığında büyü yapan kişinin peşinden koşacak ve aşkını yaşamak için çabalayacaktır.

Kabak büyüsü yapılan kişi, günden güne daha uysal bir karaktere bürünecektir.

Kabak büyüsü yapılan kişi, tartışma ve kavgalardan uzak kalarak sorunlarını konuşarak çözmeye meyledecektir.

 

KABAK BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

 

 • Kullanılacak kabağın iç kısmı abanoz tahta kaşığı ile oyulur, tüm çekirdeklerden arındırılır
 • Kabağın kendi suyu içerde bırakılır
 • Medyum hoca tarafından zaman zaman 1-2 gün sürebilen tılsımlama işlemi sağlanır
 • Bal kabağının üstü hava geçirmemeli, hava geçirmeyecek bir madde ile sarılmalıdır
 • Medyum hoca, kişiye özel tılsımlı aşk sözleri hazırlar.
 • Büyünün uygulanacağı kişinin fotoğrafı ve saç teli ile tılsımlı sözler kullanılarak bir muska hazırlanmalıdır.
 • Medyumun hazırladığı muska, Hüddam Efendi’ye seslenerek mühürlenmelidir. (77 defa)
 • Ardından hazırlanan muska kabağın iç kısmına konur
 • Kabakta bulunan sudan tahta kaşık ile biraz alınmalıdır
 • Kabağın daha önceden kesilmiş olan üst kısmı kapatılır
 • Ardından kabağın çevresi sicimle kaplanmalıdır
 • Bir hafta boyunca kabağın iyileşme süresi beklenmelidir
 • Geçen 7 günün ardından, sicim iplikleri yüksekçe bir yerden aşağı doğru sakıtılır
 • Sicimin kendiliğinden kopmasının ardından kabağın da düşerek kırılması gerekir
 • Bu sayede büyünün bütün enerjileri ortaya çıkacaktır
 • Kabak parçalandığı vakit, muska alınır
 • Muska, temiz bir mendilin içine dikilir
 • Ardından kişinin yastığının altına konur

 

Bu işlemlerin gerçekleşmesiyle birlikte büyü tamamlanmış olur. Kişi, yastığının altına yerleştirmiş olduğu muska sayesinde aşık olduğu kişiyi kendine doğru çekmeye başlayacaktır.

 

Kabak büyüsü yapmadan önce çok dikkat edilmelidir. Kabak büyüsünü bozmak kolay bir işlem değildir.

 

 

Kabak büyüsü ile aşık etme, birini kendine aşık etme, erkeği aşık etme büyüleri sitemiz üzerinde mevuttur. Tüm büyü uygulamaları ilim irfan sahibi hocamız ve unlumedyum.com tarafından %100 güvenilir bir şekilde uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

24 Saatte Aşık Eden Dua  

24 saatte aşık eden dua, kişinin sevdiğini çok kısa süre içerisinde kendine aşık ettirebileceği bir duadır. Bu dua ile birlikte büyü yapmaya ya da başka alternatifler üretmeye gerek kalmayacaktır. Çok hızlı bir şekilde hayata geçmiş olan 24 saatte aşık eden dua ile birçok mutlu yuva, birçok mutlu evlilik gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda ilim irfan sahibi işinde iyi hocaların da çok sıklıkla tavsiye ettiği bir duadır. Ancak 24 saatte aşık eden duanın okunması esnasında ve okunmadan önce yapılması gereken belli kurallar bulunmaktadır. 24 saatte aşık eden dua, kurallarına uygun ve belirtilen bir biçimde gerçekleştirilirse etkisi 1 gün içinde gözükecektir.

24 Saatte Aşık Eden Dua Nasıl Okunmalı

 

24 saatte aşık eden duanın okunması ve işleme geçilmesi aşamalarında uyumalsı gereken birtakım adımlar bulunur. Adımların hepsinin tam ve eksiksiz uygulanması halinde, 24 saat içinde etkisini göstermeye başlayacaktır.

 

24 saatte aşık eden dua okunmadan önce;

Birinci adım, duaya geçmeden önce kesinlikle abdest alınması gerektiğidir. Abdest alındıktan sonra 2 rekat olacak şekilde hacet namazı kılınacaktır.

İkinci adımda ise duayı edecek olan kişinin 41 defa zikir çekmesi gerekmektedir.

Üçüncü olarak, 24 saatte aşık eden duanın 1 gece süresince devalı olarak okunması gerekmektedir.

Aynı zamanda 24 saatte aşık eden duanın okunuşunun Arapça olması gerekmektedir.

Dünya üzerindeki bütün inanışlarda ve ritüellerde olduğu gibi, dua edilmeden ve dilek dilenmeden önce kalbin temizliğinden ve niyetin iyiliğinden emin olunmalıdır. Kötü niyetli kimseler etmiş olduğu dualar kabul görmez ve hatta felaket sonuçlara sebep olabilirler.

 

24 saatte aşık eden dua okunmadan önce, duayı okumaya niyetli olan kişinin gerçekten sevmesi ve karşısındaki kişiye aşık olması gerekir.

24 Saatte Aşık Eden Dua Okunuşu

 

Herkes tarafından çok tercih edilen 24 saatte aşık eden dua, kadınlar tarafından daha sık uygulanmaktadır. Erkekleri bağlamak ve kendinlerine aşık etmek için okunan bu dua sayesinde hemen hemen kalbi, ruhu temiz olan her kadın mutlu birlikteliğine kavuşmuştur. Bu dua, en çok tercih edilen aşk duaları arasında yer almaktadır.

 

24 Saatte aşık eden dua okunmadan önce gereken bütün adımlar tamamlanmalı ve o şekilde duaya başlanmalıdır.

 

24 saatte aşık eden dua:

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin

 

 

Aşk duaları, bağlama duaları, kısmet duaları gibi tüm dua çeşitleri için sitemizi inceleyebilir, her konuda detaylı bilgi için sitemiz üzerinden hocamıza danışabilirsiniz.