Arananlar: hızlı aşık etme duası

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜN

Aşık eden dualar yüzyıllardan beri birçok insan tarafından uygulanmaktadır. Özellikle çok tesirli aşık eden dua 9 gün içinde etki göstererek birçok kişiyi mutluluğa kavuşturmasıyla bilinir. Çok tesirli aşk duaları bütün inanışlarda ve dünyanın dört bir yanında yüzyıllardan beri uygulanır. Aşık etme duaları içinde en etkili aşk duası olarak kabul edilen çok tesirli aşık eden dua 9 günde bütün aşıkları birbirine kavuşturur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE ETKİ GÖSTERİR Mİ?

Birçok aşk duası ve aşık etme duası mevcuttur. Her birinin etki süreleri uygulanış biçimlerine ve duanın tesirine göre değişkenlik gösterir. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde sonuç veren oldukça etkili bir duadır. Bu dua tam 9 gün boyunca ara verilmeden okunur. Çok tesirli aşık eden dua 9 gün devamlı okunarak istenilen kişi 9. günün sonunda bağlanmış olur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA NEDİR?

Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkilerini ve belirtilerini gösteren faziletli bir duadır. Birçok medyum hoca tarafından okunması ve uygulanması sıklıkla tavsiye edilir. Bu duayı okurken ve okumadan önce yapılması gerekli şartlar vardır. Şartların tamamlanmasıyla beraber çok tesirli aşık eden dua 9 günde inanılmaz değişimlere olanak sağlar.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE NASIL OKUNUR?

Bu dua tam 9 gün boyunca her vakitte uygulanmalıdır. Gün içerisinde her namazdan sonra tam 9 defa okunması önerilir. Namazlardan sonra kimse ile iletişime geçmemek önemlidir. Aynı zamanda bütün aşık etme dualarında olduğu gibi niyet aşaması büyük önem taşır. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkisini göstermesi isteniyorsa, kişinin niyetinin gerçekten masumane olması gereklidir. Aşık etme duası, içinde kötü niyet barındıran kişiler tarafından kesinlikle okunmamalıdır.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA OKUNUŞU

Çok tesirli aşık eden dua 9 gün boyunca belirtilen şekilde okunmalıdır.

Çok tesirli aşık etme duası şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Aşık etme duası, çok tesirli aşık etme duası, en hızlı aşık etme duası gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi alabilirsiniz.

EN ÇABUK TUTAN 2 AŞK DUASI

Aşk duası, yüzyıllardan beri hemen her inanışta en çok okunan dualardandır. Bunun sebebi, insanlık tarihinin başlangıcından beri kadın ve erkek arasında yaşanan güçlü duygusal bağların giderek zayıflar hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. En çabuk tutan 2 aşk duası ile aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek ve aradaki muhabbeti artırmak mümkündür.

Tüm inanışlarda her duanın ve her manevi ritüelin birtakım uygulanış biçimleri bulunmaktadır. Bu uygulanış biçimlerin tam ve doğru birbiçimde yapılması duanın tesiri açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 

 

En çabuk tutan 2 aşk duasından yer alan aşk duaları okunmadan önce:

 

Aşk duaları mümkünse sabah namazından sonra ve gece yatsı namazından sonra okunmalıdır

Mutlaka abdest alınmış olmalı

Dua okunacak ortam havalandırılmalı ve kötü enerjilerden arındırılmalı

Beden temizliği kadar akıl ve zihin temizliği de çok önemli olduğundan aklı karıştıracak düşünceler içine girilmemeli

Niyet belirlenmeli

Niyet, iyi edilmiş olmalı ve kalbinin temiz olması gerekli

Niyet önce 3 kez içten söylenmeli ardından 3 kez sesli söylenmeli

Aşk duası okumaya geçmek için namazdan sonra kimse ile iletişime geçmemiş olmak gerekli

Yalnızca dileğe ve niyete odaklanılmalı.

 

EN ÇABUK TUTAN AŞK DUASI

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin

 

ANINDA ETKİ EDEN AŞK DUASI

 

Aşk duası, çok çeşitli olan ve amaca uygun bir şekilde okunması gereken dualardır. Duayı okumadan önce iyi bir şekilde niyet etmeyi unutmayın.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

 

Er rahman

Alleme lkur’ane.

Halekal insane.

Allemehul beyan.

Eş şemsu vel kameru bi husban.

Ven necmu veş şeceru yescudan.

Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

Ella tatğav fil mizan.

Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

Vel erda vedaaha lil enam.

Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

Vel habbu zul asfi ver rayhan.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

Ve hale kalcanne min maricin min narin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Mereclbahreyni yeltekıyani.

Beynehuma berzahun la yebğıyani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

 

 

Anında etki eden aşk duası, en çabuk tutan aşk duaları sayesinde sevilen, aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek mümkündür. Sitemiz içerisinde yer alan tüm aşk dualarından faydalanabilirsiniz.

 

Aşk duası, bağlama duaları, aşk büyüleri, bağlama büyüleri gibi bilgi almak istediğiniz tüm konularda sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocası ile iletişime geçebilirsiniz.

 

AŞIK ETME MUSKASI

Aşık etme muskası nedir, aşık etme muskası nasıl yapılır ve aşık etme muskası etkileri nelerdir gibi sorular herkesin cevaplarını merak ettiği sorulardandır. Aşık etme muskası ile; sevilen kişiyi aşık etmek ve hatta deli divane aşık etmek mümkündür. Aşık etme muskası, içinde birtakım tılsımlı sözlerin ve yazıların yer aldığı taşınabilir eşyadır. Aşık etme muskasının iyi korunması gerekmektedir.

 

Aşık etme muskası, içinde tılsımlı aşk sözleri barındırdığından kaynaklı mutlaka ve mutlaka bir medyum hoca tarafından yapılmalıdır. Aşık etme muskası çok kuvvetli ve yüksek tesirli bir uygulamadır. Aşık etme muskası, yalnızca istenilen kişiyi aşık etmekle kalmaz aynı zamanda aşık edilen kişinin kalıcı bir aşk yaşamasını sağlamaktadır. Bu yüzden aşık etme muskası yaptırmadan önce; yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka aşık olduklarından emin olması gerekmektedir. Aşık olduğunu düşünüp daha sonradan gelip geçici bir heves olduğunu anlayan kişilerin aşık etme muskası yaptırması karşılıklı olarak her iki taraf için de iyi sonuçlanmamaktadır.

 

Aşık etme muskası yapılışının kendine has belli başlı yöntem ve metotları bulunmaktadır. Aşık etme muskası konusunda deneyimli, işini iyi yapan medyum hocalar ile aşık etme muskasından tam ve etkili sonuçlar almak mümkündür.

Aşık etme muskası günümüzde genel olarak kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Fakat her iki tarafın da uygulayabileceği bir manevi ritüeldir. Aşık etme muskasını yaptırmak için danışılacak hocanın iyi seçilmesi ve mutlaka güvenilir bir hoca olması gerekmektedir.

AŞIK ETME MUSKASI DUASI

 

Aşık etme muskası yapılmadan önce uygulanması gerekli olan birtakım manevi ritüeller vardır. Bunlardan biri de dua okuma ritüelidir. Okunan dua ile hazırlanmış olan muskanın etkisi artacak ve hem hızlı tesir edecek hem de uzun süre kalacaktır. Aşık etme muskası duasının 7 kez okunması en makbül olanıdır.

 

 

Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü aleyhim vekıla.Ve mey ya’mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahıyma.Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala nefsih ve kanellahü alımen hakıma.Ve mey yeksib hatıy’eten ev ismen sümme yermi bihı berıen fe kadıhtemele bühtanev ve ismem mübına.Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu lehemmet taifetüm minhüm ey yüdılluk ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yedurruneke min şey’ ve enzellellahü aleykel kitabe vel hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta’lemv ve kane fadlüllahi aleyke azıyma.

La hayra fı kesırim min necvahüm illa men emera bi sadekatin ev ma’rufin ev ıslahım beynen nas ve mey yef’al zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma.Ve mey yüşakıkır rasule mim ba’di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebı’ ğayra sebılil mü’minıne nüvellihı ma tevella ve nuslihı cehennem ve saet mesıyra.İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yuşrik billahi fe kad dalle dalalem beıyda.İy yed’une min dunihı illa inasa ve iy yad’une illa şeytanem merıda.leanehüllah ve kale le ettehızenne min ıbadike nasıybem mefruda.

 

 

Aşık etme duaları, aşk duaları, aşk büyüleri, bağlama büyüleri, kişiye özel vefkler, hızlı aşk duaları, denenmiş aşk büyüleri gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. İstenilen bütün uygulamaları esaslarına en uygun biçimleriyle uygulayan, alanında profesyonel ve ilim irfan sahibi Türkiye’nin en güvenilir medyum hocası ile sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.