Arananlar: hayırlı kısmet için dua

KISMET DUASI

Kısmet duası, evlenmek ve kısmetinin açılmasını isteyen kişiler tarafından okunan bir duadır. Kısmeti bağlı olanlar, evlilik için hayırlı bir kısmetle henüz karşılaşmamış olanlar ve evlenmek istediği içi ile bir türlü evlilik yoluna giremeyenlerin tercih ettiği bir duadır. Genel olarak kadınlar tarafından sıkça tercih edilse de, hem kadınların hem de erkeklerin okuyabileceği bir dua türüdür. Kısmet duası; kısmet büyüleri ile karıştırılmamalıdır. İnsanlar, kulluk gereği dileklerini Allah’tan ister ve gerçekleşmesini istedikleri durum için Allah’a yalvarırlar. Kısmet duası da diğer tüm aşk duaları gibi, evlilik ve aşk hayatının düzelmesini isteyen kişilerin Allah’tan beklentilerini dile getirme biçimidir. İçten ve saf bir şekilde edilen kısmet duaları kabul görmektedir.

 

Hayırlı bir kısmet için dua:

 

“Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru” Anlamı “Rabbim bana indireceğin her hayırlı şeye muhtacım.”

 

Hayırlı kısmet için okunan duanın; her sabah ezanından önce abdestli bir şekilde 9 kere ve her yatsı namazından sonra 9 kere olacak bir biçimde tekrar edilmesi gerekmektedir. Evlenmek isteyen kişiler, bu dua okuma halini bir ritüele dönüştürerek sureler ve diğer dualarla destekleyerek enerjilerini artırabilmektelerdir. Kısmet için okunan dua oldukça faziletli bir duadır. Duayı okuyan kişinin niyetleri temiz, saf, içten ve aynı zamanda da gerçekten seviyorsa duası kabul olarak kısmeti açılır ve bir süre sonra evlilik kapısını aralamaktadır.

 

 

Kısmetin açılması için dua:

Sevilen ve sevdiği olan kişiler bir türlü evlilik yoluna gidemiyorsa, evlilik için önlerine sürekli engeller çıkıyorsa kısmetin açılması için duayı okuyarak hayırlı bir gelecek kurmak için ilk adımı atabilirler. Bunun için Furkan Suresi’nin 74. ayetinin okunması gereklidir. Öncelikle temiz kalpli bir şekilde niyet edilir ve sonra duaya başlanır.

 

“Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama.”

 

Kısmet açmak için okunan duanın anlamı; ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl.

 

 

Hayırlı eş için dua:

 

Hayırlı eş için okunan dualar, her gün olacak şekilde sabah namazından sonra 70 kez okunmalıdır. Dua okunurken yalnızca duaya odaklanılmalı ve iyi, temiz kalpli bir şekilde niyet edilmelidir. Kötü amaçlar barındırarak edilen niyetler ve dualar kabul görmez.

 

Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn

 

Kısmet açma duaları, hayırlı eş için dualar, hayırlı kısmet için dualar, aşk duaları, bağlama duaları, evlenme duaları gibi birçok dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Aşk duaları nasıl okunmalı ve aşk duaları nelerdir gibi sorularınız varsa sitemiz üzerinden Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyumu ile iletişime geçerek tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Evlenmek İçin Dua

talibi çıkmayanlar için bu güzel süresi 18 defa okurlarsa en kısa zamanda kısmeti çıkar.Arapçasıda ektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

(1)Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikilkuddûsil azîzil hakîm(hakîmi) (2)huvellezî bease fîl ummiyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). (3) ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu) (4) zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeşâ’ vallâhu zulfadlil azîm (azîmi) (5) meselul lezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ kemese lil hımâri yammilu esfârâ(esfâren), bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh(âyâtillâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne) (6) kul yâ eyyuhellezîne hâdû in ze’amtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâsi fetemen nevul mevte in kuntum sâdikîn(sâdikîne) (7) ve lâ yetemen nevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn(zâlimîne) (8)kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum summe tureddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne) (9) yâ eyyuhellezîne âmenû izâ nûdîe lis salâti min yevmil cumu’ati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerul bey’, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne) (10) fe izâ kudîetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebteguû min fadlillâhi vezkurullâhe kesîren leallekum tuflihûn(tuflihûne) (11) ve izâ re’ev ticâreten ev lehveninfeddû ileyhâ ve terekkûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun min ellehvi ve min etticâreh(etticâreti), vallâhu hayrur râzîn(râzîne)

Nasibi Kapalı Olanlar için Dua

1 – Yukardaki vefki kısmeti kapalı olan bir kadın veya bir bakire üzerinde taşırsa koca bulur.

2 – Kısmeti bağlı olan bir kız yada kadın, bir beyaz ipek kumaş üzerine devamlı olarak yukardaki vefki üstünde taşırsa Allah’ın izniyle kısmeti açılır.

3 – Karı ve koca arasındaki huzursuzluğu gidermek için veya yapılan bir büyüyü bozmak için bir salı gecesi herkes yattıktan sonra özel olarak abdest alarak kıbleye dönük oturulup 210 defa besmele ve lafzai celal ve 100 defa “Ya Malikel Mulki Züel Celali Vel İkram” okunmalı bundan sonra 5530 defa “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin” suretinde salat ve selam okunduktan sonra temiz bir kağıt üzerine :

“Allahmme inni eselüke entesune fi savnı sametaniye etike hamile haza min külli sihrin ve isabati ve aynın ve min şerri kul-ı şeytanın ve fuccarın esimin bi hakkı muhammedin habibike ve resulike allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve sellim teslimen kesiyren” yazmalı ve bu yazıyı bir muşambaya sardıktan sonra üzerinde taşımalıdır.