Arananlar: Geri Getirme Duası

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası çok sık tercih edilen ve tesirli olan bir duadır. Bu dua yalnızca sevgililere uygulanmaz. Aynı zamanda terk eden kocayı geri getirmek için de okunabilir Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunduğu zaman kısa süre içinde terk eden sevgili geri dönecektir. Aynı zamanda eve gelmeyen, evden ayrılan eşler ve sevgililer için de kullanılabilir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası, yaşanan soğuklukları ve tartışmaları ortadan kaldırır. Bu sayede tekrardan birlik ve beraberlik yaşanır.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası için uygulanması şart olan birtakım manevi çalışmalar vardır. Bunlar doğru ve eksiksiz yapılmalıdır. Tüm şartlara uyum sağladıktan sonra terk eden sevgiliyi geri getirme duası etkisini gösterecektir.

 

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİREN DUA

 

Giden sevgiliyi geri getirme duası ya sevgiliyi geri döndüren dua olarak başka kaynaklarda da geçmektedir. Amaç aynı olduğundan birkaç sözcüğün farklı olması pek önemli değildir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası hem kadınlara hem de erkeklere yapılabilir.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası:

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah

 

AYRILAN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

 

Eski sevgilinin yeniden dönmesi için okunacak dualar arasında yer almaktadır. Ayrılan sevgili geri getirme duası iyi niyetlerle ve gerçekten samimi bir şekilde edilmelidir. Bu dualar insanın en masumane isteklerini gerçekleştirmek için okunur. Aşk acısı çeken kişilerin ayrılan sevgiliyi geri getirme duası ile acılarının son bulduğu bilinir.

 

Ayrılan sevgiliyi geri getirme duası:

Bismillahirrahmanirrahıym.

 Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

 

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI NASIL OKUNUR?

Terk eden sevgiliyi geri getirme duasının okunuş şekli oldukça önemlidir. Dualar, kulların isteklerini Allah’tan isteme şeklidir. Dualar kesinlikle iyi niyetli olmalıdır. Kötü niyetler beslenerek edilen dualar asla kabul olmaz. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunmadan önce muhakkak abdest alınmalıdır. Duaya ve duanın tesirine kalpten inanmak çok büyük önem taşır.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunurken edilecek olan niyet çok önemlidir. Bu niyet içten 3 defa ve sesli bir şekilde 3 defa edilmelidir.

 

Beden temizliğinde olduğu kadar ruh temizliği de çok önemlidir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunmadan önce zihinde yer kaplayan bütün düşüncelerden arınmak gerekir. Dua esnasında akılda herhangi bir soru işareti bulunmamalıdır.

Dualara euzü besmele ile başlanmalıdır. Ve dua bitiminden sonra Fatiha, Felak, Nas surelerinin okunmasında fayda vardır.

 

 

Gideni geri döndürme duası, terk eden sevgiliyi geri getirme duası, ayrılan sevgiliyi geri döndürme duası gibi birçok hayırlı dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün manevi çalışmaları öğrenebilirsiniz.

 

 

 

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI

Sevgiliyi kesin döndürme duası yaklaşık 24 saat içinde etki eder. Bu nedenle en hızlı geri döndürme duaları arasında yer alır. Bu dualarda, sözlerden ve ritüellerden daha önemli olan nokta; niyetlerdir. Sevgiliyi kesin döndürme duası için edilen iyi ve kuvvetli bir niyet bu dua üzerinde büyük etki sağlayacaktır. Sevgiliyi kesin döndürme duası erkeklerin de kadınların da uygulayabileceği bir duadır. Genel olarak kadınlar tarafından ayrılan erkek sevgiliyi geri döndürmek için kullanır. Anca günümüzde kadını geri döndürmek için bu duayı kullananların sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır.

 

Sevgiliyi kesin döndürme duası ile sevgiliyi döndürme büyüsü kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Büyüleri, uzman medyum hocaların diğer alem varlıkları ile haberleşerek uyguladıkları birtakım manevi çalışmalardır. Fakat duaların bunlarla bir alakası yoktur. Bazı dualar için manevi ritüeller kullanılsa da, hiçbir iblis, cin ya da diğer alem varlığı dualara karıştırılmaz.

 

Bu sebeple; sevgiliyi kesin döndürme duası kesinlikle günah değildir. Yapılmasında hiçbir sakınca yoktur.

AYRILAN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

 

 

Çok güçlü ve tesir alanı oldukça yüksek bir duadır.

 

Ayrılan sevgiliyi geri getirme duası çok kalıcı ve etkili bir duadır.

 

Bu duanın küçük bile olsa herhangi bir detayının atlanması bile duanın etkisini yıkıp tesirinin kaybetmesine sebebiyet verir. Bu sebeple bütün aşamaları iyice okumanızda fayda var.

 

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI OKUMAK İÇİN

 

Sevgiliyi kesin döndürme duası okunmadan önce bu duanın okunuş biçimini sizlere aktarmakta fayda vardır. Bu dua için kullanılan birtakım manevi uygulamalar ile dua gerçekleşir. Ve bu manevi uygulamalar için de birtakım malzemelerin temin edilmesi şarttır. Allah’ın esmasının üzerine okunacağı bir fotoğraf gerekir. Bu fotoğraf, eski sevgiliye ait olmalı ve mümkün olduğunca net olmalıdır. Özellikle kişinin yüz çehresi belirgin olmalıdır.

 

Terk eden sevgilinin fotoğrafının bulunamadığı durumlarda çizgisiz bir dosya kağıdına resim de çizilebilmektedir. Resmin güzel ya da çirkin olmasının hiçbir önemi yoktur. Buradaki resim temsili bir resimdir. Basit ve kolay çizilmiş bir resim bile yeterli gelecektir. Yine aynı şekilde, resim çiziminin yapılamadığı durumlarda çamurdan bir heykel yapılabilir. Yapılan bu heykel de temsili olacağından görüntüsünün hiçbir önemi yoktur. Yalnızca ayrılmış olan sevgiliyi temsil etmesi yeterlidir.

 

 

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRMEDUASI NASIL OKUNUR?

 

Bu dua uygulamasına başlayan kişi, resim-heykel ya da fotoğrafı önüne koymalıdır. Üzerine ise tam 99 besmele-i şerif okunur.

 

Okunan 99 adet besmele-i şerif dua anahtarı niyetine geçmektedir. Bu sebeple, terk eden, ayrılan sevgilinin kalbini açacak ilk anahtarolarak kabul edilir.

 

Ardından kişinin önünde bulunan temsili materyale Allah’ın esma-yı hüsna’sından 9 adet isim okunur.

 

Okunacak 9 adet isim şöyledir:

 

Ya Mukallibe’l Kulub

Ya Hannan

Ya Deyyan

Ya Mennan

Ya Şedidel Batşi

Ya Vedud

Ya Cemil

Ya Rahim

Ya Rahman

 

Bu 9 adet esmanın hepsinin şifa ve rahmet kaynağı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ayrılan sevgiliyi geri getirmek için okunan esmalar, hayırlara vesile olur. Bu esmalarla yapılan dualar kalbi bir hüküm taşır. Ve bu isimler ile sevgili tekrar dönerek mutlu bir ilişki kurulur.

 

Bu esmalarda her isim besmele sayısı kadar okunmalıdır.  Yani her biri ayrı ayrı 99 defa olacak şekilde okumak makbuldür.

 

Aynı zamanda her isimden sonra da Asr suresinin okunması gerekir. Asr suresi de 3 kez okunmalıdır.

 

Asr suresinin getirdiği tüm feyz ve bereket giden sevgilinin temsili materyalinin üzerine okunur. Tam 7 defa okunması gerekir. Okuyup, üflendikten sonra içten bir şekilde niyet etmek gereklidir.

 

ASR SURESİ

 

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

 

Asr Suresinin Anlamı

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

 

Ayrılan sevgili geri getirme duası okunurken çok dikkat etmek gereklidir. Dua mutlaka abdest alındıktan sonra okunmalıdır. Beden ve ruh temizliği çok önemlidir. Bu bakımdan bütün detaylara dikkat etmekte fayda vardır.

 

GERİ GETİRME DUASI

 

Bu dua, bir seferliğe mahsus olarak okunmalıdır. Güçlü bir dua olduğundan kaynaklı dikkatli okunmasında yarar vardır. Sevgiliyi geri getirme duası, kocayı geri getirme duası niyeti ile okunabilir.

 

 

Bismillahirrahmânirrahîm

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

 

 

Sevgiliyi kesin döndürme duası, döndürme duaları, geri getirme duası, eşi döndürme duası gibi birçok hayırlı dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Unlumedyum.com tarafından uygulanan bütün manevi çalışmalar %100 güven esasına dayalı bir şekilde gerçekleşir. Türkiye’nin en ünlü ve en güvenilir medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilir, merak ettiğiniz her konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

 

 

 

Etkili Geri Getirme Duası

Gelmesini istediğin bir kişiyi düşünerek 3 veya 7 gece
geç saatlerde 70 kere “ SURETÜL KARİA “ ı okumaya devam eden dilediği kimseyi celp ve tesir eder