Arananlar: geri döndürme duası

ÇEVİRGEL DUASI

Çevirgel duası çok güçlü ve tesirli bir duadır. Çevirgel duası okunarak sevilen kişiyi geri döndürmek mümkündür. Çevirgel duası ile şimdiye kadar birçok kişinin mutlu bir birlikteliğe kavuştuğu bilinmektedir.

Çevirgel duası muhakkak düzgün telaffuz edilerek ve öncesinde niyet edilerek okunmalıdır.

 

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca`nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca`nın gönlünü çevirgel.

Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.

Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca`nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim.
Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.
Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca`nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü
İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca`nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm`ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca`nın aklına, Filanca`nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.
İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.
Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca`nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca`nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.
Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.
Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.
Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine…

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ

Büyüler pek çok sebeple yapılabilen manevi uygulamalardır. Çevirgel büyüsü, gideni döndürmek amacıyla yapılan ve en sık tercih edilen büyülerdendir. Çevirgel büyüsü çevirgel duasının okunmasıyla birlikte tamamlanan bir büyüdür. Etki alanı çok geniş olan ve hemen etki edebilen bir büyü olma özelliği taşır. Çevirgel büyüsü, kendine has uygulanış biçimleri esas alınarak yapılması gerekli bir uygulamadır. Manevi enerji ve dualar kullanılarak gerçekleştirilen çevirgel büyüsü muhakkak bir medyum tarafından yapılmalıdır. Çevirgel büyüsü yapacak olan medyumun daha önce birçok defa çevirgel büyüsü yapmış olması gereklidir.

 

Çevirgel büyüsü duası bu uygulamada kesinlikle olması gerektiği gibi okunmalıdır. Bu sebeple medyum hocanın iyi seçilmesi önem taşımaktadır. Evi terk eden, ayrılan sevgililer ve evli çiftler için kullanılan bir geri getirme işlemidir. Bu manevi çalışmanın eksik bir biçimde hayata geçirilmesi ile kişiler döndürülür.

 

Çevirgel büyüsünün etkisinde olan kimselerin geri döndükten sonra bağlılıkları artar. Bu sebeple tekrar eden bir terk etme ya da ayrılık durumu yaşanmamaktadır. Ancak işlemlerin tam anlamıyla kalıcılığını koruyabilmesi adına ritüeli kuvvetlendirmek gereklidir. Zaman zaman büyülerin tekrar edilmesi de oldukça etkili bir yöntem olacaktır. Manevi enerji kontrollerinin güvenli bir şekilde sağlanmasıyla çevirgel büyüsü kalıcılığını koruyacaktır.

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ NEDEN YAPILIR?

 

Çevirgel büyüsü yapılma nedenleri, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Fakat en çok uygulanış sebepleri şunlardır:

 

Kısmeti kapalı olanların kısmetini açmak için

Yaşanan maddi kayıplar için

Küs olan kişilerin barışması için

Kişiyi kendine aşık etmek için

Karı koca muhabbetlerini artırmak için

Evin bereketinin artması için

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ NE İŞE YARAR?

 

Çevirgel büyüsü düzgün yapıldığı takdirde ve çevirgel duası doğru okunduğu takdirde birçok fazilet sağlar.

 

Bunlar:

Maddi işlerde ciddi derece artış gerçekleşir

Geri gelmesi istenen kişi geri getirilir

Kişi daha önceden eşyalarını kaybetmişse, eşyalarını bulur

Daha çok para kazanılır

Küsler barışır

Evli çiftlerin arasındaki soğukluk giderilir

Evi terk eden koca döner

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

Tüm büyülerde olduğu gibi çevirgel büyüsünde de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Çevirgel büyüsünün etkilerini artırmak için şunlara dikkat etmek gereklidir.

 

Duanın en içten ve kalbi duygularla okunması gereklidir.

Uygulanan büyüye gerçek anlamda inanıyor olmak gerekir.

Büyü yapıldığı kimseye söylenmemelidir.

Büyü ve dua öncesinde muhakkak abdestli olmak gereklidir.

Çevirgel büyüsü yapılırken kişinin, kendini tamamen Allah’a teslim etmesi gereklidir.

Bu büyü ile hiçbir müslümana zarar verilmemelidir.

Abdest alırken büyüyü düşünmek gerekir.

 

 

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜNDE DUA OKUMASI NASIL YAPILMALIDIR?

 

Dua okumasının yapılması 7 gün süre ile devam etmelidir.  Tesiri 7 günden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşse bile dua okuma işlemi bırakılmamalıdır. Çevirgel büyüsü belirtileri görülmeye başladığında büyünün tuttuğu söylenebilir.

Dua okunacak 7 gün boyunca araya hiç boş gün girmemeli. Büyü ve dua işlerine devam edilmelidir. Aralarda yaşanan duraklamalar büyünün etki alanını olumsuz yönde etkileyecektir.

Büyü uygulamasının ve dua uygulamasının her gün aynı saatte gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.

Bunun için en uygun zaman sabah namazının ardından okumadır.

Duaların eksiksiz ve tamamen doğru okunması esastır.

Duayı okuyacak kişi duayı iyice ezberlenmeli ve okunuşuna uygun biçimde okumalıdır.

 

Çevirgel duası ve çevirgel büyüsü detayları bir uygulamadır. Bu sebeple muhakkak bir medyum hocanın desteğine başvurulmalıdır. Çevirgel büyüsü tek başına denenmemeli, hocanın yönlendirmeleriyle uygulanmalıdır.

 

Çevirgel büyüsü gibi tüm geri getirme büyüleri tarafımızca esaslarına en uygun biçimde uygulanmaktadır. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.