Arananlar: eski sevgilimi bana geri getirecek aşık etme büyüsü

Eski sevgiliyi geri getiren Aşık etme Büyüsü

Eski sevgiliyi geri getiren Aşık etme Büyüsü formülü:

Aşağıdaki duayı 10 gün boyunca Allah için niyet edip oruç tutulmalıdır 10.günün sonun bu duayı 1500 kere okunur ve sevdiğiniz kişiye niyet edilirse en kısa sürede etkisini gösterir ve kalbi sizin için yanıcaktır.

Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni

fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi
hakki hâzihis sûreti erîfeh.

Not : Bu tür işlemleri kendiniz yapmayınız faydadan çok zarar görürsünüz. İşinde Ehli Hocaların yapması makbuldür. Böyle işlemler için Hocamıza Ulaşabilirsiniz.