Arananlar: büyü

Geri Getirme Muskası

Geri Getirme Muskası hakkında öncelikle öğrenilmesi gereken şey, geri getirme ve geri döndürme birbirinden tamamen farklı uygulamaları gerektirir her zaman. Adları birbirine benzediği için çok rakamda insan bu harekâtları karıştırmaktadır. Bu mevzuda çalışmalar yapan, havas ilmiyle ilgilenen uzman şahısların dahi bazen karıştırdıkları öğrenilmektedir. Ancak gideni geri getirmede olduğu gibi gideni geri döndürmede de sihir usulü kullanılabilir. Gideni geri getirme sihri beğenilen şahsın değişik çifti terk ederek ilişkiye son vermesi sonrası kullanılan bir sihir usulü olarak çıkar karşımıza. Sihir yapılarak terk eden şahsın geri dönmesi ve ilişkiye devam etmesi hedeflenir. Geri döndürme sihri rastgele bir mevzuda kesin bir karara erişen şahsın bu kararından bırakması için yapılan tesirli bir usuldür. Geri döndürme sihir yalnızca ilişkiler için düşünülmemeli. İlişki açısından bakacak olursak dağılan terk eden sevgililer için geri getirme sihri elbette yapılabilir. Aynı biçimde bir sevgili için yapılabilmektedir. Henüz parçalamamış ancak böyle bir fikri olan buna karar vermeye yakın birinin bu kararından bırakması fikrinin değişmesi için de yapılabilir. Ancak daha evvel dediğimiz gibi geri döndürme sihrini yalnızca ilişkilerle hudutlandırmak doğru olmaz. Bu sihirler yapılırken muskalar da bunlara eşlik eder her zaman. Muskalar sihirlerin bir parçasıdır her zaman.Rastgele bir mevzuda karar vermiş bir şahsın bu kararından dönmesi içinde geri döndürme sihri yapılmaktadır. Şahsın kararından bırakarak istenilen biçimde davranması ve karar vermesi bu sihir ile sağlanabilir. Bu biçimde açıklamak daha doğru olacaktır. Bu cins bir harekâtlarda dikkat edilmesi gereken çok ehemmiyetli bir nokta vardır. O da bireyden istenilecek şeyin yapılabilir ve kabul edilebilir bir miktarda olmasıdır. Geri döndürme sihirleri günümüzde de insanlar sıkça kullandığı bir usul olarak öğrenilmekte. Terk edilen sevgililer ya da boşanan veya boşanmak üzere olan çiftler kararı veren şahsın kararından dönmesi için geri döndürme sihrini kullanmayı doğru ve uygun görürler. Geri getirme sihri yapıldığında uzman şahıs kesinlikle bir muska yazacak ve bireyden bu yazılan muskayı ya üzerinde taşımasını ya da emin bir yere koymasını isteyecektir.

Harekât / bakım yaptırmak için tıklayınız…
İlginizi Sürükleyebilecek Yazılar  Geri Getirme Sihri Kaç Günde Tesir Eder?

Odkara Aşk Sihri

Aşk sihirlerinin oldukça daha önceki bir tarihe sahip olduğu düşünülmektedir. Uzun seneler süresince uzman olan şahıslar tarafından kullanılan bir usuldür. Aşk sihirlerinin genel olarak sevgisine karşılık bulamayan şahıslar tarafından seçim edildiği görülmektedir. Son derece tesirli olduğu düşünülen bir hayli aşk sihri çeşidi olduğu öğrenilmektedir. Natürel bu sihirler uzman şahıslar tarafından yapıldığı zaman tesiri ortaya çıkabilmektedir. Bu sihir çeşitlerinden biride odkaradır.

Odkara Aşk Sihri üç büyük cin dayanağıyla yapılan ateşli bir sihir olarak tanınmaktadır. Bu biçimde yapılan tek sihir olma özelliğine de sahiptir ayrıca. Odkara sihri çok daha önceki tarihlere katlanan ve Asya şaman sihirleri arasında yer alan bir sihir olma kalitesini göstermektedir. Orta Asya Türkleri tarafından çok tanınmış olan isimleri Çar, Çur ve Çor olan üç büyük cin bulunmaktadır. Bu üç büyük cinden bir hayli birey çekinmekte ve korkmaktadır tabi ki. Bugünde insanlar tarafından kullanılan, artık insanların diline yerleşmiş olan karman çorman ve çarçur sözcükleri buradan ortaya çıkmış vaziyettedir. Odkara sihri bu üç cinin dayanağıyla yapılabilir ve isminden de anlaşılacağı gibi kara sihirler içinde yer alan eforlu sihirlerdendir. Od ateş ve karada yanık karası anlamını taşıyan kelimelerdir. Odkara sihri hoşlanılan bireyi kendine aşık faktörün yanında hoşlanılan bireyi kendine bağlamak, onu elde yakalamak içinde kullanılabilen tesirli bir sihir çeşididir. Bu sihir için daha önceki insanlar tenlerden faydalanmaktaydılar. Günümüzde ise ten bulmak çok güç olmasa da kağıt kullanılarak da yapılması muhtemel olan bir sihirdir. Daha Öncekiler tarafından da sıkça kullanılan odkara sihri oldukça tesirli bir sihir çeşidi olarak göze çarpmaktadır. Odkara sihri özellikle konutlu şahıslar tarafından sıkça seçim edilir. Konutlu bayanlar bu sihri bir can simidi olarak düşünürler hatta. Odkara sihrinin bu kadar yaygın olarak kullanılmasının ve merak edilmesinin sebebi kesintisizlik kavramının olması vaziyetidir. Odkara sihri bu mevzuda uzman şahıslar tarafından yapıldığında hem çok tesirli olmaktadır hem de tesirini uzun zaman devam ettirme eforuna sahiptir. Odkara sihri de değişik kara sihirler gibi genel olarak geceleri yapılan sihirler arasında yer alır. Odkara sihri bireye özel hazırlanır ve doğru zamanda yapılması lüzumludur. Sihir muhakkak zamanlarda yapılacak okumalar ve uygulamalarla tesirini gösterebilmektedir yalnızca.

Operasyon / bakım yaptırmak için tıklayınız…