Arananlar: aşk duası

KENDİNİ SEVDİRME DUASI

Kendini sevdirme duası birtakım şartlara uyularak okunması gereken bir duadır. Kendini sevdirme aşık etme duası hemen kabul olarak kişinin hayatında büyük değişiklikler yaratır. Kendini sevdirme duası yüzyıllardır okunan ve hocalar tarafından tavsiye edilen bir duadır. Bu duanın tam etki göstermesi için bazı manevi uygulamalar gerekir. Bu uygulamaların gerçekleşmesiyle birlikte kendini sevdirme duası hemen etki gösterecektir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI NASIL EDİLİR?

 

Kendini sevdirme duası, istenilen kişiyi kendine aşık etmek için kullanılır. Hem kadınlar tarafından erkeği kendine aşık etmek için hem de erkekler tarafından kadını kendine aşık etmek için kullanılabilir.

Kendini sevdirme duası edilmeden önce uygulanması gerekli olan birtakım şartlar bulunur. Kendini sevdirme duası okumak için;

Kişinin, duaya tam anlamıyla bağlı ve inançlı olması gerekir.

Kendini sevdirme duası kesin sonuç veren bir dua olduğu için kişinin sevgisinden emin olması gereklidir.

Bu duayı okumak için abdest almak şarttır.

Beden temizliği kadar zihin temizliği de önemlidir. Bu sebeple; duayı okuyacak kişinin aklında herhangi bir soru işareti yaratacak düşünce bulunmaması gerekir.

Bütün aşık etme dualarında olduğu gibi, niyet etmek en önemli aşamadır. Kişinin niyeti saf ve masuman eolmalıdır.

Kendini sevdirme duası yalnızca iyi niyetli ve gerçek aşıklar tarafından edilirse kabul görür.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI OKUNUŞU

Kendini sevdirme duasını okuduktan sonra sevilen kişi hızla bir şekilde aşık edilir. Bu duayı okunuşuna uygun bir biçimde okumak en doğrusudur. Bu sebeple; birçok hoca tarafından duanın ezberlenmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda duayı içten okumanın dua üzerinde büyük rol oynadığını hatırlatmakta fayda vardır.

 

Kendini sevdirme duası şu şekildedir:

 

Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin

 

Bu duayı desteklemek için okunduktan sonra Fatiha, Nas, Felak ve Rad surelerinin okunması tavsiye edilir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

 

Kendini sevdirme duası 11 gece boyunca her yatsı namazından sonra okunmalıdır. 12. günün sabahında aşık edilmek istenen kişi aşık olacaktır. Bu duayı okumadan önce niyet içten 3 defa söylenmelidir. Ardından sesli bir biçimde aşık edilmek istenen kişinin de ismi geçerek 3 defa söylenir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI ETKİLİ MİDİR?

Kendini sevdirme duası, aşık etme duaları ve aşık eden dualar arasında en tesirli olanlarındandır. Birçok insan tarafından okunmuş ve sonuçları güzel bir şekilde alınmıştır. Kendini sevdirme duası okuyacak olan kişilerin kalbinin temiz olması etki göstermesi açısından çok önemlidir. Kişinin içinde biraz şer ve kötü niyer barınması halinde bu dua asla etki göstermez.

KENDİNİ SEVDİRME DUASI KİMLERE OKUNUR?

 

Karşılık alınamayan kişilere

 

Evlilik ilişkisinde muhabbetin azaldığı karıya/kocaya

 

İlgisi yetersiz gelen sevgiliye

 

Gözü dışarda olan sevgiliye

 

Evinden uzaklaşan erkeğe/kadına

 

Platonik olarak aşık olunan kişiye

 

En sık okunan kişiler bunlar olmakla birlikte kendini sevdirme duası daha birçok aşk konusunda sıkıntı çekilen birey için okunabilmektedir. Kendini sevdirme duası sayesinde istenilen kişinin aşık olduğu bilinir.

 

Kendini sevdirme duasından sonra Bakara suresinin okunmasında büyük yarar vardır.

 

Bakara Suresi:

 

Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun.

 

Aşık etme duası, kendini sevdirme duası, aşık eden dua gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

 

DENENMİŞ BARIŞMA DUASI

Herhangi bir sebepten kaynaklı yaşanan ara bozulmalarında tatbik edilmesi gerekli olan dualar vardır. Denenmiş barışma duası da daha önce birçok kişi tarafından uygulanan ve tesiri görülen dualardandır. Barışma duası sayesinde, sevgili, eş, arkadaş, anne, baba gibi her türlü yakınlık bulunan ama küs kalınan kişi ile barışmak mümkündür. Zaman zaman fark edilmeden yapılan hatalar, yanlış anlaşılmalara ve küslüğe sebebiyet verebilir. Bu ya da buna benzer durumlar denenmiş barışma duası okuyarak küslüğün giderilmesi hiçte zor değildir.

 

Denenmiş barışma duası ile, eski sevgiliniz ya da eşinizle 48 saat gibi kısa bir sürede barışmanız gerçekleşir. Barışma duası, okunması çok faydalı olan ve çok faziletli bir duadır. Zaman zaman küslük olmasa bile okunan barışma duaları ile, yaşanılabilecek dargınlıkların ve kızgınlıkların önüne geçilir.

 

Denenmiş barışma duası okumaya niyetli olan kişilerin bütün kalbi iradeleriyle birlikte bu duayı okumaları tavsiye edilmektedir. Sevgiliden, eşten, aileden, dosttan uzaklaşan ya da ayrılan kimseler tekrardan birleşmek istediklerinde barışma duası okuyarak birleşebilmektedir.

 

 

BARIŞMA DUASI NASIL OKUNUR?

 

Barışma duaları, dikkat edilmesi gerekli olan birkaç unsur barındırır. Denenmiş barışma duası okunurken kişinin niyetinin temiz olması çok önemlidir. Kişi barışmayı yürekten istemeli ve herhangi bir çıkar kesinlikle düşünmemelidir. Barıştıktan sonra üzme niyetinde olan kişilerin okuduğu barışma duaları kesinlikle kabul görmez. Aynı zamanda kötü niyet içeren her türlü duanın edilmesi oldukça zararlı olup, günahtır.

 

Denenmiş barışma duası, Fatiha Sure’sinin ve Ya Vedud Esma’sının birleşmesiyle oluşan bir duadır. Okuması mübarek olan bu birleşim sayesinde niyet edilen kişi ile barışmak ve huzurlu bir birliktelik yaşamak nasip olur.

 

Barışma duasını okumadan önce:

 

Seher zamanında uyanılmalı ve seher vakti kurulmuş olan sofradan yemek yenmelidir. Seher zamanları, Allah’ın merhametinin ve rahmetinin yayıldığı bir zaman dilimidir. Bu zamanlarda kurulan sofralar bereketlidir. Ve sofralardan nasiplenen her kişiyi niyetine göre bereketlendirir.

Denenmiş barışma duası okunmadan önce mutlaka abdestli olmak gereklidir. Kıble istikametinin belirlenmesinin ardından gözler kapanır. Ayaktayken eller kaldırılarak tam 7 defa Euzu Besmele çekilmelidir. Ardından gözler açılır ve şu dua sesli bir şekilde okunur:

 

“Allah’ım sana geldim, senin kapın ne güzel, işte sana yöneldim. Sana varmak ne güzel. Allah’ım gönlümdeki niyete sen vakıfsın, benim hangi amaçla kapına geldiğime. Sen şahitsin Allah’ım, sen habirsin Allah’ım”

 

Bu niyet edildikten sonra, duanın bir diğer aşaması olan Ya Vedud esması okunmalıdır.

 

YA VEDUD ESMASI

 

Denenmiş barışma duasının en önemli kısımlarından birisi Ya Vedud Esmasıdır. Ya Vedud, merhametin ve aşkın kaynağı olarak bilinir.

 

Ya Vedud Esması okunurken kıbleye doğru yönelmeli ve dizlerin üzerine çökülmelidir. Eller havaya kaldırılarak tam 77 kez Ya Vedud Esması çekmek gereklidir. 77 Ya Vedud çekildikten sonra şu dua okunur :

 

“ Sevginin kaynağı sen, şefkatin temeli sen, sen muhabbet özüsün. Sen güzelsin Allah’ım. Sana iltica edenlere merhamet attırırsın. Sen gönüllere nur verirsin. Sana yönelen yürek, huzuru yudumlar, sana bakan gözler aydınlanır Allah’ım. Allah’ım göznlümdeki niyete sen hakimsin, yüreğimi sen bilirsin. Ya Vedud hatrına benim duamı kabul et. Bu esmanın hatrına bana güzellikler ver. Amin”

 

Bu niyazın okunmasının ardından Fatiha Suresi tam 7 defa okunmalıdır. Ardından Denenmiş barışma duası tamamlanacaktır.

 

Geri getirme duaları, barışma duaları, kendine aşık etme duaları gibi aşk ile ilgili tüm hayırlı dualara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi Türkiye’nin en güvenilir medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak öğrenebilirsiniz.

 

SEVGİLİM OLSUN DUASI

 

 

Sevgi ve aşk benzeri duygular, insanı hayata bağlayan ve yaşadığını hissettiren duygulardır.  Her ne kadar zaman zaman acı çekilse de her insan aşık olmayı, sevgilisiyle mutlu bir hayat paylaşmayı ister. Sevgilim olsun duası sayesinde bunu yaşamak mümkündür. Sevgili duası, kısmet açma duaları arasında yer alan bir duadır. Sevgili duası temiz kalpli ve iyi niyetli edildiği sürece kabul görmektedir. Sevgili duası sayesinde birçok aşığın sevdiğine kavuştuğu ve kalıcı bir mutluluk yaşadığı bilinir.

 

 

Sevgilim olsun duası edilmeden önce mutlaka abdest alınmış olmalıdır. Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece okunmalıdır. Bu duanın sabah namazı ve sabah ezanından önce okunması gerekmektedir.

 

Sevgili duası 21 kere okunur. 7 gün süre ile 21 kere okunması sevgili duasının tesirini artıracaktır.

 

 

 

Sevgili duasından önce:

 

Tam 3 defa “Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.” Okunmalıdır.

 

Sevgili Duası

 

Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfa. Fe yezeruha kaan safsafa e-ve-lem yerallezine keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey’in hayy e fe la yü’minun ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minin felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve hara musa saika felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü’minin merecibahreyni yeltekiyani fe kulnadrib bi asakel hacer, fenfecerat minhüsneta aşrate ayna, kad alime küllü ünasim meşrabehüm, külu veşrabu mir rizkillahi ve la ta’sev fil erdi müfsidin ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zumla ve men yetevekkel ‘alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadren fe.

 

 

Sevgili duasından sonra:

 

3 kere üst üste “Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahü Ya Alimü Ya Aliyyü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Azimü Ya Ehadü Ya Vitrü Ya Selamü Ya Mü’ minü Ya müheyminü Ya Basıru Ya Vahidü Ya Kerimü Ya Latifü Ya Halimü Ya Kebiru Ya Mütekebbirü Ya Mennanü Ya Hannanü  Ya Tevabü Ya Mahmudü Ya Ma ‘mudü Ya Zahiru Ya Batınü Ya Tahirü Ya Ev velü Ya Ahirü Ya Hayyü Ya Selamü Ya Vasiu Ya Rafiu Ya Mürtefiu Ya Şamihu Ya Nurü YA Zülkuvveti vel- ikram.” Okunur.

Sevgili duası aşamaları eksiksiz ve doğru yapılmalıdır. Okunan duaların okunuşuna uygun olması çok büyük önem taşır.

Sevgili duası, sevgilim olsun duası, aşk duası gibi aşk konulu bütün dualara unlumedyum.com üzerinden ulaşabilirsin. Dua konuları ile ilgili olarak merak ettiğiniz her şeyi ve merak ettiğiniz bütün manevi uygulamalara sitemiz üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Unlumedyum.com tarafından gerçekleştirilen bütün uygulamalar esasına uygun bir biçimde %100 güvenilir olarak yapılır. Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ

Büyüler pek çok sebeple yapılabilen manevi uygulamalardır. Çevirgel büyüsü, gideni döndürmek amacıyla yapılan ve en sık tercih edilen büyülerdendir. Çevirgel büyüsü çevirgel duasının okunmasıyla birlikte tamamlanan bir büyüdür. Etki alanı çok geniş olan ve hemen etki edebilen bir büyü olma özelliği taşır. Çevirgel büyüsü, kendine has uygulanış biçimleri esas alınarak yapılması gerekli bir uygulamadır. Manevi enerji ve dualar kullanılarak gerçekleştirilen çevirgel büyüsü muhakkak bir medyum tarafından yapılmalıdır. Çevirgel büyüsü yapacak olan medyumun daha önce birçok defa çevirgel büyüsü yapmış olması gereklidir.

 

Çevirgel büyüsü duası bu uygulamada kesinlikle olması gerektiği gibi okunmalıdır. Bu sebeple medyum hocanın iyi seçilmesi önem taşımaktadır. Evi terk eden, ayrılan sevgililer ve evli çiftler için kullanılan bir geri getirme işlemidir. Bu manevi çalışmanın eksik bir biçimde hayata geçirilmesi ile kişiler döndürülür.

 

Çevirgel büyüsünün etkisinde olan kimselerin geri döndükten sonra bağlılıkları artar. Bu sebeple tekrar eden bir terk etme ya da ayrılık durumu yaşanmamaktadır. Ancak işlemlerin tam anlamıyla kalıcılığını koruyabilmesi adına ritüeli kuvvetlendirmek gereklidir. Zaman zaman büyülerin tekrar edilmesi de oldukça etkili bir yöntem olacaktır. Manevi enerji kontrollerinin güvenli bir şekilde sağlanmasıyla çevirgel büyüsü kalıcılığını koruyacaktır.

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ NEDEN YAPILIR?

 

Çevirgel büyüsü yapılma nedenleri, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Fakat en çok uygulanış sebepleri şunlardır:

 

Kısmeti kapalı olanların kısmetini açmak için

Yaşanan maddi kayıplar için

Küs olan kişilerin barışması için

Kişiyi kendine aşık etmek için

Karı koca muhabbetlerini artırmak için

Evin bereketinin artması için

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ NE İŞE YARAR?

 

Çevirgel büyüsü düzgün yapıldığı takdirde ve çevirgel duası doğru okunduğu takdirde birçok fazilet sağlar.

 

Bunlar:

Maddi işlerde ciddi derece artış gerçekleşir

Geri gelmesi istenen kişi geri getirilir

Kişi daha önceden eşyalarını kaybetmişse, eşyalarını bulur

Daha çok para kazanılır

Küsler barışır

Evli çiftlerin arasındaki soğukluk giderilir

Evi terk eden koca döner

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

Tüm büyülerde olduğu gibi çevirgel büyüsünde de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Çevirgel büyüsünün etkilerini artırmak için şunlara dikkat etmek gereklidir.

 

Duanın en içten ve kalbi duygularla okunması gereklidir.

Uygulanan büyüye gerçek anlamda inanıyor olmak gerekir.

Büyü yapıldığı kimseye söylenmemelidir.

Büyü ve dua öncesinde muhakkak abdestli olmak gereklidir.

Çevirgel büyüsü yapılırken kişinin, kendini tamamen Allah’a teslim etmesi gereklidir.

Bu büyü ile hiçbir müslümana zarar verilmemelidir.

Abdest alırken büyüyü düşünmek gerekir.

 

 

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜNDE DUA OKUMASI NASIL YAPILMALIDIR?

 

Dua okumasının yapılması 7 gün süre ile devam etmelidir.  Tesiri 7 günden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşse bile dua okuma işlemi bırakılmamalıdır. Çevirgel büyüsü belirtileri görülmeye başladığında büyünün tuttuğu söylenebilir.

Dua okunacak 7 gün boyunca araya hiç boş gün girmemeli. Büyü ve dua işlerine devam edilmelidir. Aralarda yaşanan duraklamalar büyünün etki alanını olumsuz yönde etkileyecektir.

Büyü uygulamasının ve dua uygulamasının her gün aynı saatte gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.

Bunun için en uygun zaman sabah namazının ardından okumadır.

Duaların eksiksiz ve tamamen doğru okunması esastır.

Duayı okuyacak kişi duayı iyice ezberlenmeli ve okunuşuna uygun biçimde okumalıdır.

 

Çevirgel duası ve çevirgel büyüsü detayları bir uygulamadır. Bu sebeple muhakkak bir medyum hocanın desteğine başvurulmalıdır. Çevirgel büyüsü tek başına denenmemeli, hocanın yönlendirmeleriyle uygulanmalıdır.

 

Çevirgel büyüsü gibi tüm geri getirme büyüleri tarafımızca esaslarına en uygun biçimde uygulanmaktadır. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

EN ÇABUK TUTAN 2 AŞK DUASI

Aşk duası, yüzyıllardan beri hemen her inanışta en çok okunan dualardandır. Bunun sebebi, insanlık tarihinin başlangıcından beri kadın ve erkek arasında yaşanan güçlü duygusal bağların giderek zayıflar hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. En çabuk tutan 2 aşk duası ile aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek ve aradaki muhabbeti artırmak mümkündür.

Tüm inanışlarda her duanın ve her manevi ritüelin birtakım uygulanış biçimleri bulunmaktadır. Bu uygulanış biçimlerin tam ve doğru birbiçimde yapılması duanın tesiri açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 

 

En çabuk tutan 2 aşk duasından yer alan aşk duaları okunmadan önce:

 

Aşk duaları mümkünse sabah namazından sonra ve gece yatsı namazından sonra okunmalıdır

Mutlaka abdest alınmış olmalı

Dua okunacak ortam havalandırılmalı ve kötü enerjilerden arındırılmalı

Beden temizliği kadar akıl ve zihin temizliği de çok önemli olduğundan aklı karıştıracak düşünceler içine girilmemeli

Niyet belirlenmeli

Niyet, iyi edilmiş olmalı ve kalbinin temiz olması gerekli

Niyet önce 3 kez içten söylenmeli ardından 3 kez sesli söylenmeli

Aşk duası okumaya geçmek için namazdan sonra kimse ile iletişime geçmemiş olmak gerekli

Yalnızca dileğe ve niyete odaklanılmalı.

 

EN ÇABUK TUTAN AŞK DUASI

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin

 

ANINDA ETKİ EDEN AŞK DUASI

 

Aşk duası, çok çeşitli olan ve amaca uygun bir şekilde okunması gereken dualardır. Duayı okumadan önce iyi bir şekilde niyet etmeyi unutmayın.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

 

Er rahman

Alleme lkur’ane.

Halekal insane.

Allemehul beyan.

Eş şemsu vel kameru bi husban.

Ven necmu veş şeceru yescudan.

Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

Ella tatğav fil mizan.

Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

Vel erda vedaaha lil enam.

Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

Vel habbu zul asfi ver rayhan.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

Ve hale kalcanne min maricin min narin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Mereclbahreyni yeltekıyani.

Beynehuma berzahun la yebğıyani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

 

 

Anında etki eden aşk duası, en çabuk tutan aşk duaları sayesinde sevilen, aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek mümkündür. Sitemiz içerisinde yer alan tüm aşk dualarından faydalanabilirsiniz.

 

Aşk duası, bağlama duaları, aşk büyüleri, bağlama büyüleri gibi bilgi almak istediğiniz tüm konularda sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocası ile iletişime geçebilirsiniz.

 

KARI KOCAYI BİRBİRİNE BAĞLAMA DUASI

Karı kocayı birbirine bağlama duası, günümüz dünyasında artan insan nüfusuna bağlı olarak yaşanan kafa karışıklığı sebebiyle birçok kişi tarafından tercih edilmekte ve olumlu etkileri ile dikkat çekmektedir. Eşler arasında evlilik boyunca yaşanan ciddi tartışmalar ve kavgalardan kaynaklı oluşan uzaklaşmalar, araya giren mesafe, karşılıklı ya da tek taraflı yaşanan duygu azalması gibi durumlarda iki tarafı da etki altına alarak evlilikleri düzelten ve hatta kurtaran bir duadır. Karı kocayı birbirine bağlama duası sayesinde yıkılmaya yakın birçok yuva kurtarılmış, boşanma davalarından geri dönülmüş, hane içi yaşanan olumsuzluklar ortadan kaybolmuştur.

 

Bir manevi uygulama olan karı kocayı birbirine bağlama duası genllikle evli kadınların tercih etmiş bir dua olsa da pek çok evli erkek ve bekar kadın/erkek tarafından da uygulanarak istedikleri amaca yönelik iyileştirmeler sağlamıştır.

 

Karı kocayı birbirine bağlayan dua, ilişkideki bireyler tarafından uygulanabilen bir dua olduğu gibi ilişki dışı kimseler tarafından da uygulanabilmektedir. Anne, kız kardeş, kaynana, baba gibi yakın akraba çevresi, çiftlerin mutlu olması ve onların hayrına olabilecek amaçlarla niyet ettikleri müddetçe karı kocayı birbirine bağlama duasının faziletlerinden faydalanabilmektelerdir. Bu tür dualar okunarak istenen sonuçlara çok kısa sürede ulaşıldığı bilinmektedir.

 

Karı Kocayı Birbirine Bağlama Duası (Esma)

 

Esmaül Hüsna bir zikir uygulamasıdır. Dileklerin ve isteklerin kabul görmesi için sıkça uygulanmaktadır. Bir diğer adı ile de muhabbet esması’dır. Bu manevi uygulamanın türlü türlü faziletlerinden nasiplenerek çok kısa zaman için karı kocayı birbirine bağlamak mümkündür. Bu uygulama neticesinde; karı koca arasında bulunan sevgi, aşk, sadakat bağları güçlenecek ve hiçbir zaman olmadığı kadar mesut olunan bir ilişki içine girilecektir.

 

Muhabbet esmasına başlamadan önce;

 

Beden temizliği muhakkak yapılmış olmalı ve gusül abdesti alınmış olmalıdır.

Muhabbet esması yapacak olan kişinin bulunduğu ortam aklanmış paklanmış temiz bir yer olmalıdır.

Ardından “YA VEDUD” esması tam 99 defa olacak biçimde zikredilmelidir.

Ya Vedud, Allah’ın isimlerinden biridir. Sevgi, sadakat, mutluluk, aşk gibi güzel anlamlar içermektedir.

Esmanın okunuşunun bitiminde Allah rızası için 2 rekatlık namaz kılınmalıdır.

Duada ve namaz esnasında yalnızca niyete odaklanılmalı kafayı karıştıracak şeyler düşünülmemelidir.

En temiz ve güzel duyguları barındırarak karı ya da kocanın merhamet, aşk duyması için duaya başlanır.

Bu esnada herhangi bir nizami duaya gerek yoktur. Kişinin içinden geldiği kadar ve içinden gelen duaları etmesi yeterlidir.

En son olarak “Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.” Okunur ve zikir uygulamasının sonuna gelinmiş olur.

 

 

Karı Kocayı Bağlamak için Edilen Niyet

 

Evli kişilerin zaman zaman yaşamış olduğu problemlerden kaynaklı birbirlerine olan ilgisizliklerinden birtakım manevi uygulamalara başvurması gereklidir. Bu uygulamalar yapılmadan önce edilen niyetler ise oldukça büyük önem taşımaktadır. Eşlerin bağlanması için okunacak dualara başlamadan önce edilmesi gereken niyetlerden biri:

“Yüce Allah’ım, Sen, Sonsuz Kudret Sahibisin. Şüphesiz benim de dileklerimi kabul etmek için kadirsin. Zaten dergahına yüce ve kutsal bir maksatla geldim. Eşimi kendime bağlamak için, dua etmek ve Sen den medet beklemek istedim. Sen, eşimin kalbini, ettiğim duaların hürmetiyle ve Ya Vedûd adının hürmeti ile bana geri çevir. Kalp merkezine beni yerleştir. Lütfen eşimi kendime bağlamak için ettiğim bu duanın yüzü suyu hürmetine bana ilk zamanlarda olduğu gibi, sevgi, muhabbet ve aşk beslemesini sağla. Amin”

 

 

 

Karı kocayı birbirine bağlama duası, kocayı bağlama duası, evlilik duası gibi bütün dualara sitemiz üzerinden ulaşabilir, Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün uygulamalar hakkında danışmanlık alabilirsiniz.

 

ERKEĞİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

Erkeği kendine aşık etmek için okunabilecek etkili dualar bulunmaktadır. Aşık eden dualar okunduktan sonra imkansızmış gibi görünen aşkların tümü daima mutlu bir şekilde neticelenmiştir. Bundan kaynaklı mümkün değilmiş gibi görünen aşklar için en etkin olan duaların düzenli, istikrarlı ve temiz bir şekilde okunması gerekmektedir.

 

Erkeği kendine aşık etme duası, yalnızca kadınlar tarafından yapılabilen ve çok sık tercih edilen dualardan biridir. Erkeği kendine aşık etme duası sayesinde, kişinin aşık olduğu kişi kısa zaman içerisinde aşık olacak ve çok yoğun bir biçimde kendisiyle ilgilenmeye başlayacaktır. Erkeği kendine aşık etme duası, aşk duaları içinde en çok tercih edilen dualardandır. Bu duanın ne kadar etkili olduğu ve çok güzel sonuçlara vardırdığı özellikle bizim gibi inançlı toplumlarda bilinmektedir.

Erkeği kendine aşık ettiren dua, yalnızca aşık olunması istenilen durumlarda değil daha fazla ilgi ve alaka beklenen durumlarda da devreye sokulabilecek olan bir duadır.

Karı-koca arasında yaşanabilecek soğukluk, uzaklaşma, araya mesafe girmesi gibi birçok problem vardır. Bu problemler zaman zaman çevresel faktörlerle zaman zaman ise bireyin kendi duygu ve düşünce durumundan kaynaklı oluşmuş problemlerdir. Erkeği kendine aşık etme duası okunarak karı-koca arasındaki sorunların giderilmesi kolaylaşmakta hatta neredeyse tamamen giderilmektedir.

ERKEĞİ KENDİNE AŞIK ETME DUASINI KİMLER OKUR?

 

Erkeği kendine aşık etme duası, son derece önem taşıyan ve çok kıymetli olan bir dua çeşididir. Bu duayı;

 

Evli olanlar

Nişanlı olanlar

Sevgililik dönemindekiler

Platonik aşıklar okuyabilir ve etkilerini kısa süre içinde alarak hem kendilerini hem de karşı taraftaki insanı mutlu edebilirler.

ERKEĞİ AŞIK EDEN DUA NASIL OKUNUR?

 

Etkisi oldukça kuvvetli olan aşk duaları bulunmaktadır. Erkeği kendine aşık etme duası da bunlardan birisidir. Aşık etme dualarının usullerine uygun bir biçimde okunması gerekmektedir. Bu dualar okunmadan önce beden ve ruh temizliği iyi yapılmış ve muhakkak abdestli olmak gerekmektedir.

Erkeği aşık eden dua okunmadan önce mutlaka niyet belli edilmeli ve sesli bir şekilde söylenmelidir. Kişinin akıl odağının karışacağı bir şey düşünmemesi yalnızca duaya odaklı olması gerekir. Ancak bu sayede dua kabul olabilir ve tutabilir. Bunların sonucunda sevilen kişiye kısa zaman içinde kavuşulur ve güzel bir birlikteliğin kapıları aralanmış olur. Bu dua 9 gün boyunca sabah ezanından evvel tam 3 defa eksiksiz ve doğru bir şekilde okunmalıdır.

 

ERKEĞİ AŞIK ETTİREN DUA

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.

 

 

 

KARA SEVDA BÜYÜSÜ

Kara Sevda Büyüsü, aşk büyüleri ve bağlama büyüleri kategorilerinde yer alan hemen herkesin sıklıkla başvurduğu bir büyü yöntemidir. Bu büyü yönteminde de mutlaka bir medyum hocaya danışarak detaylı bilgi aktarmak ve büyü hakkında tüm tüm detaylı bilgileri de almak gerekmektedir. Kara sevda büyüsü ile istenen kişi, zil zurna aşık olacak ve gözü başka kimseyi görmeyecektir.

Kara sevda büyüsü sıklıkla platonik aşık tercih ettiği bir büyüdür. Kişi, eğer karşısındaki kişiden aşkına karşılık bulamıyorsa kara sevda büyüsünü tercih eder. Bu büyü evlilere yapılamayan bir büyü çeşididir. Evlilerin yapacağı büyü çeşitleri daha farklıdır.

Kara sevda büyüsü yapılışı, farklı metotlar içeren ve hocadan hocaya değişkenlik gösteren birçok yöntemden oluşur. Bozulması ise oldukça zordur. Kara sevda büyüsü yapılan kişi, kendine büyü yaptırıldığını fark etmesi için gerçekten büyüye dirençli bir bünyeye shaip olmalıdır.

 

KARA SEVDA BÜYÜSÜ NASIL ANLAŞILIR?

Sevdalanmak, insan hayatının en doğal durumlarından birisidir. Hemen herkes hayatında en az bir kere sevdalanmıştır. Kiminin sevdaları karşılık bulurken kimilerinin sevdaları karşılık bulamayarak kişiye acı ve hüzün yükler. Kara sevda büyüsü, tam bu noktalarda devreye girerek yaşanan aşk acısını ve hüzünleri ortadan kaldırmaktadır.

Kişiyi, çektiği acı kadar mutlu edecek olan bir büyüdür. Bu noktada kişinin gerçekten doğru kişiye aşık olup olmadığından emin olması gerekmektedir. Kişi eğer sahte aşık ise, büyü tesir etmeyecek ve yapılan işlemlerin hepsi boşa gidecektir.

Kara sevda büyüsü ile birini sırıl sıklam etmek mümkündür. Kara sevda büyüsü yapılan kişinin anlaması çok zordur.

Kara sevda büyüsü altında olan birey, birden bire aşk tutkunu ve hissiyatlı birine dönüşür.

Kara sevda büyüsü yapılan kişi, yalnızca tek bir kişiyi düşünebilir o da büyü yaptıran kişidir.

Kara sevda büyüsü yapıldıktan sonra kişi, işini ve ailesini eskisi kadar önemsemeyen bir ruh haline bürünebilir.

KARA SEVDA BÜYÜSÜ DUASI

Vel âkibetü lil müttakin. Velâ udvane illa alez zalimin. Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn. Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah’ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah’ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri “oku” olan, âlemlerin Rabbi Allah’ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikâyet merci’i olan yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah’ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbimiz! Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.

 

Kara sevda büyüsü yaptırmak ve sevdiğinizi kendinize aşık etmek isterseniz; sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

AŞIK ETME DUASI

Yüzyıllardan beri bilinen ve birçok kişi tarafından aşık etme duası, en çok dikkat toplayan konular arasında yer almaktadır. Zaman zaman kadınlar tarafından zaman zaman erkekler tarafından ihtiyaç duyulan bu dua, etkileri sayesinde şimdiye kadar binlerce hatta milyonlarca kişinin güzel bir birliktelik sağlamasına vesile olmuştur. Genellikle sevdiği kişi tarafından istenen ölçüde ilgi göremeyen kişilerin tercih ettiği bir duadır. 

Aşık etme duaları, kötü niyetli ve art niyet sahibi kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bunların dışında her türlü iyi niyet ve dilekler için kullanılması mümkündür. Aşık etme duası, sevgilileri ya da evlileri ayırma büyüleri ile karıştırılmamalıdır. Aşık etme duası oldukça masum ve güzel neticeler getirmesi beklenen bir duadır.

 

AŞIK ETME DUASI KİMLERE YAPILABİLİR?

Aşık etme duası ve her çeşit aşk duaları, ayrılan sevgililer üzerinde yapılabildiği gibi birbirini hiç tanımayan kişilere de yapılabilmektedir. Daha önceden bitmiş ilişkileri onarmak, küsmüş çiftleri barıştırmak, araya giren soğuklukları telafi etmek, daha ilgisiz olan tarafın ilgisini artırmak için kullanılmaktadır.  

 

AŞIK ETME DUASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüm dualarda olduğu gibi, duanın ne için edildiğinden ziyade kimin dua ettiği ve nasıl dua ettiği önemlidir. Dua edecek olan kişi ilk olarak kendisini sevmelidir. Aşk duası sevgiye dayalı bir dua olduğundan kaynaklı kendini yeterince sevmeyen ve kendine karşı olumsuz duygular içerisinde olan kişilerin ettiği aşk dualarının kabul olması son derece zordur. 

Aşık Etme Duasına Başlamadan Önce:

Bulunulan ortamın temiz ve ferah olması gerekir

Duayı edecek olan kimsenin, istediği şeye ve aşık olduğu kişiye tam ve net bir biçimde odaklanmış olması gerekir.

Dua eksiksiz ve tam haliyle okunmalı ve düzgün okumaya özen gösterilmelidir. 

Dua edecek olan kişinin kişisel temizliği son derece önemli olduğundan abdest almış olması gerekir. 

Dua edilmeden önce kişinin, niyetini söyleyip dile getirmesi gerekir. 

Dua okunurken, duayı okuyan kişinin odağını değiştirici ve dikkatinin dağılmasına sebebiyet verebilecek her türlü şey ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

 

Dua eden kişilerin unutmaması gereken bir diğer şey ise; edilen her niyetin daima bir geri dönüşünün olduğudur. Aşık olan kimselerin etmiş olduğu iyi niyet, en güzel aşk ilişkilerinin başlamasına yardımcı olur.

 

AŞIK ETME DUASI ANLAŞILIR MI?

Aşık etme duasının anlaşılması kişiden kişiye ve bulunan şart-koşullara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Zaman zaman yakın çevre tarafından farkedilen değişimler zaman zaman hiç kimse tarafından farkedilmeyebilir. Psikolojik durumu sürekli olarak değişen ve dengesiz tavırlar sergileyen birinde aşk büyüsünün olup olmadığını anlamak oldukça zordur. Aşk dua çabuk etki eden ve tesiri çok güçlü bir dua olduğu için, kişide ani değişikliklere sebep olur. Kişinin ruh hali, hissettikleri hatta bazen yeme alışkanlıkları bile değişir. Bundan kaynaklı kişinin duadan önce ve duadan sonra farklarını net bir şekilde anlamak güçleşebilir. Öte yandan sakin ve huzurlu hayat süren kimselerde daha rahat farkedilen bir duadır. Aşk duası edildikten sonra kişi, aşık olması beklenen kişiyi sık sık gün içerisinde bile hatırlamaya başlar. Yaşadığı her olayda ve gördüğü herkeste aşık olduğu kişiyi hatırlatan şeyleri algılamaya başlar. Çok kısa bir süre içerisinde de istek ve dileklerini gerçekleştirerek huzurlu bir ilişkinin kapıları aralanmış olur.

 

Aşık Etme Duasını kendi konularında hakim, tecrübeli ve güzel referanslarıyla bilinen medyum hocamızdan daha detaylı bir şekilde destek almak ve danışmak için sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Aradığınız ve yaşamak istediğiniz aşkı en iyi niyetlerle edilen Aşk duası sayesinde bulabilirsiniz.

 

AŞIK EDEN DUA

 

Aşık eden dua, aşık etme duası, sevgiyi artırma duası gibi yüksek tesirli ve hızlı tutan dualar edilmeden önce niyetin iyi edilmesi gerekir. Aşık eden dua, evliliği bozulmaya doğru ya da bozulmuş olan evli çiftlere, aralarına soğukluk girmiş sevgililere ya da aşka karşılık vermeyen kişilere yapılabilir. Aşk duasının çok tercih edilmesinin nedenlerinden biri, karşı tarafın kafa karışıklığı ve çevresinden etkilenmesinden kaynaklanan kararsızlığıdır. Aşık etme duası sayesinde bireyler arası ilişkiler tazelenir. Muhabbet artar. Gönül bağı yeniden daha sağlam bir biçimde kurulmuş olur. Normal yöntemler ile sevgi ve aşk bağını kuramayan kimseler, sevgiyi artırma duası ve aşık etme duası ile birlikte istedikeleri geri dönüşleri elde etmiş ve çaresizliklerinden kurtulmuş olurlar.

Aşık Etme Duasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu dualarda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi duaların %100 tutma garantisinin olmadığıdır. Duaların tutması bireylerin yaymış olduğu enerji frekanslarıyla birleştiği anda hayata geçebilmektedir. Çünkü bu tarz dualar kişilerin düşüncelerine direkt olarak yön vermezler. Kişilerin bilinçaltına kodlanarak onların yaşamış olduğu duyguları etkileyebilirler. Bu sayede karşı tarafa duyulan ilgi, sevgi, aşk gibi duygular pekişir. Zamanla da aralarındaki iletişim bağları kuvvetlenir.

Bu tarz duaların çok tesirli ve rahmani dualar olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Duanın etki etme süresi tüm rahmani dualarda olduğu gibi yaklaşık 40 günü bulabilmektedir. 40 gün boyunca aynı kişiye başka bir işlem yapılmamalıdır. Aksi durumlarda dua tesirini kaybedebilir. Ve kişinin dengesi şaşarak psikolojik anlamda negatif enerjiye sürüklenmesine sebebiyet verebilir.

Aşık etme dualarını kimin yaptığı kadar kime yapıldığı da çok önemlidir. Nikah düşmeyecek akrabalara, putperestlere, ya da sütkardeşlere yapıldığında etki göstermeyen bu dua, gücünü ve etkisini ters bir şekilde de hayata geçirebilir.

Kısa Sürede Tutan Aşk Duası

Aşık ettirme duaları zaman zaman günah olarak sayılabilse de bazen kader inancıyla bütünleşip dua etmek oldukça faydalı olabilmektedir. Dini açıdan değerlendirmek gerektiğinde aşk ve sevgi bağı kurmak için faziletli dualar bulunmaktadır. Hızlı aşık etme duası olan ve kutsal kitap Kur’an’da bulunan Necm suresi çok uzun bir suredir. 62 ayetten oluşan bu sure ile kısa zamanda kişi, aşık olacaktır.

 

Sırılsıklam Aşık Ettirme Duası

Bu dua çeşidi diğerlerinden farklı olarak tanışılmayan kişiye dahi yapılabilmekteve etkilerini göstermektedir. İlişkide bulunan taraflardan birinin uzaklaşması ya da vazgeçmesi durumlarında etkili olduğu gibi, oluşan ilgisizlik hallerinde de etkili olan bir dua yöntemidir.  Bu duayı eden kişilerin aşka olan inancı, duanın etki etme süresini direkt olarak etkilemektedir. Duayı eden kişinin kalbinin ve ruhunun temiz olması çok önem taşımaktadır. Bütün kirlerden ve kötülüklerden arınmış bir şekilde edilmelidir.  Mutlaka abdest alındıktan sonra edilmesi gereken bu dua edilmeden önce mutlaka din alimleri ya da işinin ehli bir medyuma danışılmalıdır. Sırılsıklam aşık ettirme duası:

Ya Vedûd!, Ya Vedûd! Ya Ze’l–arşi’l–mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi–nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi–kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi–rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni.

Bu duanın kabul olması için, temiz olmak ve kalben iyi hissetmek gerekir. 40 gün boyunca günde 100  kere okunması gerekir. Böylelikle aşık ettirilmek istenen kişiye tesir edecek ve etkileri hemen görülecektir.

Aşık etme duası etmeden önce nefesi ve ilmi kuvvetli bir hocadan destek alıp bu manevi ritüeli uygulamak isterseniz bizlerle iletişime geçebilir ve en etkili en tesirli şekilde aşık ettirme duasından faydalanıp istediğiniz kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz.