Arananlar: aşk duaları

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜN

Aşık eden dualar yüzyıllardan beri birçok insan tarafından uygulanmaktadır. Özellikle çok tesirli aşık eden dua 9 gün içinde etki göstererek birçok kişiyi mutluluğa kavuşturmasıyla bilinir. Çok tesirli aşk duaları bütün inanışlarda ve dünyanın dört bir yanında yüzyıllardan beri uygulanır. Aşık etme duaları içinde en etkili aşk duası olarak kabul edilen çok tesirli aşık eden dua 9 günde bütün aşıkları birbirine kavuşturur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE ETKİ GÖSTERİR Mİ?

Birçok aşk duası ve aşık etme duası mevcuttur. Her birinin etki süreleri uygulanış biçimlerine ve duanın tesirine göre değişkenlik gösterir. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde sonuç veren oldukça etkili bir duadır. Bu dua tam 9 gün boyunca ara verilmeden okunur. Çok tesirli aşık eden dua 9 gün devamlı okunarak istenilen kişi 9. günün sonunda bağlanmış olur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA NEDİR?

Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkilerini ve belirtilerini gösteren faziletli bir duadır. Birçok medyum hoca tarafından okunması ve uygulanması sıklıkla tavsiye edilir. Bu duayı okurken ve okumadan önce yapılması gerekli şartlar vardır. Şartların tamamlanmasıyla beraber çok tesirli aşık eden dua 9 günde inanılmaz değişimlere olanak sağlar.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE NASIL OKUNUR?

Bu dua tam 9 gün boyunca her vakitte uygulanmalıdır. Gün içerisinde her namazdan sonra tam 9 defa okunması önerilir. Namazlardan sonra kimse ile iletişime geçmemek önemlidir. Aynı zamanda bütün aşık etme dualarında olduğu gibi niyet aşaması büyük önem taşır. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkisini göstermesi isteniyorsa, kişinin niyetinin gerçekten masumane olması gereklidir. Aşık etme duası, içinde kötü niyet barındıran kişiler tarafından kesinlikle okunmamalıdır.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA OKUNUŞU

Çok tesirli aşık eden dua 9 gün boyunca belirtilen şekilde okunmalıdır.

Çok tesirli aşık etme duası şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Aşık etme duası, çok tesirli aşık etme duası, en hızlı aşık etme duası gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi alabilirsiniz.

NİŞAN DUASI

 

Nişan duası, evlilik öncesi gerçekleştirilmesi muhakkak gereken çok faziletli bir duadır. Evlilikten önce yapılan eş, dost ile birlikte güzel vakit geçirilen ve kutsal törenlerden biri olarak sayılan nişanda; kem gözlere, kıskançlıklara, fesatlıklara uğrama ve aşka nazar değme durumları sıkça yaşanmaktadır. Özellikle bizim toplumumuzda nişan duasının çok büyük bir önemi vardır. Bizim toplumumuzda bir araya gelmeler ve toplaşmalar oldukça önem taşır. Kişi sayısı çoğaldıkça yaşanan olumsuz hadiseler de ne yazık ki artmakta. Nişan duası hem değecek olan nazarlardan koruyan hem de nişanlısı ile sıkıntı yaşayan kişiler tarafından tercih edilen bir duadır.

Nişan duasını kadın ya da erkek okuyabilir ve bu sayede hem nişanlısını hem de kendini korumaya almış olur.

Nişanlılık zamanında yaşanan bütün olaylar, gerçekleşen bütün diyaloglar; evliliğin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Nişanlılık süreci ile evlilik süreci arasındaki duygusal fark kesinlikle olmamalıdır. Nişanlanınca soğuma, ters düşme gibi sorunlar herkes arasında yaşanan sorunlardır. Bu sorunların dünyevi gayretlerle çözülemediği noktalarda nişan duası devreye girerek yüksek etkisi altına aldığı çiftleri hayırlı bir yola sokmaya yarar.

Evlenme niyetinde bulunan çiftlerin; nişanlanacakları gün, tören öncesinde nişan duası okumaları ve aynı zamanda törenden sonraki günlerde de dua okumaya devam etmeleri yaptıkları hayırlı işlerden birisi olacaktır.

Evlenmeye niyeti olan kişilerin en çok sorun yaşadığı dönem nişanlılık dönemidir. Nişanlılık döneminde ne kadar az problem ile karşılaşılırsa evlilik döneminde çiftler o kadar mutlu olmaktadır. Bu nedenle, nişanlılık döneminde sık sık dua okumalarına yer vermek büyük önem taşımaktadır.

 

Nişan duası ikiye ayrılan bir dua türüdür:

 

Nişanlanma gününde okunan nişan duası

Nişanlandıktan sonra sürekli okunması gereken nişan duası

 

 

NİŞANLANMA GÜNÜNDE OKUNAN NİŞAN DUASI

 

Bu nişan duası, Tevbe suresinin 71. ayetinin dua hükmü verilerek okunmasından oluşur. Nişanlanma gününde törene geçilmeden önce veya direkt nişan sabahında okunması medyum hocalar tarafından önerilmektedir. Bu sıralarda okunmaya ve ritüellerini gerçekleştirilmeye vakit bulunamaz ise, ilk fırsat bulunan anda okunması çok önemlidir.

 

Nişanlanacak olan kadının ve nişanlanacak olan erkeğin bu duayı ayrı ayrı olacak şekilde her ikisinin de okuması, duanın etkisini artıracak ve tesiri daha yüksek bir hale getirecektir. Nişan duası ile, nişanlanma gününde gerçekleşecek olan sorunlar ortadan kalkacak ve mümkün olan en güzel şekilde nişan gerçekleşecektir.

 

Nişan duası, vekaleten okunabilen dualar arasında yer almaktadır. Fakat hemen hemen bütün medyum hocalar bu duanın bizzat nişanlanacak olan kişiler tarafından okunmasının daha faziletli olacağını söylemektedir.

 

Nişan duası, kez olmak üzere birbirinin peşi sıra okunan bir duadır. Nişan duasından önce muhakkak abdest alınmış olmalıdır. En içten ve samimi duygularla niyaz edilmeli ve yalnızca nişan duasına odaklanarak sessiz ve sakin bir ortamda okuma işlemi gerçekleştirilmelidir.

 

Nişan duası:

Bismillahirrahmanirrahim

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (Amin)

Nişan duası Türkçe meali:

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe-71)

NİŞANLANDIKTAN SONRA SÜREKLİ OKUNMASI GEREKEN NİŞAN DUASI

Nişanlanma günü, nişan töreninden sonra nişanlanmış olan çiftleri bekleyen birçok zorlu hazırlık bulunmaktadır. Düğünün planlanması, çevrenin etkileri gibi faktörler hem gelin adayı hem de damat adayı için oldukça yorucu ve stresli bir süreçtir. Böylesi stresli ve ciddi süreçlerde karşılaşılan sorumluluk yükünden kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple nişanlılık evresinde birtakım takım sorunların yaşanması normal karşılanmalı fakat sorunlar giderek artıyor ve çözülmüyorsa sorunu çözmek ve mutlu birlikteliği korumak için kişilerin kendilerine kalkan oluşturması gerekmektedir.

 

Nişanlılık dönemi boyunca hem erkeğin hem de kadının sürekli nişan duası okuması sıkıntılarının bertaraf edilmesini sağlayacaktır.

 

Nişanlandıktan sonra sürekli okunması gereken nişan duası:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (Amin)

Duanın Türkçe meali:

 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rûm-21)

 

Nişanlanmadan önce ve nişanlılıktan sonra okunacak olan Duha suresi, meryem suresi okunması çok çok faydalıdır. Ayrıca nişan süresince esmaların okunması da bütün medyum hocalar tarafından tavsiye edilmektedir.

 

Nişan duası, evlilik duası, aşk duası, bağlama duası gibi birçok aşk duaları sitemiz üzerinde en yalın ve net haliyle bulunmaktadır.

7/24 hizmet vermeye açık olan Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilir ve dilediğiniz konularda danışmanlık alabilirsiniz.

 

12 SAATTE ETKİLİ AŞK DUASI

12 Saatte etkili aşk duası sayesinde sevilen kişi etki altına alınacak ve 12 saatte etkisini gösteren aşk duası ile kısa sürede kişi aşık edilecektir. 12 saatte etkili aşk duasının kabul olması için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle okunacak olan aşk duaları muhakkak abdest alınmış bir şekilde ve beden, ruh arındırılmış şekilde okunmalıdır. 12 saatte etkili aşk duasının okunurken içten olunması ve samimi bir şekilde duanın okunması çok büyük önem taşımaktadır. Bu hususlara dikkat edildiği müddetçe aşk duaları 12 saatte etki gösterecek ve dualar kabul görecektir.

12 Saatte Aşık Etme

 

Kişiler, genellikle platonik aşık oldukları insanların kendilerine karşı aynı duyguları ve aynı aşkı hissetmeleri için bu duayı tercih etmektedir. Kadınlar tarafından daha sık tercih edilse de erkekler tarafından da uygulanabilen ve tesiri oldukça yüksek olan bir dua çeşididir. Bu duaların kalbi duyguları öne çıkararak okunması halinde sevilen insan deli gibi aşık olarak hep aşık olduğu kişi ile birlikte olmak isteyecektir.

 

12 saatte etkili aşk duasının kabul olması için; duayı belirtilen zamanlarda ve belirtilen sayıkadar okumak gerekmektedir. 12 saate etkili aşk duası, bir gün içinde 3 kez abdest alınmış şekilde okunan bir duadır. Bu duanın sabahın erken saatlerinde namaz kılındıktan sonra kimse ile iletişime geçmeden okunması gereklidir. Aynı zamanda temiz ve sessiz bir ortamda kimseye söylemeden yapılması medyum hocalar tarafından taviye edilmektedir.

 

Bismillahirrahmanirrahim

La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide lis davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

 

 

Kesin Tutan Aşk Duası

 

Kesin tutan aşk duası da aşk duaları grubunda yer alan ve iyi niyetli olundukça kabul gören, aşk yoluna götürenbir duadır. Bu duanın okunması için yalnızca platonik aşık olmaya gerek yoktur. Karı koca arası yaşaınılan soğukluk problemlerinde, sevgililik ya da nişanlılık döneminde yaşanan ayrılıklarda da tesirini gösteren oldukça etkili bir duadır. Bu duanın faziletlerinden nasiplenmek için muhakkak temiz niyetler beslemeli ve gerçek anlamda aşık olmak gereklidir. Bu iki şart tamamlanmadıkça duaların kabul görmesi mümkün değildir.

 

Kesin tutan aşk duası:

Bismillahirrahmânirrahîm

Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun

 

Bu dua sabah namazından sonra tam 7 defa okunmalıdır. Abdestli bir şekilde okunmalı ve yalnızca duaya odaklanılmalıdır.

 

12 saatte etkili aşk duası, birini aşık etme duaları, kesin tutan aşk duası, bağlama duası, hemen aşık etme duası, 24 saatte etkili aşk duaları gibi birçok içerik sitemiz üzerinde mevcuttur.Aşk konularında ve diğer uygulamalarda bilgi ve destek almak için sitemiz üzerinden Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyumuna ulaşabilir, danışmanlık alabilirsiniz.

 

 

SEVDİĞİNE KAVUŞMA AŞK DUASI

Sevdiğine kavuşma aşk duası, yüzyıllardan beri hem kadınlar hem de erkekler tarafından yaygın biçimde kullanılmakta olan oldukça faziletli bir duadır. Dua okuma işi, Allah ile kul arasında geçen bir iletişim yöntemidir ve Allah ile kulun birbirlerine yakınlaşmasını mümkün kılmaktadır. Kullar, ihtiyaçlarını ve dilekleri Allah’tan istemeli ve araya başka bir şey sokmamalıdır. Sevilen kişi uzakta ise ya da sevilen kişi uzak davranışlar içerisindeyse sevdiğine kavuşma aşk duası sayesinde dilenen dilekler gerçekleştirilebilmektedir. Müminler, herhangi bir çıkar gözetmeden saf ve temiz duygular barındırarak sevdikleri ile kavuşmak amacıyla içlerinden gelen bir biçimde dua okuduklarında istekleri gerçekleşmektedir. Kısa zaman içerisinde etki eden ve çok tesirli olan sevdiğine kavuşma aşk duaları, kişilerin hayallerini gerçekleştirerek mümkün olan en kısa sürede en hayırlı kavuşmayı sağlamaktadır.

SEVDİĞİNE KAVUŞMA AŞK DUASI ÖNCESİ

 

Sevdiğine kavuşma aşk duası uygulaması kolay olan fakat bazı ritüeller barındıran bir dua çeşididir. Bu sebeple duayı okumadan önce dikkat edilmesi uygulanması gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu hususların eksiksiz ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Ardından sevdiğine kavuşma aşk duası okunabilmektedir.

 

Sevdiğine kavuşma aşk duası okumaya başlamadan önce;

Duayı okuyacak olan kişi mutlaka bedenini temizlemiş ve abdest almış olmalıdır.

Duayı okuyacak kişinin bulunduğu ortam; kötü enerjilerden arındırılmış, kalabalık olmayan, temiz ve sakin bir ortam olmalıdır.

Dua okunmadan önce, bulunulan ortama göre kıble yönünün ne tarafta olduğunun öğrenilmesi şarttır.

Sevdiğine kavuşma aşk duası iyice ezberlenmeli ve okunuşuna uygun bir biçimde okunmalıdır.

Her duadan önce bu duada da olduğu gibi temiz, güzel saf ve iyi dileklerle niyet edilmelidir. Niyet önce içten edilmeli ardından sesli söylenmelidir.

 

Bu aşamaların hepsi tamamlandıktan sonra sevdiğine kavuşma aşk duası okunmalıdır.

 

SEVDİĞİNE KAVUŞMA AŞK DUASI OKUNUŞU

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım.

 

Bu dua tam 15 defa okunmalıdır. Mümin kadınların ve mümin erkeklerin birliktelik yaşaması için oldukça etkili olan bir duadır. Bu duanın 15 defa tekrar edilmesinin ardından;

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Duasını da 15 defa okumak gerekmektedir. Bu duaların ikisi de sevdiğine kavuşma aşk duası olarak geçmektedir. Ve ikisinin de tekrar edilmesi halinde çok uzaklarda bulunan bir kimse dahi duayı okuyan kişi ile yakınlaşmaya başlayacaktır. Duaların on beşer defa okunmasının ardından kavuşulmak istenen kişinin ismi 3 kere içten söylendikten sonra sesli bir biçimde 3 kere daha söylenmelidir.

 

SEVDİĞİNE KAVUŞMA AŞK DUASI YARARLARI

 

Sevdiğine kavuşma duaları, aileden sevdiğine kavuşma ya da arkadaş olarak sevdiğine kavuşma, evladına kavuşma, annene kavuşma gibi birçok farklı kişilere yapılabilecek bir duadır. Sevdiğine kavuşma aşk duası ise; yalnızca kadınlar ve erkekler arasında gerçekleşebilecek olan ikili ilişkilerin birliktelikleri için edilen dualardır.

 

Sevdiğine kavuşma aşk duası son derece yararlı bir dua olup, okunmasında hiçbir sakınca görülmemektedir.

 

Sevdiğine kavuşma aşk duası okuyan kişiler, üzerlerinde bir rahatlık hissine kapılırlar.

Duayı okuyan kişiler, hayattaki huzurla birleşirler.

Duayı okuyan kişiler Allah ile yakınlaşarak manevi huzurun tadına varabilirler.

Duayı okuyan kişilerin hayatta hiç kimseye eyvallahı kalmaz, isteyeceği şeyleri bir tek Allah’tan ister.

Bu kişiler, okudukları dua neticesinde sevap kazanmış olurlar.

Allah’ın emirlerini yerine getirmenin aşkı ve sevinci içerisine girerler.

Duayı okuyan kişilerin üzerindeki tüm kötü enerjiler ortdan kaybolarak temizlenir.

Duayı okuyan kişiler, ölülere fayda sağlamış olurlar.

Duayı okuyan kişilerin sıkıntıları ve yaşadığı darlıkları giderilir.

Allah, dua okuyan kişilerden razı olur.

Zor durumda kalan kimseler, okudukları dualar neticesinde bulundukları zor durumdan çıkarlar.

 

 

SEVDİĞİNE KAVUŞMA AŞK DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

 

Sevilen kişiye ulaşmak için okunan sevdiğine kavuşma aşk duasının okunma zamanları İslam alimlerince belirlenmektedir. Bunun için ise en uygun zamanlamanın sabah namazı vakti olduğu belirtilmektedir. Herkesin uykuda olduğu ve sessizliğin hakim olduğu saatler enerji karışması yaşanması daha düşük olacağından bu saatlerde dua okuması yapmak gerekmektedir. Sevdiğine kavuşma aşk duası dışında diğer okunabilecek tesirli aşk duaları için belirlenen zamanlamaları ise şöyledir:

 

Bakara suresi için en uygun vakitler sabah namazı saatleridir.

Nisa suresi okumak için gün ortası en uygun vakittir.

Fatiha suresi kadınlar için mutlaka regl dönemi gelmeden tam 10 gün önce gün ortasında okunmalıdır.

Fatiha suresi erkekler için, keraat vaktinden sonra kılınan ilk namazdan sonra okunmalıdır.

Nas suresi için en uygun okunma saati akşam namazı sonrasıdır.

Felak suresi Cuma günlerinde saati hiç fark etmeksizin okunabilmektedir.

 

Okunacak olan bu surelerin ve duaların en etkin olacakları zaman aralıkları belirlendiğinden kaynaklı belirtilen sürelerde okumak ve okumadan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken hususları uygulamak büyük önem taşımaktadır.

 

 

Sevdiğine kavuşma aşk duası gibi birçok aşk dualarına ve bağlama dualarına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

EVDE YAPILAN AŞK DUALARI

Aşk ve aşk ile ilgili tüm yaşananlar herkes için sorunların yaşanmasına sebep olduğundan evde yapılan aşk duaları sıklıkla tercih edilmektedir. Evde yapılan aşk duaları sayesinde yaşamış olunan aşk istenildiği gibi şekil vermek mümkündür. Yapılması ve uygulanması oldukça pratik olup, herkes tarafından uygulanabilir olan dualar bulunmaktadır. Bu duaların okunmaya başlanmasından önce mutlaka abdest alınmalı ve düzgün anlaşılır bir biçimde niyet edilmelidir. Mümkünse kişi, tek başına olmalı ve bulunduğu ortam da temiz ve ferah olmalıdır.

Evde yapılan aşk duaları okunurken kişinin aklını karıştırabilecek her türlü detaya ara vermesi ve bir süreliğine zihnini arındırması gerekmektedir.

 

Evde Yapılan En Etkili Dua

 

Duaya başlamadan önce mutlaka abdestli ve niyet edilmiş olması gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır. Aynı zamanda duanın tam ve eksiksiz bir biçimde okunması çok çok büyük önem taşımaktadır.

 

Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfa. Fe yezeruha kaan safsafa e-ve-lem yerallezine keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey’in hayy e fe la yü’minun ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minin felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve hara musa saika felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü’minin merecibahreyni yeltekiyani fe kulnadrib bi asakel hacer, fenfecerat minhüsneta aşrate ayna, kad alime küllü ünasim meşrabehüm, külu veşrabu mir rizkillahi ve la ta’sev fil erdi müfsidin ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zumla ve men yetevekkel ‘alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadren fe fetahna abvabes semai bimaim munhemir ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir allâhümme innî en-tecmea beyne fülan ibni fülana an ferci fülana binti fülana ve hallû zekerihî ve nefsihî ve fercihâ bi-hakki hazihil esmâi, inneke alâ külli şey’in kadîr. Yâ heyâşin, ahyan, esbâvûtin, inneke seyyidinâ velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Fî, Fî, Fî, Fî, Fî, essâ’ate, essâ’ate, elvâhan, elvâhan, el-acele, el-acele. Allâhümme’ğfir lî hatîetî ve cehlî ve israfî fî emrî ve mâ ente a’lemu bihi minnî. Allâhümme’ğfir lî ceddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümme’ğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü ve mâ ente a’lemu bihî minnî. Ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr.

 

Evde yapılan aşk dualarının 9 gün boyunca uygulanması gerekmektedir.

Bu duaları 9 gün boyunca sabah ve yatsı namazı kılındıktan sonra belirtilen şekillerde okunması, dileğin dilenmesi gereklidir. Çevredeki herhangi birine evde yapılan aşk dualarından faydalanıldığını söylememek gereklidir.

Evde yapılan aşk duaları okunurken bulunulan ortamda başka hiç kimse olmamalı dua, mümkünse tek başınayken okunmalıdır.

Namazlar kılındıktan sonra kimse ile iletişime geçilmeden, direkt dua okunmalıdır.

 

Evde yapılan aşk duaları çok çeşitlidir. Kişinin amacına en uygun duayı belirlemek için bir medyum hocaya danışması ve yardım talep etmesi tavsiye edilmektedir.

 

Evde yapılan aşk duaları, kadın ya da erkek fark etmeden uygulanabilmekte ve uygulanacağı kişi ile ilgili bir yakınlık sınırı bulunmamaktadır. Sevgililer, evli çiftler yapabileceği gibi platonik aşıkların da yapabileceği bir yöntemdir.

 

Evde yapılan aşk duaları, en etkili aşk duaları, bağlama duaları gibi birçok içeriğin bulunduğu sitemizden en uygun duaya ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye’nin en güvenilir medyum hocasına sitemiz üzerinden iletişime geçerek danışmanlık almak istediğiniz konularda görüşme sağlayabilirsiniz.

EN AĞIR AŞK DUALARI

 

Aşk duaları yüzyıllardan beri inanan bütün toplumlarda uygulanmaktadır. Bunların arasında bazı dualar vardır ki onlar en ağır aşk duaları olarak geçmektedir. En ağır aşk duaları ile, şimdiye kadar pek çok mutlu birliktelik kurulmuş olup iyi sonuçlar alınmıştır. En ağır aşk duaları belirtilerini hemen gösteren ve kişiyi hızlıca aşık eden aşk dualarındandır. Her duada olduğu gibi bu duada da geçerli olan bazı uygulanış biçimleri vardır. Tam ve doğru bir biçimde kalpten edilen dualar hızlı bir şekilde kabul olarak hemen hayata geçmektedir.

En ağır aşk dualarına başlanmadan önce;

Akıl, beden, kalp temizlenmelidir.

Kişinin, iyi niyetli ve gerçek bir aşık olması gerekmektedir.

Mutlaka abdest alınmalıdır.

Kişinin duayı etmeden önce bulunduğu ortamı kötü enerjilerden arındırması gerekir.

Mutlaka bir besmeleme çekilmelidir.

Tüm bunlar tamamlandıktan sonra kişinin niyetini önce içinden sonra da sesli olarak söylemesi gerekmektedir.

 

 

En Ağır Aşk Duası

 

En çok kadınların tercih etmiş olduğu bu aşk duasının tam bir şekilde okunması ve okunurken yanlış telaffuz edilmemesi gerekmektedir. En ağır aşk duası tesiri yüksek bir dua olduğundan kaynaklı değişecek olan bir Arapça harf bile duanın tamamen anlamını yitirmesine sebep olabilmektedir. Bundan kaynaklı muhakkak bir hoca eşliğinde okunması tavsiye edilmektedir.

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

 

Tüm aşk duaları, en etkili aşk duaları, en ağır aşk duaları gibi aşk ile alakalı ve sevilen kişi için edilebilecek olan tüm dualara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu duaların okunması için gerekli olan tüm aşamalarda Türkiye’nin en güvenilir ve en iyi medyum hocasına danışarak yardım alabilirsiniz.

24 Saatte Aşık Eden Dua  

24 saatte aşık eden dua, kişinin sevdiğini çok kısa süre içerisinde kendine aşık ettirebileceği bir duadır. Bu dua ile birlikte büyü yapmaya ya da başka alternatifler üretmeye gerek kalmayacaktır. Çok hızlı bir şekilde hayata geçmiş olan 24 saatte aşık eden dua ile birçok mutlu yuva, birçok mutlu evlilik gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda ilim irfan sahibi işinde iyi hocaların da çok sıklıkla tavsiye ettiği bir duadır. Ancak 24 saatte aşık eden duanın okunması esnasında ve okunmadan önce yapılması gereken belli kurallar bulunmaktadır. 24 saatte aşık eden dua, kurallarına uygun ve belirtilen bir biçimde gerçekleştirilirse etkisi 1 gün içinde gözükecektir.

24 Saatte Aşık Eden Dua Nasıl Okunmalı

 

24 saatte aşık eden duanın okunması ve işleme geçilmesi aşamalarında uyumalsı gereken birtakım adımlar bulunur. Adımların hepsinin tam ve eksiksiz uygulanması halinde, 24 saat içinde etkisini göstermeye başlayacaktır.

 

24 saatte aşık eden dua okunmadan önce;

Birinci adım, duaya geçmeden önce kesinlikle abdest alınması gerektiğidir. Abdest alındıktan sonra 2 rekat olacak şekilde hacet namazı kılınacaktır.

İkinci adımda ise duayı edecek olan kişinin 41 defa zikir çekmesi gerekmektedir.

Üçüncü olarak, 24 saatte aşık eden duanın 1 gece süresince devalı olarak okunması gerekmektedir.

Aynı zamanda 24 saatte aşık eden duanın okunuşunun Arapça olması gerekmektedir.

Dünya üzerindeki bütün inanışlarda ve ritüellerde olduğu gibi, dua edilmeden ve dilek dilenmeden önce kalbin temizliğinden ve niyetin iyiliğinden emin olunmalıdır. Kötü niyetli kimseler etmiş olduğu dualar kabul görmez ve hatta felaket sonuçlara sebep olabilirler.

 

24 saatte aşık eden dua okunmadan önce, duayı okumaya niyetli olan kişinin gerçekten sevmesi ve karşısındaki kişiye aşık olması gerekir.

24 Saatte Aşık Eden Dua Okunuşu

 

Herkes tarafından çok tercih edilen 24 saatte aşık eden dua, kadınlar tarafından daha sık uygulanmaktadır. Erkekleri bağlamak ve kendinlerine aşık etmek için okunan bu dua sayesinde hemen hemen kalbi, ruhu temiz olan her kadın mutlu birlikteliğine kavuşmuştur. Bu dua, en çok tercih edilen aşk duaları arasında yer almaktadır.

 

24 Saatte aşık eden dua okunmadan önce gereken bütün adımlar tamamlanmalı ve o şekilde duaya başlanmalıdır.

 

24 saatte aşık eden dua:

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin

 

 

Aşk duaları, bağlama duaları, kısmet duaları gibi tüm dua çeşitleri için sitemizi inceleyebilir, her konuda detaylı bilgi için sitemiz üzerinden hocamıza danışabilirsiniz.

 

 

BÜYÜSÜZ AŞIK ETME DUASI

Büyü yapmadan aşık etme nasıl olur ya da büyüsüz aşık etme duası var mıdır gibi sorular son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başladı. Her ne kadar ak büyüler ve iyi büyüler olsa da kimileri büyü yaptırmayı ya da yapmayı tercih etmeyebilir. Böylesi durumlarda devreye dualar girer. Büyüsüz aşık etmenin tek yolu dualardır. Temiz ve güzel niyetlerle edilen aşk duaları büyüden çok daha hızlı etki ederek istenilen sonuçlara vesile olmuş olmaktadır. Büyüsüz aşık etme duasının birçok fazileti vardır:

 

Büyüsüz aşık etme duası kimin için okunursa o kişi hızlı bir biçimde aşık olmaya başlar

Büyüsüz aşık etme duası okuyan kişinin kısmeti açılıp, evlilik kapısına yol görünür

Büyüsüz aşık etme duası sayesinde daha önce hiç aşık olmamış kişiler aşk yaşayabilirler

Büyüsüz aşık etme duası ile ilgisiz olan kişiler ilgi göstermeye başlarlar

 

Büyüsüz Aşık Etme Duası Suya Okuma

 

 

Büyüsüz aşk duaları çok çeşitlidir. Bunların arasında suya okunanı da bulunmaktadır. Suya okunan aşık etme duası, suyun saflığını ve temizliğini alacağından duayı okuyan kişi için saf, berrak bir sayfa açılır. Bu dua uygulamasını gece yarısında yapmak daha tesirli olacaktır.

 

Su ile yapılan dualardan olan bu duayı okumadan önce;

Bir adet tasa ya da kaseye yarısına gelecek şekilde su konur

Ardından niyet edilir ve aşık olması istenen kişinin ismi sesli ve net bir şekilde söylenir

Daha sonra suya bakarak dua okunur

 

 

Ve büyüsüz aşık etme duası işlemi böylece tamamlanmış olur. Bundan sonra geriye yalnızca beklemek kalır. Büyüsüz aşık etme duası tesirli bir dua olduğundan hemen etkisini gösterecektir. Bu dua ile birçok insanın mutluluğuna kalıcı ve daimi şekilde ulaştığı bilinir.

 

 

Büyüsüz Aşık Etme Duası Okunuşu

 

Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke muhammedün ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve entel müsteânü ve aleykel belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym”. Allahümme inni es’elükel cennete vema tukarribü iteyha min kavlin ev amelin ve cüzü bike minnari vema tükarrebu ileyha min kavlin ev amelin, allahüm-meğfir liümmeti Muhammedin rahmeten âmmeten bi-rahmetike yâ erhamerrâhimin Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve resuli-hi velyevmil âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi mi-nallahi teâlâ velba’sü ba’del mevt, hakkun eşhedü enlâ ilâhe iilâllah ve eşhedü enne Muhammeden ab-dühu ve resûlüh. Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî.

 

 

Büyüsüz Aşık Etme Duası Etki Süresi

 

Büyü olmadan aşık etme duasının etki aralığı kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Duanın ne zaman tutacağına dair net bilgi içeren bir kaynak yoktur. Fakat herkes tarafından bilinir ki; iyi temenniler içerisinde edilen dualar kısa süre içinde kabul edilir. Bu yüzden dua eden kişinin kalbinin ve niyetinin temizliği duanın süresini etkileyecektir.

 

Duanın daha hızlı bir şekilde kabul olması için:

Dua etmeden önce muhakkak abdest alınmalıdır, akıl ve beden temizliği çok önemlidir

Dua edilen ortamın da temiz pak olması gerekmektedir

Dua edilecek olan ortamın sessiz ve mümkünse kimsenin olmadığı bir yer olması gerekir

Dua edilmeden önce kişinin zihnini kurcalayan hiçbir problemin olmaması gerekir.

 

Büyüsüz aşık etme duaları birçok kişice edilen dualardır. Etkili ve tesirli diğer dualara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ GÜNDE AŞIK EDEN DUA

Genelde en çok edilen dua türü olan üç günde aşık eden dua, hem erkekler hem kadınlar tarafından sık sık istedikleri kişiyi kendilerine hızlı bir şekilde aşık etmek için kullanılıyor. Üç günde aşık etme duası, diğer dualara nazaran  daha hızlı ve etkili bir biçimde tutmasıyla farklılaşarak öne çıkıyor. Üç günde aşık eden dua ile birlikte kişiler, mutlu ve huzurlu bir biçimde aşklarını yaşabilmekteler. Çoğu kimseleri evlilik yoluna kadar götüren bu dua, birçok medyum hoca tarafından da tavsiye edilmekte.

Fakat tüm dualarda olduğu gibi bu duanın da belli başlı edilme şekli ve dua öncesi yapılması gereken ritüelleri var.

 

Aşk duaları, aşık etme duaları çok eski zamanlardan beridir her inanışta kendini göstermeyi başarabilen dualardır. Bunun sebebi; her insanın hayatı boyunca en az bir defa aşık olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanların karşı cinse duydukları yoğun aşklar kimi zaman istenilen gibi sonuçlanırken kimi zaman derin aşk acıları, hüzün, keder ve ızdırap dolu bir hayata sebep olabilmekte. Yaşanan acıların kaldırılması zor olduğundan aşk olan taraflar türlü türlü yollara başvurarak diledikleri mutlu sonu yakalamak için çaba gösterirler. Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin kimi birlikteliklerde çabalar bir anlam ifade etmeyebilir. Bu gibi durumlarda ise; aşık eden dualar devreye girerek her iki taraf için hayırlı sonuçların yaşanmasına vesile olabilmektedir.

 

3 GÜNDE AŞIK EDEN DUA NASIL OKUNMALI?

 

Üç günde aşık eden dua, okunmaya başlanmadan önce muhakkak ezberlenmeli ve okunuşuna en uygun biçimde okunmalıdır. Okunacak olan dua Arapça olduğundan ve Arapça çok fazla teferruat içerdiğinden, duayı okuyacak kişinin tecvitli okuma yapabilmesi büyük önem taşımaktadır. Kullanılan bir sesli harfin bile değişiyor olması dilde başka anlamlara gelebilmektedir. Ve yanlış okunan duaların hiçbir tesiri yoktur.

Üç günde aşık eden dua okunmadan önce, kişinin temiz niyetler içinde olması, kendini manevi dünyaya bırakmış olması ve kafasında kaygı, tasa oluşturabilecek her türlü zihin oyunlarından arınmış olması gerekmektedir. Dua etmeden önce ruh temizliği yapıldığı gibi beden temizliği de yapılmalı, kişi muhakkak abdestli olmalıdır. Duanın edileceği ortamın ne durumda olduğu da büyük önem taşımaktadır. Dua okunmadan önce duaya hazırlanma süreci bir ritüeldir. Ve her ritüelin olması gerektiği gibi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bundan kaynaklı dua edilecek ortam da temiz ve huzurlu olmalıdır. Dua ederken kalabalık ortamlarda bulunup frekanslar karıştırılmamalıdır.

 

Aşık eden dua tesiri çok yüksek olan bir duadır. Profesyonel kimselerce edilmez ise ters etki yaratabilmekte ve kötü sonuçlara sebep olabilmektedir. Doğuştan yetenek sahibi ve ilim irfan sahibi olan hocalar eşliğinde gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

 

AŞK DUASI DUHA SURESİ

 

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula

5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke ‘ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

 

Tüm ritüeller tamamlanıp surenin tam 7 defa okunmasının ardından, 21 kez besmele-i şerif çekilmelidir.

Besmele çekilirken duanın edilme amacına odaklanılmalı ve başka bir şey düşünülmemelidir.

Bu ritüeli salı ve pazartesi günleri ve mümkünse sabah seher zamanında okumak gerekir.

 

Bu dua sayesinde 3 gün içinde, aşık olduğunuz kişiyi kendinize aşık etmeniz mümkündür. Birçok etkili dua için sitemize göz atabilirsiniz.

 

 

AŞK TILSIMI

İnsanın gerçekleştirmiş olduğu tesirli dualara verilen isim tılsımdır. Gerçekleştirilen tesirli duaların aşk üzerine olduğu hale de Aşk Tılsımı ismi verilmektedir. Aşk tılsımı, bir büyü değil bir dua çeşididir. Aşk tılsımı ile büyüyü birbirine karıştıran birçok kişi vardır. Aşk tılsımı kesinlikle büyü ile karıştırılmamalarıdır. Aşk tılsımı, diğer dualarda olduğu gibi Allah’a yalvarma ve dilekleri Allah’tan talep etme halidir. Allah’ın isteklerimizi duyma yolu dualar aracalığıyla oluşur. Bu nedenle duaların etkin olması herkes için çok çok önemlidir. Fakat her birey dualar ile ilgili konularda yeteri kadar gereken özeni gösteremeyebilir. Bu durumda bir hocadan, bir medyumdan yardım sağlanması gerekmektedir.

Aşık olunan kişiyi aşık etme amacı ile yapılan aşk tılsımlarının çok çetrefilli ritüelleri bulunmaktadır. Ve bu tılsımların iyi bir sonuç vermesi ritüellerin uygulanış esasına dayanmaktadır. İşlemler doğru ve eksiksiz bir biçimde tamamlanamazsa aşk tılsımından bir sonuç beklememek gereklidir.

AŞK TILSIMININ ETKİLERİ

Hakikatli ve işinin ehli bir medyum hoca tarafından hazırlanan aşk tılsımının etkisinde olan kişi, aşık olması beklenen kişiyi rüyasında görmeye başlayacaktır.

Aşk tılsımı etkisi altındaki bireyin neredeyse bütün huzuru ve neşesi aşk tılsımını yaptıran kişiye bağlanacağından kaynaklı kendini o kişinin yanının dışında başka hiçbir yerde ve mecrada hayal edemez hale gelecektir.

Aşk tılsımı yapılan kişi, kendini yalnızca aşık olması istenen kişinin yanında huzurlu hissedecek ve zamanla yalnızca onun yanında uyuyabilir hale gelecektir.

Etki altındaki kişi, karşı konulması çok zor olan bir çekim hissetmeye başlayacak ve gittiği her yol aşık olması beklenen kişiye doğru çıkacaktır.

Aşk tılsımı etkisi altındaki kişinin aşkı giderek daha da fazlalaşacaktır ve en sonunda aşkından dolup taşmış bir vaziyete bürünecektir.

 

Aşk tılsımı etkileri çok yüksek ve çok uzun süre kalıcıdır. Aşk tılsımı yaptırmaya niyetli olan kişilerin iyi düşünüp taşınması ve net bir karar vermesi gerekmektedir. Kafasında soru işaretleri olan kimselerin aşk tılsımı yaptırması tavsiye edilmez. Aşk tılsımı yalnızca kalbi ve niyeti iyi olan gerçek aşıkların aşkları üzerine etkili olan bir tılsımdır. Kötü niyet barındıran ya da gerçekten aşık olmayıp sahte aşık olan bireylerin yaptırmış olduğu tılsımları olumlu yönde herhangi bir etki yaratmayacaktır. İyi bir etki yaratmadığı gibi ters tepme durumlarında da türlü türlü belalar ve çözülmesi güç problemler doğurabilmektedir.

Aynı zamanda aşk tılsımı yaptıracak kişinin; bu tılsımın sonuçlarına açık ve net bir şekilde hazır olması gerektiğini hatırlatmakta da fayda vardır. Kendisine karşı olacak bu yoğun aşk ve tutku halinden sıkılmaması, günün birinde karşısındaki kişiyi bırakmayacak olması gereklidir.

Aşk tılsımı yapılmadan önce mutlaka bir medyum hocadan destek alınmalı ve nine boyuna tüm bilgiler verilip, uygulama aşamasına öyle geçilmelidir. Aksi halde bilinçsizce yapılan tılsımların, insan hayatlarında birbirinden farklı birçok belaya sebep olduğu birçok kişi ve medyum tarafından bilinmektedir.

AŞK TILSIMI DUASI

Aşk tılsımı duası, aşk tılsımı uygulamasına geçilmeden önce ve uygulama tamamlandıktan sonra edilmesi gereken bir duadır. Bu dua Tılsımın gücünü iyice artıracak ve tutma oranını yükseltecektir. Duanın abdest alınmış bir biçimde temiz niyetle okunması esastır.

Bismillahirrahmanirrahim
Vemin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh (Rahmeten),İnne Fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn ( Yetefekkerûne).

 

Aşk tılsımı yaptırmak ve bu sayede sevdiğiniz kişiyi hem kendinize aşık etmek hem de bağlamak isterseniz, sitemiz üzerinden bizlerle iletişime geçerek aşk tılsımı nasıl yapılır konusu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.