Arananlar: aşk büyüsü

Aşk Sihri Bulguları

Aşk Sihri Bulguları nelerdir yada Aşk Sihri nasıl belirli olur. Aşk Sihri kendini aşık olmak gibi bir vaziyet mevzubahisi olduğunda ve en ehemmiyetlisi olmaması gereken ya da daha öncekinden hoşlanılmayan bir kimseye duyguların yoğunlaşması anlamında kendini belirli eder.

Birbirinden çok muhtelif nedenler ile parçalayan insanların yine kavuşması için ve dileklerinin yerine getirilmesi için özel bir dua ile yapılan operasyonlardan alana kazanç bu sihir çeşidi. Duanın ve ya sihrin yapılması için sevgililerden birinin bu mevzuda uzman olan bir şahsa müracaat etmesi ve bu mevzunun son derece saklı yakalanması sihir için oldukça ehemmiyetlidir. Sihrin galibiyetli olması için bu saklılık kesinlikle zorunludur. Kocasına yine kavuşmak isteyen insanlar bu mevzuda uzman olan şahıslara giderek kendilerine destek etmelerini istemektedir. Gittikleri bu şahsa sevgilisinin adını, kendi adını ve baba ve annelerinin adlarını söylerler. Sonrasında uzman olan şahsa sihri yaptıracak olan şahıs dilediği şeyi belirtir. Sihri yapacak uzman şahıs sihri yapacağı bireyin de sihri yaptıracak olan eşinde burçlarına, yıldızlarına ve kavuşma olasılıklarının olup olmadığına bakar ve bilir. Sonrasında uzman olan şahıs sihrin yapılmasını isteyen bireyin aynı gün içinde kendisine tekerrür gelmesini ve kazançken de bir kadeh deniz suyu getirmesini söyler kesinlikle. Zira deniz, parçalayan insanları kavuşturan, özlemleri sona erdiren bir simge olarak öğrenilmektedir. Bu mevzuda uzman şahıs bu deniz suyunu alır ve suya kurandan bazı lüzumlu olan sureleri okuyarak operasyonu başlatır. Suya uygulanan operasyon sona erdikten sonra suyun getiren bireyin başı üzerinde 7 defa gezdirilmesi gerekir ve dikatli olunmalıdır. Kullanılan bu suyun 7 damlasını yanan bir ocağa damlatır ve eşlerin adlarını belirtir. Sonrasında sen kavuştur ya sübhan der ve dört bir tarafa üfler. Gerçeğinde vaziyet bu noktaya gelmeden öncelikle ilişklerinizdeki aksaklıkları, negatif vaziyetleri ve kendi yanılgılarınızı düşünmeniz daha doğru olacaktır. Elbette eşinizin de ilişkide negatif tutumlar sergilemiş olabilir. Bu neden ile her iki tarafında evvel kendi kusurlarını düzenlemesi doğru seçim olacaktır. Aşk sihri yapılan şahıs sihrin tesiri ile karşı tarafa sevgi besleyecektir. Aşk sihri yapılan şahıs kendisinde sihir olduğunu kavrayamaz, Kocanızı konuta bağlamak için müneccimlerden, sihircilerden ve eşi bireylerden medet ummamanız gerektiğini öğrenmenizde fayda var. kendi başınıza hiçbir işe kalkışmamanız sizin için iyi olur ve doğru olan budur. Bu cins aşk sihirleri için kendi başınıza yapacağınız harekâtlarla galibiyetli olabilmeniz olası değil ayrıca buna eş operasyonlar da günahtır. Eşinizle aranızdaki meseleleri bu biçimde çözmeye çalışmanız son derece yanlış bir tavır olacaktır. Ayrıca sihirler tehlikelidir hasar görmemek için uzak durmanız gerekir.

Operasyon / bakım yaptırmak için tıklayınız…

RESME BAKARAK AŞK BÜYÜSÜ

Resme bakarak aşk büyüsü yapmak, günümüzde birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Dünya üzerinde birçok insan gönül işlerinde pek şanslı olmadığından büyü yapmayı ya da yaptırmayı tercih eder. Resme bakarak aşk büyüsü yapmak da oldukça etkili ve kolaydır.

 

Havas ve ledün ilimlerine hakim medyum hocalar tarafından icra edilen bir uygulamadır. Yüzyıllar öncesinden gelen ve halen başarı ile sonuçlanan manevi bir çalışmadır. Resme bakarak aşk büyüsü yapmak birçok hocanın tavsiye ettiği bir yöntemdir.

RESME BAKARAK AŞK BÜYÜSÜ YAPMA

 

Sevilen kişinin fotoğrafı ya da resmi temin edilmelidir. Fotoğraf kullanılması büyünün etkisini artırır. Fakat fotoğrafa erişimin olmadığı durumlarda aşık olunan kişinin temsili bir resmi çizilir. Resmin güzel ve düzgün olması önemli değildir. Bu temsili bir resim olduğu için aşık olunan kişiyi sembolize etmesi yeterlidir.

 

Resme bakarak aşk büyüsü yapımında bütün aşamalara riayet edilmesi gerekir. Bütün detayların eksiksiz ve düzgün biçimde tamamlanması oldukça önemlidir.

 

Resme bakarak aşk büyüsü şu şekilde yapılır:

 

Fotoğraflar ve resimler birbirinin üzerine konulur.

 

Ardından resimlerin ya da fotoğrafların üzerine “Ya Vedud”  ve “Ya Habib” esmaları tam 99 defa okunmalıdır. Her bir esma 99 defa okunacaktır.

 

Esma okumalarının ardından materyaller yan yana konur. Ve fotoğrafların üzerine bir işaret koyulur. Resme bakarak aşk büyüsü yaptıran kişi kendi fotoğrafına koyulmuş olan işaretin alt kısmına ana adını yazar.

 

Bu işlemin aynısı sevilen kişinin fotoğrafına da uygulanır.

 

Ardından bu materyaller hocanın hazırlamış olduğu bir duanın üzerine yapıştırılmalıdır.

 

Daha sonra evin bir duvarına asılmalıdır.

 

Resme bakarak aşk büyüsü etkisini yaklaşık 21 gün içinde gösterir. Bazı durumlarda bu süre daha az olabilir. Bazı durumlarda ise süre uzayabilir. Uzayan sürelerde sabırlı olmalı ve asla isyan etmemelidir. Resme bakarak yapılan aşk büyüsü sırasında okunması gerekli  birtakım dualar bulunur. Bunlar medyum hoca tarafından belirlenerek aktarılır. Fakat bütün resme bakarak yapılan aşk büyülerinde okunan sabit bir sure vardır. Bu sure Rad suresidir ve şu şekildedir:

 

 

Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü’minun

Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun
Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a’nabiv ve zer’uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba’daha ala ba’dın fil ükül inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun
Ve in ta’ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fı a’nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
Ve yesta’ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab
Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had
Allahü ya’lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey’in ındehu bi mıkdar
Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal

 

Resme bakarak aşk büyüsü yapımı bütün detaylarıyla verilmiştir. Sitemiz üzerinden bütün aşık etme büyülerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sitemiz üzerinden medyum hocamızla irtibata geçerek size en uygun büyü çeşidi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

5 DAKİKADA AŞK BÜYÜSÜ

5 dakikada aşk büyüsü yapılır mı? Aşk büyüsü nasıl yapılır? Kendine aşık etme büyüsü gibi içerikler herkes tarafından merak edilmekte olup çok sık kullanılmaktadır. Sizler için bütün bu soruların cevaplarını hazırladık.

Sevilen kişiyi aşık etme uygulaması 5 dakika içerisinde uygulanabilen ve etkilerini hemen gösterebilen bir uygulamadır. Bu uygulama yalnızca aşk büyülerine hakim olan ve daha önce defalarca kez aşık etme büyüsü yapmış olan medyum hocalar tarafından yapılmalıdır. 5 dakikada aşk büyüsü yapacak olan hocanın deneyimli ve işinin ehli olması bu büyü için oldukça önemlidir. 5 dakikada aşk büyüsü her medyum hoca tarafından yapılamamaktadır. Bu büyüyü yapmak için birtakım ilimlere hakim olmak şarttır.

KENDİNE AŞIK ETME BÜYÜSÜ

 

Birini kendine aşık etme uygulaması kolay manevi çalışmalarla mümkün kılınmaktadır. Bu uygulamaya başlamadan önce gerekenlerden bir tanesi aşık edilmek istenen kişinin fotoğrafıdır.

Fotoğrafın üzerine büyüyü yapan kişinin ismi ve soyismi yazılır.

Fotoğrafın arka kısmına medyum hocanın vermiş olduğu dualar küçük harfler şeklinde yazılmalıdır.

Yazının düzgün yazılması ve yazılırken kırmızı mürekkep kullanılması önemlidir.

 

5 dakikada aşk büyüsünde yazılacak dua şudur:

 

Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey’ev velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melun

İnne ashâbel cennetil yevme fi şuğulin fâkihun

Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun

Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun

Selâmun kavlem mir rabbir rahim

Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun

Elem â’hed ileykum yâ beni âdeme el lâ ta’buduş şeytane innehu lekum âduvvum mubin

Ve eni’buduni hâzâ sîrâtum mustekim

Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta’kilun.

PLATONİK AŞIKLAR İÇİN 5 DAKİKADA AŞK BÜYÜSÜ

 

Sevdiğin kişiyi kendine çekme uygulaması ile 5 dakikada aşk büyüsü yapmak, duaların yardımı olmadan neredeyse imkansızdır.

Duaların tesiri sayesinde aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek mümkün olabilmektedir. Bu dua ritüelleri ile platonik aşık olma durumundan kurtularak aşık olunan kişiyle mutlu bir saadet elde edilir.

 

Bu manevi uygulamada en önemli olan nokta platonik olarak aşık olunan kişinin saç telinin temin edilmesidir. Saş teli kağıt içine konur ve bohça yapılır. Kağı kuma gömülmelidir.

Ve ardından tam 33 defa şu dua okunmalıdır.

 

Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun

 

Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâllehum yunsarun

 

Lâ yesteti’une nâsrahum vehum lehum cundum muhdarun

 

Felâ yahzunke kavluhum innâ nâ’lemu mâ yusirrune ve mâ yu’linun

 

Evelem yerâl insânu ennâ hâlâknâhu min nutfetin fe izâ huve hâsimun mubin

 

Ve darabe lenâ meselev ve nesiye halkâhu kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim

 

Kul yuhyihellezi enşeehâ evvele merrati ve huve bi kulli halkin âlim

 

Ellezi ceâle lekum mineş şeceril âhdâri nârân fe izâ entum minhu tukidun

 

Eveleysellezi hâlekas semâvâti vel erdâ bi kadirin âlâ en yahluka mislehum belâ ve huvel hâllâkul âlim

 

İnnemâ emruhu izâ erade şey’en en yekule lehu kun fe yekun

 

Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey’iv ve ileyhi turceun.

 

Yaklaşık 30 gün içerisinde bu manevi uygulama tesirini gösterecek ve kendine aşık etme işlkemi gerçekleşecektir.

 

 

Unlumedyum.com bütün manevi uygulamaları kişiye özel bir şekilde esasına uygun olarak yapmaktadır. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak 5 dakikada aşk büyüsü ile ilgili bütün detayları öğrenebilir, uygulamayı yaptırabilirsiniz.

 

Aşk büyüleri, geri getirme büyüsü, aşık etme büyüsü, bağlama büyüsü gibi tüm içerikler sitemizde mevcuttur.

 

KURŞUN BÜYÜSÜ

Kurşun büyüsü asırlardan beri pek çok farklı amacın icra edilmesinde uygulanır. Etkili ve tesirli bir büyüdür. Kurşun büyüsünde amaçlanan her hedef için farklı uygulanış biçimleri bulunur. Kurşun büyüsünde birtakım malzemelerin temin edilmesi gereklidir. Sonuçları kesin bir şekilde elde etmek ve zaman kaybetmemek için muhakkak bir medyum hocadan destek alınması tavsiye edilir. Kurşun büyüsünün detaylı bilgilere sahip olmayan kişiler tarafından yapılması durumunda hiç alakası olmayan birçok sorun meydana çıkabilmektedir.

Kurşun büyüsünün en başında rahmani işlemler vardır. Bu işlemin uygulanma amacı, iyilik ve güzelliğe varmaktır. Etkili bir şekilde istenen sonuca ulaşmak ise pek kolay değildir.

Kurşun büyüsü büyük bir konsantrasyon ve tecrübe bekleyen bir manevi uygulamadır.

 

KURŞUN BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

 

Bu uygulama, bağlama büyüsü ve aşk büyüsü yerine kullanılabilir. Aynı zamanda bazı uygulanış biçimleri sayesinde evlilik büyüsü ve sevgi büyüsü yerine de geçmektedir.

 

Kurşun büyüsü ile ayrılan çiftler barışır ve kavgalar son bulur.

Kişiler mutlu bir yuvaya kavuşur.

 

Kurşun büyüsü asla kara büyü yerine kullanılamayan bir büyüdür. Kurşun büyüsünü kara büyü olarak kullanmaya çalışmak, herkes için felaketler sonuçlanır.

 

Kurşun ile uygulanan büyünün manevi ritüellerin ayrı ayrı sonuçları bulunmaktadır. Bu sebeple internet ortamından yola çıkılarak uygulanan büyülerde tesir etmesi bir hayli zordur.

 

Kişiyi aklındaki ve niyet ettiği sonuca ulaştırmak için bir medyum hocadan yardım talep etmesi gereklidir.

 

Kurşun büyüsü yapmak için, birtakım özel ısıtma işlemleri uygulanır.

Kurşun büyüsü sırasında söylenen kişiye özel dualar vardır.

Kurşun büyüsü yapımında mutlaka büyü kime yapılıyorsa onun fotoğrafı temin edilmelidir.

Elde edilen fotoğrafta, kişinin yüzünün net bir biçimde görülmesi önemlidir.

Kullanılacak olan kurşun, fotoğrafın üzerine eritilir.

Ardından büyükçe bir kumaş kullanılarak fotoğrafın üzeri iyice kapatılır.

Bu uygulama bir gün içerisinde 5 kez tekrar etmelidir.

Kurşun dökümü tamamlandıktan sonra medyum hoca tarafından yazılması gereken tılsımlar vardır.

Bu tılsımlarda; küs olan kişilerin küsme sebepleri ve ne kadar süredir küs oldukları da yazılır.

Tılsım yazımının tamamlanmasıyla, kağıt katlanmalı ve kurşunun içine atılamlıdır.

 

Son olarak “Rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira” duası okunur.

Böylelikle kurşun büyüsü tamamlanır.

 

Yaklaşık 15 günde kurşun büyüsü etkisini gösterecektir.

KURŞUN BÜYÜSÜ ETKİLERİ

 

  • Kurşun büyüsü ile küs kişiler barışır
  • Bu büyüyle birlikte iki arkadaş, maddi kazanç sağlayacak işler yapabilir
  • Boşanmak üzere olan evliler mutlu bir şekilde boşanmaktan vazgeçer
  • Akrabalarla muhabbet artırılabilir
  • Birini kendine aşık etmek için uygulanabilir
  • Ayrılan sevgiliyi geri döndürmek için kullanılır

 

KURŞUN BÜYÜSÜ MALZEMELERİ

 

Kurşun büyüsü amacına göre farklı uygulanış biçimlerine sahiptir Ancak genel olarak belli başlı malzemelerin kesin kullanılması gerekir.

 

Bu malzemeler:

 

Kırmızı ve mavi mürekkepli kalem

Kurşunu eritmek için kullanılacak piknik tüpü

Kurşun

Su

Temiz ve büyükçe kumaş parçası

 

 

Kurşun büyüsü yapmak için kullanılan tüm malzemelerin temin edilmesi şarttır. Malzemelerin eksik olması halinde uygulanan büyüler herhangi bir şekilde tesir etmemektedir.

 

Kurşun büyüsünü yapacak hocanın seçimi çok önemlidir. Güvenilir ve işinin ehli bir hoca tarafından yapılan kurşun büyüleri kesin sonuç verir.

Aynı zamanda kurşun büyüsü kesinlikle yarıda bırakılmamalıdır. Yarıda bırakılan kurşun büyüleri kötü bir şekilde büyü yaptıran kişiye ve çevresine etki eder.

 

Kurşun büyüsü bozdurmak mümkündür. Fakat kurşun büyüsü bozdurmak için daha önce çok defa kurşun büyüsü bozma işlemi yapmış ve başarılı olmuş bir hoca ile çalışmak şarttır.

 

 

Unlumedyum.com tarafından istenen bütün büyüler kadim büyü kitaplarında bulunan haliyle esasına uygun biçimde gerçekleştirilir. Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyumuna sitemiz üzerinden danışarak gönül rahatlığıyla tüm manevi uygulamaları yaptırabilirsiniz.

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ

Büyüler pek çok sebeple yapılabilen manevi uygulamalardır. Çevirgel büyüsü, gideni döndürmek amacıyla yapılan ve en sık tercih edilen büyülerdendir. Çevirgel büyüsü çevirgel duasının okunmasıyla birlikte tamamlanan bir büyüdür. Etki alanı çok geniş olan ve hemen etki edebilen bir büyü olma özelliği taşır. Çevirgel büyüsü, kendine has uygulanış biçimleri esas alınarak yapılması gerekli bir uygulamadır. Manevi enerji ve dualar kullanılarak gerçekleştirilen çevirgel büyüsü muhakkak bir medyum tarafından yapılmalıdır. Çevirgel büyüsü yapacak olan medyumun daha önce birçok defa çevirgel büyüsü yapmış olması gereklidir.

 

Çevirgel büyüsü duası bu uygulamada kesinlikle olması gerektiği gibi okunmalıdır. Bu sebeple medyum hocanın iyi seçilmesi önem taşımaktadır. Evi terk eden, ayrılan sevgililer ve evli çiftler için kullanılan bir geri getirme işlemidir. Bu manevi çalışmanın eksik bir biçimde hayata geçirilmesi ile kişiler döndürülür.

 

Çevirgel büyüsünün etkisinde olan kimselerin geri döndükten sonra bağlılıkları artar. Bu sebeple tekrar eden bir terk etme ya da ayrılık durumu yaşanmamaktadır. Ancak işlemlerin tam anlamıyla kalıcılığını koruyabilmesi adına ritüeli kuvvetlendirmek gereklidir. Zaman zaman büyülerin tekrar edilmesi de oldukça etkili bir yöntem olacaktır. Manevi enerji kontrollerinin güvenli bir şekilde sağlanmasıyla çevirgel büyüsü kalıcılığını koruyacaktır.

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ NEDEN YAPILIR?

 

Çevirgel büyüsü yapılma nedenleri, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Fakat en çok uygulanış sebepleri şunlardır:

 

Kısmeti kapalı olanların kısmetini açmak için

Yaşanan maddi kayıplar için

Küs olan kişilerin barışması için

Kişiyi kendine aşık etmek için

Karı koca muhabbetlerini artırmak için

Evin bereketinin artması için

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜ NE İŞE YARAR?

 

Çevirgel büyüsü düzgün yapıldığı takdirde ve çevirgel duası doğru okunduğu takdirde birçok fazilet sağlar.

 

Bunlar:

Maddi işlerde ciddi derece artış gerçekleşir

Geri gelmesi istenen kişi geri getirilir

Kişi daha önceden eşyalarını kaybetmişse, eşyalarını bulur

Daha çok para kazanılır

Küsler barışır

Evli çiftlerin arasındaki soğukluk giderilir

Evi terk eden koca döner

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

Tüm büyülerde olduğu gibi çevirgel büyüsünde de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Çevirgel büyüsünün etkilerini artırmak için şunlara dikkat etmek gereklidir.

 

Duanın en içten ve kalbi duygularla okunması gereklidir.

Uygulanan büyüye gerçek anlamda inanıyor olmak gerekir.

Büyü yapıldığı kimseye söylenmemelidir.

Büyü ve dua öncesinde muhakkak abdestli olmak gereklidir.

Çevirgel büyüsü yapılırken kişinin, kendini tamamen Allah’a teslim etmesi gereklidir.

Bu büyü ile hiçbir müslümana zarar verilmemelidir.

Abdest alırken büyüyü düşünmek gerekir.

 

 

 

ÇEVİRGEL BÜYÜSÜNDE DUA OKUMASI NASIL YAPILMALIDIR?

 

Dua okumasının yapılması 7 gün süre ile devam etmelidir.  Tesiri 7 günden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşse bile dua okuma işlemi bırakılmamalıdır. Çevirgel büyüsü belirtileri görülmeye başladığında büyünün tuttuğu söylenebilir.

Dua okunacak 7 gün boyunca araya hiç boş gün girmemeli. Büyü ve dua işlerine devam edilmelidir. Aralarda yaşanan duraklamalar büyünün etki alanını olumsuz yönde etkileyecektir.

Büyü uygulamasının ve dua uygulamasının her gün aynı saatte gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.

Bunun için en uygun zaman sabah namazının ardından okumadır.

Duaların eksiksiz ve tamamen doğru okunması esastır.

Duayı okuyacak kişi duayı iyice ezberlenmeli ve okunuşuna uygun biçimde okumalıdır.

 

Çevirgel duası ve çevirgel büyüsü detayları bir uygulamadır. Bu sebeple muhakkak bir medyum hocanın desteğine başvurulmalıdır. Çevirgel büyüsü tek başına denenmemeli, hocanın yönlendirmeleriyle uygulanmalıdır.

 

Çevirgel büyüsü gibi tüm geri getirme büyüleri tarafımızca esaslarına en uygun biçimde uygulanmaktadır. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

SAKIZ BÜYÜSÜ GERİ GETİRME  

Sakız büyüsü geri getirme, bağlama veya kişiyi kendine aşık etme büyüsü olarak birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Sakız büyüsü, öteki boyut varlıklarının yardımları sayesinde uygulanabilen bir işlemdir. Bu sebeple, sakız büyüsü muhakkak işinde uzman, nefesi kuvvetli bir hoca tarafından yapılmalıdır. Hocanın diğer alemlerle iletişime geçebiliyor olması çok önemlidir.

Sakız büyüsü uzaktan da yapılabilen mesafe engeli tanımayan bir büyüdür. Kilometreler uzak bir yerde olan hocalar ve medyumlar bu işlemi her yere göre yapabilmektedir.

Sakız büyüsünün en çok tercih edilen büyülerden olmasının sebebi; sakin bir büyü olmasındandır. Sakız büyüsü yaklaşık olarak 40 gün içerisinde yavaş yavaş etki gösteren bir uygulamadır. Yavaş etki göstermesi sebebiyle kimse tarafından anlaşılmaz ve kimse fark edemez. Bu tarzda olan büyülere zaman zaman casus büyüler denmektedir.

 

Sakız büyüsü yapmak için; kişinin doğum tarihi tam ve net bir şekilde bilinmelidir. Bazı medyum hocalar doğum saatini de öğrenmek istemektedir. Kişinin yıldız haritası çıkarılarak istenen sonuca ulaşmak kolaylaşır.

SAKIZ BÜYÜSÜ NEDEN YAPILIR?

 

Çok eski tarihlerden beri kadim büyü kitaplarında bulunan sakız büyüsü bağlama büyüleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Sıklıkla doğrudan bireylere uygulanmaz. Büyü yaptıran kişiler bu büyüyü genelde hane üzerine uygulamaktadır. Böylelikle çiftler tek başına kaldıklarında sıcak ve huzurlu bir mekan elde edilmiş olur.

 

Sakız büyüsünü hane üzerinde uygulayabilmek için muhakkak işinin ehli bir medyumla çalışmak gereklidir. Bu manevi uygulamanın etki gösterebilmesi için diğer alem varlıklarıyla irtibatta olmak gereklidir.

 

Sakız büyüsü şu sebeplerle uygulanabilir:

 

Saf ve masumane duygular sayesinde tekrardan bağlanma isteği

Giden sevgiliyi ya da eşi geri döndürme

Çevredeki kişilerin söylediklerinden korunmak

Tartışmaları ve kavgaları ortadan kaldırmak

Kişileri birbirine düğümlemek

Gözü dışarda olan tarafı bağlama

Aldatan eşleri kendine bağlama

 

SAKIZ BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

 

Sakız büyüsü yapmak için öncelikle güvenilir ve işinde uzman bir medyum hoca bulmak gereklidir. Sakız büyüsü evde kendi kendine yapılmamalıdır. Sakız büyüsünü evde denemek istenmeyen birçok sonuca sebebiyet verebilir.

Büyüde kullanılan sakız materyali hepimizin bildiği marketten alınan sakız değildir. Sakız ağacından elde edilmiş olan ve işlenmemiş olan sakız parçasını temin ederek uygulamaya başlanır. Tılsımlı sözler söylenmiş olan suya atılır. Tüm büyülerde olduğu gibi sakız büyüsünde de niyet etmek çok önemlidir.

Kişinin aklını boşaltarak sadece niyet ettiği kişiyi düşünerek doğru biçimde niyet etmesi gerekir. Edilen niyetler büyü etkisinde çok büyük rol oynar. Niyet edildikten sonra birtakım metafizik uygulamaları gerçekleştirilir

Kişinin yıldız haritası büyükçe bir kağıda çizilir. Kağıdın saman kağıdı olması gereklidir. Kalem ise, safran mürekkebi içeren bir kalem olmalıdır. Yıldız haritasının net bir biçimde çizilmesinin ardından bazı noktalar belirlenir.

Belirlenmiş olan noktalar iki kişi arasındaki ilişki dönemeçlerini yansıtır.

 

Suya atılan sakız, büyünün amacına yönelik biçimde saklanır. Kişinin yıldız haritasında işaretlenmiş olan noktalara kişiye özel vefkler yazılır. Vefk yazımı bittikten sonra sakız ezilmek sureti ile yumuşatılır. Küçük küçük parçalara ayrılan sakız, hazırlanan vefklerin kağıda yapıştırılmasında kullanılmalıdır. Yıldız haritası rulo biçiminde katlanır. Mühür ile ağzı kapatılır. Ardından diğer boyut varlıklarına verilir.

Tüm bu işlemlerin eksiksiz ve yanlışsız tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra büyü, etkisini gösterecektir.

 

 

İstediğiniz tüm büyüler ve manevi uygulamalar unlumedyum.com tarafından %100 güvenli ve esasına uygun şekilde yapılmaktadır. Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyum hocasıyla sitemiz üzerinden iletişime geçerek merak ettiğiniz tüm bilgileri edinebilirsiniz.

 

7 RENKLİ İP BÜYÜSÜ

 

İp büyüsü, kişiyi kendine aşık etmek ve bağlamak için kullanılan bir aşk büyüsüdür. İp büyüsü yapmak, çok eski zamanlardan beri aşk konularında istenen sonuca ulaşmak için kullanılır. İp büyüsü, hızlı tesir eden ve güçlü bir alana sahip büyü olduğundan tercih edilir. Özellikle kadınlar tarafından erkeği bağlamak maksadıyla kullanılır. Erkekler tarafından da son dönemlerde sık sık tercih edilen kadını bağlamak için kullanılmaktadır.

İp büyüsü yapmak, karı koca arasındaki iradenin eşit miktarda bağlanmasıyla kullanılır. Evli çiftlerin çok kullandığı bir büyü olmakla birlikte bekarlar ve sevgililer tarafından da kullanılır. Kişinin birini kendine bağlamak için kullandığı manevi çalışmalar arasından en tesirli olanı olduğu söylenir. Halk arasında bağlama büyüsü ve düğüm büyüsü yapmak çok yaygındır. İp büyüsü sayesinde birçok kişi sevdiğine kavuşmuştur.

 

İP BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

 

İp büyüsü yapmak için ilk olarak medyum hocasının belirlediği uzunlukta bir adet ip temin edilir.

İpin üzerine yine hocanın yönlendirmeleriyle belirlenen birtakım dualar ve tılsımlı aşk sözleri okunur. Yaklaşık olarak 40 tane düğüm atılmalı ve her atılan düğümde okunması gereken özel dualar okunmalıdır.

 

Okunması gereken duaların biri de ; “Hasbünallahu  ve ni’mel vekil, ni’mel mevlâ ve ni’mennasîr, ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l masîr “ duasıdır.

 

Dua okunduktan sonra kişiye özel vefk işlemine geçilir. Kişiye özel vefk yapma esnasında söylenecek olan tılsımlı sözlerin de söylenmesiyle uygulama tamamlanmaktadır. İplik büyüsü manevi çalışmasında bazı uygulanış biçimleri bulunur. Büyüyü yapacak olan kişinin konuda uzman bir medyum hoca olması şarttır. İp büyüsü evde kendi kendine yapılabilecek bir büyü değildir.

İşinin ehli bir medyum hoca ile uygulaman son derece önem taşır.

 

İP BÜYÜSÜ NEDEN YAPILIR?

 

İp büyüsü nedenleri her insan için ayrı olabilmektedir. Özellikle büyüler, karı koca ilişkilerinin düzeltilmesinde ve bağlılık oranının artmasında kullanılır. Fakat ip büyüsü çeşitleri sayıca çok olduğundan ve her birinin ayrı özelliği olduğundan değişkenlik gösterir. Bazı ip büyüleri ticaret hayatında fazladan kazanç sağlamak için yapılabilmektedir. Bolluğun ve bereketin çoğalması için kullanılan çok sayıda ip büyüsü mevcuttur. Ancak ip büyüsü en çok karşı cinsin gözlerini bağlamak ve kişiyi kendine aşık etmek için yapılır.

 

7 RENKLİ İP BÜYÜSÜ

 

7 renkli ip büyüsü, büyü tarihinin en eski zamanlarından beri varlığını sürdürmekte olan bir büyüdür. Bu büyüde gerekli olan farklı renkte 7 adet iptir. Renkleri; kırmızı, mor, pembe, siyah, gri, mavi ve beyaz olacak şekilde ayarlanmalıdır. Temin edilen ipler sıfır ve temiz olmalıdır. Daha önceden başka bir işlem için kullanılmış olan ipler kesinlikle kullanılmamalıdır.

İlk olarak mavi ve kırmızı renkte ipler alınarak düğümlenir. Mor ve pembe, beyaz ve siyahın ardından en son gri ip alınarak sırayla işleme devam edilmelidir.

Düğümlenen ipler evin önündeki saksıya gömülmelidir. Tılsımlı sözler 3 defa tekrarlanır. İpler 3 gün kaldıktan sonra çıkarılır. Bunun ardından bütün ipler, bağlanması istenen kişinin kıyafetinin içine dikilir. İplerin görünmemesi şarttır. Ardından okunan dua ile işlem tamamlanmış olur. 7 renkli ip büyüsü ortalama 7 gün içinde tesirini gösteren hızlı bir büyüdür. 7 renkli büyü, kişiye özel ritüeller barındırdığından muhakkak güvenilir bir hoca ile uygulanmalıdır.

 

Tüm bağlama ve aşık etme büyüleri unlumedyum.com üzerinden en doğru şekilde aktarılmaktadır. Birlikte çalışmış olduğumuz Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak tüm işlemleri %100 güvenilir bir şekilde yaptırabilir ve öğrenebilirsiniz.

 

 

 

 

AŞK BÜYÜSÜ HAKKINDA TÜM DETAYLAR

Aşk büyüsü, yüzlerce yıllık geçmişi ve her inanışta kapladığı büyük yer ile günümüzün de en çok merak edilen ve yoğun ilgi gören konularından birisi. Dünya’nın her yerinden hemen her çeşit insanın uzunca yıllardır yaptırmış olduğu ve halen de yaptırmaya devam ettiği bir manevi ritüel uygulamasıdır. Havas ve ledün ilimlerinde en fazla bilinen ve en fazla tercih edilen bir ruhani uygulama olan aşk büyüsü, kendi içinde çok çeşit barındırmakta ve çok amaca hizmet etmektedir. Özellikle yüzlerce yıllık kadim tarih süresince çok sayıda medeniyete ev sahipliği etmiş ve çok sayıda kültürün merkezi haline gelmiş Anadolu topraklarında birbirinden tamamiyle ayrı aşk büyülerinin de uygulandığı bilinir. Günümüz dünyasında Anadolu toprakları üzerinde kadim büyü kitaplarının en çok araştırılan kısımları aşk büyülerinin olduğu kısımlardır. En etkili aşk büyüsü yapmak ya en etkili aşk büyüsü yaptırmak için bu alanlarda geçmiş deneyimi yüksek olan medyum hocaların desteğine ihtiyaç duyulur.

AŞK BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

Kutsal ve kadim büyü kitaplarında yer alan ve çok uzun yıllardır en yoğun ilgiyi üzerine çeken aşk büyüleri; büyüyü bilen aile büyüklerinin kendinden küçük kimselere büyü hakkındaki bilgileri aktarması sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Aşk büyüsü ile ilgili uygulanması gerekli olan tüm ruhani bilgilere sahip aile büyükleri kendi hanedanında yaşayan yaşça kendinden küçük kişilere aşk büyüsü ruhani ritüellerini aktarmasıyla günümüze gelen bu bilgilere erişim ise teknoloji sayesinde artık rahatlıkla ulaşılabilir hale geldi. Aşk büyüleri içerisinde birçok farklı amaca hizmet eden aşk büyüleri barındırmaktadır. Ve her aşk büyüsünün kendine has aşk büyüsü yapılışı bulunmaktadır. Aşk büyüsü yapılışı; kullanılan malzemelere, kullanılağan tekniğe, yöntemlere ve metotlara göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aşk büyüsü yapmak isteyen ya da aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin; Havas ilmine tam anlamıyla hakim olması, nefesinin tesirli olması, diğer alemlerle iletişimi kuvvetli birisi olması gerekmektedir. Aşk büyüsünde en başarılı sonucu almak için mutlak işinin ehli bir medyum hocadan yardım alınması ve faziletlerinden faydalanılması gerekmektedir.

AŞK BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ NEDİR?

Aşk büyüsü yapanlar ya da aşk büyüsü yaptıranlar sıklıkla aile büyüklerinden onlara geçen özel ruhani kabiliyete sahip olan kişilerdir. Fakat kadim büyü kitaplarında bulunan uygulamaların yapılmasının ilerleyen teknoloji ile ulaşılması sayesinde eskisi kadar zor olmadığı söylenebilir. Çok eski zamanlarda hakkında bilgi sahibi olmak için en az 40 kapı gezilmesi gerektiği söylenen aşk büyülerine ulaşmak artık zor değildir. Aşk büyüsü konusu hakkında gerekli olan detaylı araştırmalar yaptıktan sonra internet üzerinden aşk büyüsü çeşitlerinden en uygununu seçip evde kendi kendine aşk büyüsü yapmam mümkün hale gelmiştir.

En etkili aşk büyüleri evde korkmadan ve zorlanmadan kendi başına uygulanabilmektedir. Uygulanacak olan bu manevi ritüellerinin birkaçı sizin için hazırladığımız bu yazının devamında en net ve yalın haliyle anlatılıyor.

EN İYİ AŞK BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

Anadolu topraklarında sayılamayacak kadar çok kavmin ve etnik kökenin izlerini taşıyan aşk büyüleri, her nesilin birbirine ruhani bilgileri aktarması sayesinde gün yüzüne tekrardan çıkabilmiştir. En etkili aşk büyüsü ritüelini uygulamak için yalnızca bir büyü üzerine yoğunlaşmamak gereklidir. Bunun sebebi hangi büyünün kim üzerinde nasıl etkiler ortaya çıkaracağı net bir şekilde bilinemeyeceğidir. İşinin ehli olan medyum hocalar dahi zaman zaman hakkında bilgi sahibi olmadıkları kişileri büyü etkisi altına almakta zorlanıyor durumdadır. Bu sebeple deneme yanılma yöntemi ile kişiye en uygun aşk büyüsü bulunmalıdır. Manevi bakımdan bağlanmak istenen kişinin hangi büyü çeşidine ne gibi reaksiyonlar verdiği bu şekilde öğrenilebilmektedir. Fakat genel olarak özellikle son 250 yıl içerisinde en fazla etki göstermiş olan aşk büyüleri Havas ilminde yer almaktadır. Hemen hemen her medyum hocanın çok iyi bilmiş olduğu manevi uygulamalardan oluşur. Ritüellerin uygulanma biçimlerine ait bilgileri yazımızın içinde bulabilirsiniz.

NOHUTLA AŞK BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

Ledün ilmiyle ilgilenen kişilerce son yıllarda en sık uygulanan aşk büyüleri ve bağlama büyülerinde en başta nohutla aşk büyüsü gelmektedir. Aşk büyüsü nohutlar ile yapılan ve muhteşem etki göstererek kişileri birbirine düğümleyen bir büyüdür. Nohutla yapılan aşk büyüsü ile kişilerin karşılıklı olarak, zihnen ve kalben düğümlendikleri hemen herkes tarafından bilinir. Nohutla aşk büyüsü yapılmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ve uygulanması gereken ritüeller bulunmaktadır. Bunlar:

Temin edilmesi gerekli olan malzemelerin temin edilmesi gerekir. Malzemeler; 1 tane nohut, bir bardak  doluluğunda sıcak su ve bir adet cezvedir.

Cezvenin içerisine 2 adet nohut yerleştirilir. Yerleştirme esnasında 3 kez üst üste ‘aşk olsun’ denir.

Ardından bardaktaki sıcak su cezveye ilave edilerek nohutlar 5 dakika kısık ateş içerisinde tutulur.

Haşlanmış olan nohutlar aşık olması beklenen kişiye yedirilir.Her ritüelde olduğu gibi, nohutla aşk büyüsü ritüelinde de zihin durumu çok büyük önem taşımaktadır. Kişinin ritüelleri uygulamadan önce ve uygulama esnasında aklını karıştırabilecek her türlü düşünceden kaçınmış olması ve kendini arındırması gerekmektedir.

ERKEKLERİ ETKİLEYEN AŞK BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

Erkekleri etkileyen aşk büyüsü, genel olarak bakıldığında aşık olmayan, hislerini önemsemeyen erkekler üzerinde tercih edilmiş olan bir büyü çeşididir. Aşık olmayan erkekler üzerine yapılan erkekleri etkileyen aşk büyüsü çok hızlı etki eden ve uzun süre kalıcı olan bir büyüdür. Bu büyüyle birlikte erkekte şaşılacak kıvamda değişikliklerin gerçekleştiği bilinir. Erkekleri etkileyen aşk büyüsü, bir hafta içerisinde yalnızca bir defa uygulanmalıdır. Ve erkekleri etkileyen aşk büyüsü muhakkak bir medyum hoca tarafından uygulanmalıdır. Aşk büyüsü fiyatları ve aşk büyüsü çeşitleri devamlı değişkenlik gösterse de ortaya çıkan sonuçlar büyü tesirine göre belirlenmektedir. Sabun büyüsü ve papaz büyüsü gibi büyülerde erkekler üzerinde çok sık tercih edilen büyüler arasında yer almaktadır. Havas ilmi konusunun tamamına hakim ve boyutlar iletişiminde kuvvetli olan medyum hocaların desteğiyle yapılması gereken bu büyülerde sıklıklabüyü yapılacak kişinin kişisel eşyası kullanılmaktadır. Resim, tırnak, peçete, saç teli, sakal kılı gibi kişisel eşyaların temin edilmesi gereklidir.

EN HIZLI AŞK BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

Aşk büyüsü etkileri, büyü yapan ve yaptırmak isteyen kişilerce her zaman takip edilen ve sabırsızlıkla merak edilen bir konu olmuştur. Sevdiği kişiyi kendine bağlamak ve hayal ettiği hayata hızlı bir şekilde geçiş yapmak isteyen kişilerin geneli, en hızlı tesir eden aşk büyüsünü yaptırmak istemektedir. En hızlı aşk büyüsünün uygulanışı biçimi şu şekildedir:

Öncelikli olarak malzemelerin temini sağlanır. 2 adet temiz ve byaz kağıt, iki tane kırmızı renkli mum temin edilmelidir.

Ardından kağıtlardan birine büyüyü yapan kişinin, birine büyü yapılan kişinin adı yazılmalıdır.

Mumların bir tanesinde bir kağıt yakılırken, diğerinde diğer kağıt yakılmalıdır.

Ardından yakılan kağıdın külleri denize dökülmelidir.

Deniz kenarına gidilir ve kağıt külleri denize dökülür.

Bu ritüel hızlı etki gösteren ritüellerin başında gelmektedir. Uygulama uygulanış gününden tam 3 sonra sonuçlarını göstermeye başlar. En hızlı tesirini gösteren aşk büyüleri arasında yer aldığından kaynaklı Anadolu topraklarında en sık uygulanan bağlama büyülerindendir. En hızlı aşk büyüsünü yaptıran kişilerin birlikte çalışma yapacağı hocayı seçiş biçimleri çok önemlidir. Aşk büyüsü konularında uzman olan ve nefesi kuvvetli bir medyum hoca olması büyü üzerinde çok büyük rol oynamaktadır.

UZAKTAN AŞK BÜYÜSÜ

Uzak mesafede herhangi bir sevilen insanla ilişki yürütmek çok zordur. Hele ki bu iki kişi birbirine aşık olduğu zaman işler daha da zorlaşmakta ve sorun baş göstermektedir. Bu sorunlardan kurtulmak ve karşılıklı ilgi halini artırmak için uygulanması gereken birtakım uzaktan aşk büyüsü uygulamaları vardır. Bu uygulamalar belli ritüeller üzerine oluşturulan ve etkisini hızlı bir şekilde gösteren uygulamalardır. Aynı zamanda bu uygulamaların teknik biçimleri farklılık göstermektedir. Bunun sebebi ise; Havas ilmi için, kişinin sürekli yakınında olan ve iletişime geçebileceği kişilere karşı aşk yaşamasının daha mümkün olabileceğinden kaynaklanmaktadır. Fakat yine de, sevilen kişi uzakta olsa ya da sürekli iletişime geçilmiyor olsa da birtakım farklı teknikler kullanarak bu kişilerle aşk yaşamak mümkündür. Bu tarz uzaktan aşk büyüsü yapmak ya da yaptırmak isteyen kişilerin bazı manevi ritüel uygulamalarına önem vermesinde yarar vardır. Bunlar:

Artık bulunması çok kolay olan enerji taşlarından, aşk enerjisi veren taşın temin edilmesi gereklidir. Ya da herhangi bir doğal ortamdan bu taş alınmalıdır. Genellikle medyum hocalarda bu tür taşlar bulunmaktadır.

Temin edilen taşların gerçek doğal taşlar olması çok önemlidir. Gerçek olmayan taşlar aşk büyüsünü olumsuz yönde etkilemektedir.

Ardından bu taşlar sabah güneşi doğmadan hemen önceki vakitte aşk sözleri ve tılsımlı sözcükler ile okunup üflenmelidir.

Tılsımlı aşk sözlerinin söylenmesinden sonra aşık olması istenen kişiye ait olan bağlama dilekleri verilir. Ardından okunmuş taşlar pencerenin önüne koyulmalıdır. Sabah güneş doğmadan hemen önce taşlar bırakılıp uykuya geçilir.

Sabah güneşinin doğmasıyla birlikte enerjiler alevlenecektir. Taşın üzerinde okunmuş olan tılsımlı aşk sözleri harekete geçerek aşık olması beklenen kişiye doğru gidecektir.

Enerjinin ulaştığı kişi büyünün tesir etmesiyle aynı gün içinde aşık olmaya başlayacaktır.

Uzaktan aşk büyüsü yaptıran kişi, büyüyü yaptığı kişi ile konuşma imkanı varsa konuşarak büyünün nasıl tesir ettiğini kendisi gözlemleyerek görebilmektedir. Eğer büyü esnasında kullanılan taşın seçiminde yapılmış olan bir hata varsa ya da sahte bir enerji taşı ile büyü işlemi gerçekleştirilmişse aşk büyüsünün başarı göstermesi imkansızdır. Aynı zaman da yanlış taş seçimi telafisi zor olan sonuçlarda doğurabilir. Uzaktan aşk büyüsü yaparken yanlış taş kullanılırsa büyü ters tepebilmektedir. Ters tepen büyüler ise hem büyü yapan hem de büyünün yapıldığı kişinin hayatında olumsuz sonuçlar yaratır. Kişilerin oldukların daha kötü hislere bürünmesine, sık sık aksilik yaşamasına ve hatta kaza geçirmesine dahi sebep olabilmektedir. Aynı zamanda aşk büyüsü bozma işlemi yapılacağı esnada da daha önce kullanılmış olan taşların tekrar kullanılması gerekeceği için, büyü etkisini gösterse bile taşlar kesinlikle atılmamalı, yok edilmemelidir. Taşlar, kolay erişimin olmadığı güvenli bir yerde muhafaza edilerek saklanmalıdır.

HEMEN KABUL OLAN AŞK DUASI

En hızlı ve en tesirli biçimde aşk büyüsü yapmak yada yaptırmak isteyen kişilerin tercih etmiş olduğu birtakım dualar bulunmaktadır. Bu dualar arasından en çok okunanı ise hemen kabul olan aşk duasıdır. Duanın başarılı bir biçimde sonuçlanması için yapılacak birtakım şeyler vardır. Uygulanması oldukça kolaydır. Birini hızlıca kendisine aşık etmek isteyen kişilerin 5 gün süresince uyumadan önce okuması gereken duayı okuduktan sonra uykuya geçmesi gereklidir. Her duada olduğu gibi bu duanın edilmesinde de abdestli olmak çok büyük önem taşır. Aynı zamanda bedenen temizlikte olduğu gibi aklen temiz olmakta çok önemlidir. Kişinin dua öncesinde ve dua sonrasında aklını kurcalayabilecek kafasını karıştırabilecek her türlü sorudan ve düşünceden kaçınması gereklidir.

Hemen kabul olan aşk duası:

“Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab kiramen katibine ya’lemune ma yafalun Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh.”

ANINDA KABUL OLAN AŞK DUASI

Aşk büyüsü yaptırmak isteyenlerin, aşk büyüsüne başlamadan önce ve aşk büyüsü sırasında uygulaması gereken birtakım belli başlı ritüeller vardır. Bu ritüellerin başında da dualar yer alır. Okunması birçok ilim sahibi medyum hoca tarafından tavsiye edilen aşk duaları  sayesinde büyü yapımı desteklenmiş olur ve büyü olması gerekenden çok daha fazla etki edebilir. Anında kabul olan aşk duası okunarak kişi büyüyü hızlandırmış olur ve hayallerine ulaşmış olması daha kolaylaşır. Aşk büyüleri, eksiksiz ve hatasız bir şekilde tüm adımlarının tamamlanması halinde hızlı tesir ederek kişileri aşık eden bir uygulamadır.

Anında kabul olan aşk duası:Bismillâhirrahmânirrahîm. V izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn

EN HIZLI AŞK BÜYÜSÜ 

En hızlı aşk büyüsü nedir, en hızlı aşk büyüsü nasıl yapılır ve en hızlı aşk büyüsü etkileri nelerdir, en hızlı aşk büyüsü ne kadar sürede tutar gibi merak edilen bütün konulara cevap verdiğimiz yazımızı sizler için derledik. Çok etkili aşk büyüsü, öncelikli olarak sevilen ve aşık olunan kişiye kavuşmak için yapılan bir büyüdür. En hızlı aşk büyüsü kutsal büyü kitaplarında yer alan kadim kara büyülerdendir. En hızlı aşk büyüsü yapmak ya da yaptırmak kesinlikle günah değildir. Aynı zamanda en hızlı aşk büyüsü hem kadınlar tarafından hem de erkekler tarafından yapılmaktadır. Tüm büyülerde olduğu gibi en hızlı aşk büyüsünde de kendine has ritüeller ve uygulanış biçimleri bulunmaktadır. En hızlı aşk büyüleri ile ilgili olarak bilinmesi gereken her şey öğrenildikten ve uygulanması gereken her şey eksiksiz uygulandıktan sonra; işlem başarıyla gerçekleşmiş olacak ve büyüyü yaptıran kişi sevdiğine kavuşacaktır.

 

En hızlı aşk büyüsü, en çok tercih edilmekte olan, pek çok farklı çeşide sahip, Havas ilimlerinde herkesin tanıdığı ve bildiği kara büyüdür. Yüzyıllardan beri uygulanmakta olan bağlama büyüleri, uzun yıllar alan çalışmalar sonucunda pek çok farklı kulvara ayrılmayı ve günümüze dek gizli kalabilmeyi başarabilmiştir. Bağlama büyüleri arasında yer alan en hızlı aşk büyüsü sayesinde şimdiye kadar binlerce insan aşkı yakalamayı başarmıştır. Bağlama büyüsü olarak çok fazla çeşidin bulunduğu söylenebilir, bu çeşitliliğin içerisinde özel olarak en çok tercih edilenleri ise 1 günde tutan aşk büyüsü olma özelliği ile en hızlı aşk büyüsüdür. En hızlı aşk büyüsünün çok hızlı bir biçimde etki göstermesi ve yüksek tesirli bir büyü olması ne kadar başarılı bir büyü olduğunun göstergesidir.

EN HIZLI AŞK BÜYÜSÜNÜ KİMLER YAPABİLİR?

 

Özellikle evlilik çağında olan bayların ve bayanların ilgisine sahip olan en hızlı aşk büyüsü yaptırmak ya da yapmak için bazı durum ve vaziyetlerde bulunmak esastır. En hızlı aşk büyüsü bilindiği gibi çok ilgi görmekte olan ve güzel sonuçlanan manevi bir uygulamadır. Bütün kaynaklardan bilindiği üzere en hızlı aşk büyüsünün uygulanabilmesi için birtakım özel ritüeller bulunmaktadır.

Aynı zamanda en hızlı aşk büyüsünün etki alanının genişletilmesi ve sağlamlaştırılmasında edilen niyetin ve duanın rolü de azımsanmayacak kadar çoktur.

En hızlı aşk büyüsü yalnızca bekarlara değil evlilere de yapılan bir büyüdür. Anında etkili en hızlı aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olması gerekir:

 

En hızlı aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişi, platonik olarak aşık olmalı ya da sevdiği kişi ile duygusal bağları olsa da ilgi ve alaka göremiyor olmalı.

En hızlı aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişi, evliler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek istemeli,

En hızlı aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişi; eşinin, sevgilisinin ya da nişanlısının azalan ilgisinden şikayet ediyor olmalı.

En hızlı aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişi, evlilik yolunda ilerlerken sürekli engellere rastlayan bir kişi olmalı.

 

En hızlı aşk büyüleri bireysel olarak yaptırılabileceği gibi yakın çevre tarafından, çiftlere de uygulanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; bir anne, kızının ya da oğlunun kötüye giden ilişkisinin daha hayırlı bir yola girmesini istiyorsa en hızlı aşk büyüsü yaptırarak kısa süre içinde ilişkilerini hal yoluna sokabilir. Anında etki gösteren aşk büyüsü ile kötüye giden hemen her ilişkiyi kurtarmak mümkündür.

 

En hızlı aşk büyüsü yaptırmak için muhakkak işinin ehli ve ilim irfan sahibi bir medyum hocadan destek alınmalıdır. Günümüzde kendini medyum hoca olarak tanıtan ve birçok sahte işlem gerçekleştiren kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerin gerçekleştirmiş olduğu hiçbir büyü işlemi etki etmemektedir.

EN HIZLI AŞK BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

 

En kısa zaman içinde sevilen kişi tarafından aşk ilanı bekleyen kadın ya da erkekler, bir gün gibi kısa bir süre içerisinde yalnızca bu uygulamayı uygulayarak hayallerini hayata geçirebilmektelerdir. Bu tarz uygulamalar çok çok uzun yıllar süresince gizli olarak kalabilen manevi ritüellerin toplamıdır. Bunların her birinin esasına uygun bir biçimde uygulanışı sayesinde ertesi gün sabah vakti ya da en maksimum süre ile büyü sonrası 5. günün şafak vaktinde, büyünün yapıldığı kişinin hayatında değişimler meydana gelir ve bütün yöneldiği yoların hepsi büyüyü yaptıran kişiye dönük olmuş olur.

 

Bir gecede etkisini gösterebilen en hızlı aşk büyüsü için Havas ilminde ve bağlama büyüleri alanında yüksek frekanslara ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlanması gerekli olan bu yüksek frekanslar yalnızca nefesi kuvvetli hocalarca gerçekleştirilebilir. En hızlı aşk büyüsünde, uygulamayı yapan medyum hocanın hazırlamış olduğu tüm vefkler ve tüm tılsımlar kişiye özel bir şekilde hazırlanmaktadır.

 

 

En hızlı aşk büyüsü yaptırmak ya da diğer aşk büyüleri ile ilgili bilgi almak için sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve en profesyonel medyum hocası ile iletişime geçebilirsiniz. Bütün işlemleri esasına uygun olarak yapan medyum hocamızın, tüm ilimlerde sahip olduğu engin bilgileri ile siz de faziletli büyülerden yararlanarak istediğinize kavuşabilirsiniz.

NİŞAN DUASI

 

Nişan duası, evlilik öncesi gerçekleştirilmesi muhakkak gereken çok faziletli bir duadır. Evlilikten önce yapılan eş, dost ile birlikte güzel vakit geçirilen ve kutsal törenlerden biri olarak sayılan nişanda; kem gözlere, kıskançlıklara, fesatlıklara uğrama ve aşka nazar değme durumları sıkça yaşanmaktadır. Özellikle bizim toplumumuzda nişan duasının çok büyük bir önemi vardır. Bizim toplumumuzda bir araya gelmeler ve toplaşmalar oldukça önem taşır. Kişi sayısı çoğaldıkça yaşanan olumsuz hadiseler de ne yazık ki artmakta. Nişan duası hem değecek olan nazarlardan koruyan hem de nişanlısı ile sıkıntı yaşayan kişiler tarafından tercih edilen bir duadır.

Nişan duasını kadın ya da erkek okuyabilir ve bu sayede hem nişanlısını hem de kendini korumaya almış olur.

Nişanlılık zamanında yaşanan bütün olaylar, gerçekleşen bütün diyaloglar; evliliğin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Nişanlılık süreci ile evlilik süreci arasındaki duygusal fark kesinlikle olmamalıdır. Nişanlanınca soğuma, ters düşme gibi sorunlar herkes arasında yaşanan sorunlardır. Bu sorunların dünyevi gayretlerle çözülemediği noktalarda nişan duası devreye girerek yüksek etkisi altına aldığı çiftleri hayırlı bir yola sokmaya yarar.

Evlenme niyetinde bulunan çiftlerin; nişanlanacakları gün, tören öncesinde nişan duası okumaları ve aynı zamanda törenden sonraki günlerde de dua okumaya devam etmeleri yaptıkları hayırlı işlerden birisi olacaktır.

Evlenmeye niyeti olan kişilerin en çok sorun yaşadığı dönem nişanlılık dönemidir. Nişanlılık döneminde ne kadar az problem ile karşılaşılırsa evlilik döneminde çiftler o kadar mutlu olmaktadır. Bu nedenle, nişanlılık döneminde sık sık dua okumalarına yer vermek büyük önem taşımaktadır.

 

Nişan duası ikiye ayrılan bir dua türüdür:

 

Nişanlanma gününde okunan nişan duası

Nişanlandıktan sonra sürekli okunması gereken nişan duası

 

 

NİŞANLANMA GÜNÜNDE OKUNAN NİŞAN DUASI

 

Bu nişan duası, Tevbe suresinin 71. ayetinin dua hükmü verilerek okunmasından oluşur. Nişanlanma gününde törene geçilmeden önce veya direkt nişan sabahında okunması medyum hocalar tarafından önerilmektedir. Bu sıralarda okunmaya ve ritüellerini gerçekleştirilmeye vakit bulunamaz ise, ilk fırsat bulunan anda okunması çok önemlidir.

 

Nişanlanacak olan kadının ve nişanlanacak olan erkeğin bu duayı ayrı ayrı olacak şekilde her ikisinin de okuması, duanın etkisini artıracak ve tesiri daha yüksek bir hale getirecektir. Nişan duası ile, nişanlanma gününde gerçekleşecek olan sorunlar ortadan kalkacak ve mümkün olan en güzel şekilde nişan gerçekleşecektir.

 

Nişan duası, vekaleten okunabilen dualar arasında yer almaktadır. Fakat hemen hemen bütün medyum hocalar bu duanın bizzat nişanlanacak olan kişiler tarafından okunmasının daha faziletli olacağını söylemektedir.

 

Nişan duası, kez olmak üzere birbirinin peşi sıra okunan bir duadır. Nişan duasından önce muhakkak abdest alınmış olmalıdır. En içten ve samimi duygularla niyaz edilmeli ve yalnızca nişan duasına odaklanarak sessiz ve sakin bir ortamda okuma işlemi gerçekleştirilmelidir.

 

Nişan duası:

Bismillahirrahmanirrahim

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (Amin)

Nişan duası Türkçe meali:

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe-71)

NİŞANLANDIKTAN SONRA SÜREKLİ OKUNMASI GEREKEN NİŞAN DUASI

Nişanlanma günü, nişan töreninden sonra nişanlanmış olan çiftleri bekleyen birçok zorlu hazırlık bulunmaktadır. Düğünün planlanması, çevrenin etkileri gibi faktörler hem gelin adayı hem de damat adayı için oldukça yorucu ve stresli bir süreçtir. Böylesi stresli ve ciddi süreçlerde karşılaşılan sorumluluk yükünden kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple nişanlılık evresinde birtakım takım sorunların yaşanması normal karşılanmalı fakat sorunlar giderek artıyor ve çözülmüyorsa sorunu çözmek ve mutlu birlikteliği korumak için kişilerin kendilerine kalkan oluşturması gerekmektedir.

 

Nişanlılık dönemi boyunca hem erkeğin hem de kadının sürekli nişan duası okuması sıkıntılarının bertaraf edilmesini sağlayacaktır.

 

Nişanlandıktan sonra sürekli okunması gereken nişan duası:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (Amin)

Duanın Türkçe meali:

 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rûm-21)

 

Nişanlanmadan önce ve nişanlılıktan sonra okunacak olan Duha suresi, meryem suresi okunması çok çok faydalıdır. Ayrıca nişan süresince esmaların okunması da bütün medyum hocalar tarafından tavsiye edilmektedir.

 

Nişan duası, evlilik duası, aşk duası, bağlama duası gibi birçok aşk duaları sitemiz üzerinde en yalın ve net haliyle bulunmaktadır.

7/24 hizmet vermeye açık olan Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilir ve dilediğiniz konularda danışmanlık alabilirsiniz.