Arananlar: aşk bağlama duası

EN ETKİLİ BAĞLAMA BÜYÜSÜ

En etkili bağlama büyüsü; sevdiğini kendine aşık etmek ve sevdiğini kendine bağlamak için yapılır. Bunun için gerekli olan malzemelerin temin edilmesiyle işleme geçilerek hızlı sonuçlar almak mümkündür.

 

En etkili bağlama büyüsü ritüeli pek kolay olmayan bir ritüeldir. Bunun uygulanabilmesi için bağlamak istenen kişinin, büyüyü yapan kişi ile aynı ortamda olması gerekir. Fakat bazı durumlarda aynı ortamda olmak pek mümkün olmaz. Bu sebeple, en etkili bağlama büyüsü yapımında o kişinin hayal ile canlandırılması şarttır. Bu hayal esnasında kesinlikle %100 inançlı olmak önem taşır. Konsantrasyon ve odaklanma üst seviyelerde olmalıdır. Gerekli özen gösterilmezse büyü hiçbir işe yaramaz.

 

En etkili bağlama büyüsünde büyülenecek olan kişiye fiziksel olarak yaklaşmalı ve bazı duaların yürekten okunması gerekir.

 

 

EVDE YAPILAN HIZLI BAĞLAMA BÜYÜSÜ

 

Evde hızlı bağlama büyüsü ile platonik olarak sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamanız mümkün kılınmaktadır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsü yapımında ihtiyaç duyulan tek şey birtakım dualardır. Doğru ve eksiksiz bir biçimde dua okuma işlemlerinin tamamlanmasıyla istenen neticeler sağlanır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsü etkilerini kısa sürede görebilirsiniz.

 

Bağlama duası okumadan önce abdest almış olmak gerekir.

Evde hızlı bağlama büyüsü yapmak için en önemli nokta; dualar okunurken bağlamak istediğiniz kişinin yüzünü hayal etmeniz gerekir. Kesin bir odak içerisinde yapılmalıdır. Abdestten sonra, bedende olduğu gibi akılda da bir arındırma sağlanmalıdır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsünde sevilen kişi net bir şekilde zihinde canlandırılmalıdır.

 

Ardından okunacak olan dua, sabah namazından sonra okunmalı ve 3 kez tekrar edilmelidir. Tam 2 ay boyunca okunmasında fayda vardır.

 

Hızlı Bağlama duası:

 

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

 

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

 

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

 

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

 

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

 

1 GÜNDE ETKİ EDEN BAĞLAMA DUASI

 

Çok kısa sürede bağlama sağladığı için sıklıkla tercih edilen bir ritüeldir.

En tesirli bağlama büyüsü olarak da bazı kaynaklarda yer alır.

Sabah namazından sonra tam 111 defa tekrar edilmesi gerekir.

 

Ma kane li beşerin ey yü’tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun

 

Ve la ye’müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye’müruküm bil küfri ba’de iz entüm müslimun

 

Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

 

Fe men tevella ba’de zalike fe ülaike hümül fasikun

 

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun.

 

En hızlı bağlama duası, hızlı aşık etme duası, kendine aşık etme, kendine bağlama konuları ile ilgili bütün detaylar sitemizde yer almaktadır. Sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyumuna ulaşabilirsiniz.

Bağlanması Ve Sevmesi İçin Dua

Sevdiği insanın kendisine daha çok bağlanmasını isteyen bir kimse cuma gecesi gece yarısından sonra iki rekat namaz kılıp ardından altta gelen duayı 3000 defa okursa sevdiği kişi kendisine derin bir aşk ve muhabbetle bağlanmış olur.
Okunacak dua budur:
Fe-in tevellev fe-kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

Sana Derin Bir Aşk İle Bağlanır

Celb-i muhabbet icin mahbubun niyetine gecede 213 kere “Ya Bariü” 287 defa “Ya Rauf” okunmak uzerine okunani derin bir sevgi ile okuyana baglar.

Sevgilinin Bağlanması İçin Dua

Sevdiğini kendine bağlamak için 7 tane [ renkli ] ipek ipliğe 41 YASİN okuyup,sevdiğinin giysisinden alıp sararak mumla mühürle [ çok önemlidir,reçeteyi doğru kullanalım ] mühürleyip bir kara [ siyah ]naylon [ veya poşet ] içinde ve kara bir tas veya çanak [ neyin içine koyarsan kara yani siyah olmalı ] içinde göm [ eger evde gömersen en karanlık yer neresi ise oraya göm.] Sana deli gibi bağlanır,sensiz yaşıyamaz.

Sevdiğinizi Bağlama Duası

Sevdiğiniz Kişiyi Kendinize Bağlama Duası
Bir kimsenin sevgisini kazanmak ve kalbini kendine baglamak için gece yarısından sonra kalkıp abdest alarak allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı diz çöküp oturarak 1000 defa ” la havle vela kuvvete illa billah’l aliyyi’l-azim ” okunur ve her 100 okumadan sonra

”allahümme ya musahhiral kulübi sahhirli kalbe(fulan ibnü fülane/istenilen kişinin adı ve annesinin adı söylenir) hatta yeküne tahte emri ve yef’al külle ma üriydü bihavlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah”okunur

bu şekilde 1000 okuma işlemi tamamlanır sonra kalkıp yine 2 rekat namaz kılınır ve namazdan sonra ellerini açıp

”allahümme inni es-elüke bihavlike ve kuvvetike ya musahhırel kulübi sahhırli kalbi filan ibn-u filane ( istenen kişinin annesiyle birlikte ismi söylenir aişe oğlu ali veya fatma kızı aişe şeklinde) hatta yühıbbüli hubben şediden ve yeküne tahte emri ve yef’al küllema üriydü mine’l-hayri ve’la’mali’l-meşrüah.ya allah ya allah ve sallallahü ala syyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selem
sübhane rabbike rabbbi’l-izzeti amma yasifün ve selamün ale’l-mürselün ve’l-hamdülillahi rabbi’l-alemin” şeklinde dua edilir ve biiznillah maksat hasıl olur.

bu işlem 1.veya 2. veya 3. de hasıl olmazsa 7 gece tekrarlanır sonra mutlaka olur

Gözü Senden Başkasını Görmez

ismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni.) 20 kere okuduktan sonra 1 kere
Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete ibni fülanete. okunacak
İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, içirir veya kokladırsan, sana büyük bir mehabbetle bağlanır.

Sevdiğin Kişiyi Kendine Bağlamak İçin Dua

Matlubunun ve annesinin isimlerini hesap edip çıkan adedi;

“SENESTEDRİCÜHÜM MİN HAYSÜ LÂ YA’LEMÛN”

Ayeti kerimesinin adedi olan 1667 adedini ilave ederek yedi gece okur ve sonunda okuduklarını matluba havale edersen
seni son derece büyük bir aşkla ve muhabbetle sever.okuma zamanı muhabbet saati ve güzel bir buhur yakılır.

Sevdiğini Bağlamak İçin Dua

Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Kalbe fülan ibni fülaneh

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا قَلْبَ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةً
Bu duayı safran mürekkebiyle kağıda yazıp sonrada suyla silip o suyu sevdiğiniz kişiye içirirseniz muhabbetle size bağlanır,yazılma saatleri perşembe kamer saatidir

fülan ibni fülaneh yazan yere sevilen kişinin ismi yazılır