Arananlar: aşık eden dua

EVLİ BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

Evli birini kendine aşık etme duası edilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara özen gösterilmesi halinde duanın kabul görmesi kısa zamanda gerçekleşir. Ardından istenen kişi aşık edilmiş olur.

 

EVLİ BİRİNİ AŞIK EDEN DUA

 

Evli birini kendine aşık etme duası okunmadan önce mutlaka yapılması şart olan hususlar bulunur. Dua okunmadan önce abdest alınmalıdır. Alınan abdest gusül abdesti olmalıdır. Tüm beden kirden arındırılmalıdır. Ardından ruhsal bir biçimde arınma sağlamak için niyet edilir. Niyetten sonra şükür namazı kılmak tavsiye edilir. Namazlar 2 ya da 4 rekat olacak şekilde kılınır. Evli birini kendine aşık etme duası oldukça etkili bir duadır. Bu duanın edilmesi için en uygun zaman dilimi Cuma günüdür. Cuma günü, sabah namazının ardından sonra, niyetler düzgünce edilmelidir. Ardından dua okunmaya başlanabilir.

 

Evli birini kendine aşık etme duası şu şekildedir:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

 

 

EVLİ BİRİ NASIL AŞIK EDİLİR?

 

Evli birini kendine aşık etme duası ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda birtakım adımların uygulanması da etkili olacaktır. Tüm adımların eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulanmasıyla evli biri aşık edilebilir. Evli birini kendine aşık etmek için öncelikli olarak; o kişinin fotoğrafının temin edilmesi gereklidir. Fotoğraf temin edildikten sonra kendi fotoğrafınızla bir araya getirilmelidir. Bir araya getirilen fotoğrafların üzerine tam kez “Ya Vedud” esması okunmalıdır. Ardından fotoğrafların üzerine niyet edilir, üflenir.

Son bir kez evli birini aşık eden dua okunur. Böylece bu manevi çalışma tamamlanmış olur. Kısa süre içerisinde istenen sonuçları sağlayacaktır.

 

 

EVLİ BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI SALAT-I NARİYE

 

Evli birini kendine aşık etmek için okunan dualar arasında Salat- Nariye’de bulunmaktadır. Bu duanın kesinlikle abdestli bir şekilde okunması uygundur. İstenilen kişinin ismini de niyet içinde kullanılmalıdır.

 

Evli birini aşık etmek için okunan Salat- Nariye duası şu şekildedir:

 

Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.

 

EVLİ ERKEĞİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

 

Evli erkeğin aşık edilmesi için okunması gereken dualar bulunur. Kesinlikle samimi ve içten bir biçimde okunmalıdır.

İstenilen sayıda okunması gerekir. Bu duanın tam 99 defa kalpten okunması tavsiye edilir.

 

Evli erkeği aşık etmek için dua şu şekildedir:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Kalbe ve bedene ve cemia cevariha. Allahümme sehhirli kalbe bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe ala mehabbete. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe bi muhabbeti bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

 

Evli birini kendine aşık etme duası, evli kadını kendine aşık etme duası, evli erkeği aşık etme duası sitemiz üzerinde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak istediğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

 

 

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI

Kendini sevdirme duası birtakım şartlara uyularak okunması gereken bir duadır. Kendini sevdirme aşık etme duası hemen kabul olarak kişinin hayatında büyük değişiklikler yaratır. Kendini sevdirme duası yüzyıllardır okunan ve hocalar tarafından tavsiye edilen bir duadır. Bu duanın tam etki göstermesi için bazı manevi uygulamalar gerekir. Bu uygulamaların gerçekleşmesiyle birlikte kendini sevdirme duası hemen etki gösterecektir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI NASIL EDİLİR?

 

Kendini sevdirme duası, istenilen kişiyi kendine aşık etmek için kullanılır. Hem kadınlar tarafından erkeği kendine aşık etmek için hem de erkekler tarafından kadını kendine aşık etmek için kullanılabilir.

Kendini sevdirme duası edilmeden önce uygulanması gerekli olan birtakım şartlar bulunur. Kendini sevdirme duası okumak için;

Kişinin, duaya tam anlamıyla bağlı ve inançlı olması gerekir.

Kendini sevdirme duası kesin sonuç veren bir dua olduğu için kişinin sevgisinden emin olması gereklidir.

Bu duayı okumak için abdest almak şarttır.

Beden temizliği kadar zihin temizliği de önemlidir. Bu sebeple; duayı okuyacak kişinin aklında herhangi bir soru işareti yaratacak düşünce bulunmaması gerekir.

Bütün aşık etme dualarında olduğu gibi, niyet etmek en önemli aşamadır. Kişinin niyeti saf ve masuman eolmalıdır.

Kendini sevdirme duası yalnızca iyi niyetli ve gerçek aşıklar tarafından edilirse kabul görür.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI OKUNUŞU

Kendini sevdirme duasını okuduktan sonra sevilen kişi hızla bir şekilde aşık edilir. Bu duayı okunuşuna uygun bir biçimde okumak en doğrusudur. Bu sebeple; birçok hoca tarafından duanın ezberlenmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda duayı içten okumanın dua üzerinde büyük rol oynadığını hatırlatmakta fayda vardır.

 

Kendini sevdirme duası şu şekildedir:

 

Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin

 

Bu duayı desteklemek için okunduktan sonra Fatiha, Nas, Felak ve Rad surelerinin okunması tavsiye edilir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

 

Kendini sevdirme duası 11 gece boyunca her yatsı namazından sonra okunmalıdır. 12. günün sabahında aşık edilmek istenen kişi aşık olacaktır. Bu duayı okumadan önce niyet içten 3 defa söylenmelidir. Ardından sesli bir biçimde aşık edilmek istenen kişinin de ismi geçerek 3 defa söylenir.

 

KENDİNİ SEVDİRME DUASI ETKİLİ MİDİR?

Kendini sevdirme duası, aşık etme duaları ve aşık eden dualar arasında en tesirli olanlarındandır. Birçok insan tarafından okunmuş ve sonuçları güzel bir şekilde alınmıştır. Kendini sevdirme duası okuyacak olan kişilerin kalbinin temiz olması etki göstermesi açısından çok önemlidir. Kişinin içinde biraz şer ve kötü niyer barınması halinde bu dua asla etki göstermez.

KENDİNİ SEVDİRME DUASI KİMLERE OKUNUR?

 

Karşılık alınamayan kişilere

 

Evlilik ilişkisinde muhabbetin azaldığı karıya/kocaya

 

İlgisi yetersiz gelen sevgiliye

 

Gözü dışarda olan sevgiliye

 

Evinden uzaklaşan erkeğe/kadına

 

Platonik olarak aşık olunan kişiye

 

En sık okunan kişiler bunlar olmakla birlikte kendini sevdirme duası daha birçok aşk konusunda sıkıntı çekilen birey için okunabilmektedir. Kendini sevdirme duası sayesinde istenilen kişinin aşık olduğu bilinir.

 

Kendini sevdirme duasından sonra Bakara suresinin okunmasında büyük yarar vardır.

 

Bakara Suresi:

 

Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun.

 

Aşık etme duası, kendini sevdirme duası, aşık eden dua gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

 

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜN

Aşık eden dualar yüzyıllardan beri birçok insan tarafından uygulanmaktadır. Özellikle çok tesirli aşık eden dua 9 gün içinde etki göstererek birçok kişiyi mutluluğa kavuşturmasıyla bilinir. Çok tesirli aşk duaları bütün inanışlarda ve dünyanın dört bir yanında yüzyıllardan beri uygulanır. Aşık etme duaları içinde en etkili aşk duası olarak kabul edilen çok tesirli aşık eden dua 9 günde bütün aşıkları birbirine kavuşturur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE ETKİ GÖSTERİR Mİ?

Birçok aşk duası ve aşık etme duası mevcuttur. Her birinin etki süreleri uygulanış biçimlerine ve duanın tesirine göre değişkenlik gösterir. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde sonuç veren oldukça etkili bir duadır. Bu dua tam 9 gün boyunca ara verilmeden okunur. Çok tesirli aşık eden dua 9 gün devamlı okunarak istenilen kişi 9. günün sonunda bağlanmış olur.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA NEDİR?

Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkilerini ve belirtilerini gösteren faziletli bir duadır. Birçok medyum hoca tarafından okunması ve uygulanması sıklıkla tavsiye edilir. Bu duayı okurken ve okumadan önce yapılması gerekli şartlar vardır. Şartların tamamlanmasıyla beraber çok tesirli aşık eden dua 9 günde inanılmaz değişimlere olanak sağlar.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA 9 GÜNDE NASIL OKUNUR?

Bu dua tam 9 gün boyunca her vakitte uygulanmalıdır. Gün içerisinde her namazdan sonra tam 9 defa okunması önerilir. Namazlardan sonra kimse ile iletişime geçmemek önemlidir. Aynı zamanda bütün aşık etme dualarında olduğu gibi niyet aşaması büyük önem taşır. Çok tesirli aşık eden dua 9 günde etkisini göstermesi isteniyorsa, kişinin niyetinin gerçekten masumane olması gereklidir. Aşık etme duası, içinde kötü niyet barındıran kişiler tarafından kesinlikle okunmamalıdır.

ÇOK TESİRLİ AŞIK EDEN DUA OKUNUŞU

Çok tesirli aşık eden dua 9 gün boyunca belirtilen şekilde okunmalıdır.

Çok tesirli aşık etme duası şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Aşık etme duası, çok tesirli aşık etme duası, en hızlı aşık etme duası gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi alabilirsiniz.

1 GÜNDE AŞIK ETME DUASI

1 günde aşık etme duası sayesinde çok kısa süre içinde sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmeniz mümkün. 1 günde etkili aşık etme duası ile aşık olduğunuz kişiyle mutlu ve güzel bir birliktelik yaşama imkanına sahip olabilmektesiniz. Bunun için uygulanması gereken adımların yerine getirilmesi yeterli olacaktır.

1 GÜNDE AŞIK ETME DUASI NEDİR?

Dünya üzerindeki herkes, sevdikleri kişi tarafından sevilmeyi isterler. Sevilme isteğiyle birlikte bunu nasıl isteyeceğini bilmek de oldukça önemlidir. Bir ilişki içerisindeyken birini kendine körkütük aşık etmek istenirse bu yalnızca Allah’tan dilenmelidir.

 

Dualar, kulların isteklerini Allah’a söyleme biçimidir. Edilen tüm iyi niyetli dualar oldukça faziletlidir. Aynı zamanda kişilerin barındırmış olduğu samimi ve içten duygularla birlikte kısa zamanda kabul görür.

 

1 günde aşık etme duası, hem ilişki içerisinde hem de henüz ilişkiye başlamamış kişilerce kullanılabilir. 1 günde aşık etme duası genellikle kadınlar tarafından erkeği aşık etmek için kullanılır. Fakat günümüz dünyasında birçok erkek, kadını kendine aşık etmek için 1 günde aşık etme duası okuması yapmaktadır.

 

1 GÜNDE AŞIK ETME DUASI

1 günde aşık etme duası, birtakım okunuş biçimlerine sahiptir. Bu duayı okumadan önce abdest almak şarttır. Aynı zamanda duanın edileceği ortamın karanlık ya da loş bir ortam olması tavsiye edilir. Kimsenin olmadığı, sessiz bir ortam tercih etmekte fayda vardır.

1 günde aşık etme duası 7 gün boyunca her sabah namazından sonra 7 defa okunmalıdır. Namaz kıldıktan sonra duayı etmeden önce kimse ile iletişime geçmemek duanın etkisini artıracaktır.

 

1 günde aşık etme duası şu şekildedir:

 

”Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li”

 

 

24 Saatte Aşık Ettiren Dua

 

Aşk duaları ve Aşık etme duaları çok çeşitli dualardır. Asırlardan beri birçok inanışta ve dünyanın hemen her yerinde farklı dualar bulunur. Bu duaların birtakım manevi ritüellerle birleşmesi ile tesiri artırılır. 24 saatte aşık ettiren dua da oldukça faziletli sayılan aşk duaları arasında yer alır.

 

24 saatte aşık ettiren dua; 10 gün boyunca okunur. Her yatsı namazından sonra okunması ile 11. günde bu duanın etkileri açık ve net bir şekilde gözlemlenir. 24 saatte aşık ettiren dua sayesinde birçok mutlu birliktelik yaşanmıştır.

 

Sizler de sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız 1 günde aşık etme duasını ya da 24 saatte aşık ettiren duayı gerektiği gibi uygulayabilirsiniz.

 

24 saatte aşık ettiren dua:

 

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim

Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim

Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid

Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim

Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir

Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim

Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna

Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn

Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin.

Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin

 

24 saatte aşık ettiren dua ve 1 günde aşık etme duası okunmadan önce muhakkak abdestli olmak gereklidir. Ve aynı zamanda bu duaların okunuşu esnasında dualara inanmak önemlidir. Bu dualar iyi niyetli ve masumane dualar olduğu için, duayı okuyacak kişinin içinde kötü niyet barındırmaması gereklidir.

 

Aşık etme duası ve aşık ettiren dualar herhangi bir büyü ile karıştırılmamalıdır. Büyüler yapımında, diğer manevi varlıklardan haber alınan çalışmalardır. Dualar ise, birebir Allah’a yalvarma ve yakarma şeklidir. Her türlü iyi niyetli duayı okumak oldukça faydalıdır.

 

 

24 saatte aşık ettiren dua ve 1 günde aşık etme duası okuduktan sonra bu duaların tesirini güçlendirmek için; Felak, Nas, Fatiha, Rad surelerini okumak oldukça fayda sağlayacaktır.

 

Aynı zamanda aşık etme duaları çok çeşitli olduğu için, size en uygun duayı bulmak amacıyla bir medyum hoca ile görüşme sağlamanızda yarar olacaktır. Hocalar, tüm ilimlere vakıf olduğundan bulunduğunuz duruma ve karşınızdaki kişiye göre duaların belirlenmesinde etkin rol oynar.

 

24 saatte aşık ettiren dua, 1 günde aşık etme duası gibi birçok içerin sitemizde mevcuttur.

 

Aynı zamanda Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi alabilirsiniz.

ANINDA AŞIK EDEN DUA

Anında aşık eden dua ve aşk duaları sayesinde istenen kişi kolayca aşık edilebiliyor. Anında aşık eden dua, aşık etme duaları arasında oldukça büyük bir yer tutmaktadır. Bu dua sayesinde birçok mutlu yuvanın kurulması sağlanmıştır.

 

Birini kendine aşık etmek için, erkeği kendine aşık etmek için ya da kadını kendine aşık etmek için sıklıkla tercih ediliyor. Anında aşık eden dua oldukça kalıcıdır. Aynı zamanda etkisini çabuk gösterdiği için kısa sürede herkesi mutluluğa kavuşturmasıyla bilinir. Anında aşık eden dua okunması için gerekli olan birtakım uygulamalar bulunur. Bunların doğru ve eksiksiz tamamlanmasıyla dua çalışması bitirilir. Bundan sonra yalnızca güzel bir sonuç için sabırla beklemek kalır.

 

 

ANINDA AŞIK EDEN DUA KALICI MIDIR?

 

Aşık etme dualarının etkileri, duaların Allah katında kabul görmesiyle başlar. Anında aşık eden duanın kabul gördüğü fark edilen ilk andan beri Allah’a şükür etmek ve şükür namazı kılmak gereklidir. Verdiği nimetler, sahip olunan büyün iyi ve güzel şeyler için şükretmek oldukça önemlidir. Edilen şükürler hemen her gün her akla geldiğinde tekrarlanmalıdır. İnsanın Allah’a şükretmesinin herhangi bir sınırı ya da zararı yoktur.

Aynı zamanda anında aşık eden duanın kabul olduğu anlaşıldıktan sonra duanın edilmesine ara verilmemelidir. Duaların belli okunma süreleri ve belli etki süreleri bulunur. Bu kısımlarda hocaların söylediklerine uyulmalıdır. Duanın kabul olduğu anlaşıldıktan sonra daha büyük bir şükran içerisinde dua yeniden edilmeye devam edilmelidir.

 

 

ANINDA AŞIK EDEN DUA NASIL OKUNUR?

Anında aşık eden dua, bir gün içerisinde tam 5 kere okunmalıdır. Bu 5 okunuş da namazlardan sonra olmalıdır. Namazlardan sonra hiç kimse ile bir iletişime geçmeden anında aşık eden dua okunmalıdır. Dua öncesi, kimin için okunuyorsa o kişinin ismine niyet edilmelidir. Edilen niyetin samimi ve içten olması oldukça önemlidir. Anında aşık eden dua 28 gün boyunca okunmalıdır. 28 gün boyunca her gün 5 defa niyetle birlikte okunmasının ardından istenen sonuçlara kavuşturacaktır.

 

Anında aşık eden dua okumaları bittikten sonra yine niyet ederek gün içinde akla geldikçe Fatiha, Nas, Felak ve Rad surelerinin okunması tavsiye edilmektedir.

 

ANINDA AŞIK EDEN DUA OKUNUŞU

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin

 

 

Anında aşık eden dua, hızlı aşık etme duası, deli gibi aşık eden dua gibi birçok aşk konulu dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Sitemizden bütün aşk dualarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye’nin en ünlü ve en güvenilir medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz tüm konularda deatylı bilgi alabilirsiniz.

EN ÇABUK TUTAN 2 AŞK DUASI

Aşk duası, yüzyıllardan beri hemen her inanışta en çok okunan dualardandır. Bunun sebebi, insanlık tarihinin başlangıcından beri kadın ve erkek arasında yaşanan güçlü duygusal bağların giderek zayıflar hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. En çabuk tutan 2 aşk duası ile aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek ve aradaki muhabbeti artırmak mümkündür.

Tüm inanışlarda her duanın ve her manevi ritüelin birtakım uygulanış biçimleri bulunmaktadır. Bu uygulanış biçimlerin tam ve doğru birbiçimde yapılması duanın tesiri açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 

 

En çabuk tutan 2 aşk duasından yer alan aşk duaları okunmadan önce:

 

Aşk duaları mümkünse sabah namazından sonra ve gece yatsı namazından sonra okunmalıdır

Mutlaka abdest alınmış olmalı

Dua okunacak ortam havalandırılmalı ve kötü enerjilerden arındırılmalı

Beden temizliği kadar akıl ve zihin temizliği de çok önemli olduğundan aklı karıştıracak düşünceler içine girilmemeli

Niyet belirlenmeli

Niyet, iyi edilmiş olmalı ve kalbinin temiz olması gerekli

Niyet önce 3 kez içten söylenmeli ardından 3 kez sesli söylenmeli

Aşk duası okumaya geçmek için namazdan sonra kimse ile iletişime geçmemiş olmak gerekli

Yalnızca dileğe ve niyete odaklanılmalı.

 

EN ÇABUK TUTAN AŞK DUASI

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin

 

ANINDA ETKİ EDEN AŞK DUASI

 

Aşk duası, çok çeşitli olan ve amaca uygun bir şekilde okunması gereken dualardır. Duayı okumadan önce iyi bir şekilde niyet etmeyi unutmayın.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

 

Er rahman

Alleme lkur’ane.

Halekal insane.

Allemehul beyan.

Eş şemsu vel kameru bi husban.

Ven necmu veş şeceru yescudan.

Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

Ella tatğav fil mizan.

Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

Vel erda vedaaha lil enam.

Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

Vel habbu zul asfi ver rayhan.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

Ve hale kalcanne min maricin min narin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Mereclbahreyni yeltekıyani.

Beynehuma berzahun la yebğıyani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

 

 

Anında etki eden aşk duası, en çabuk tutan aşk duaları sayesinde sevilen, aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek mümkündür. Sitemiz içerisinde yer alan tüm aşk dualarından faydalanabilirsiniz.

 

Aşk duası, bağlama duaları, aşk büyüleri, bağlama büyüleri gibi bilgi almak istediğiniz tüm konularda sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocası ile iletişime geçebilirsiniz.

 

24 Saatte Aşık Eden Dua  

24 saatte aşık eden dua, kişinin sevdiğini çok kısa süre içerisinde kendine aşık ettirebileceği bir duadır. Bu dua ile birlikte büyü yapmaya ya da başka alternatifler üretmeye gerek kalmayacaktır. Çok hızlı bir şekilde hayata geçmiş olan 24 saatte aşık eden dua ile birçok mutlu yuva, birçok mutlu evlilik gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda ilim irfan sahibi işinde iyi hocaların da çok sıklıkla tavsiye ettiği bir duadır. Ancak 24 saatte aşık eden duanın okunması esnasında ve okunmadan önce yapılması gereken belli kurallar bulunmaktadır. 24 saatte aşık eden dua, kurallarına uygun ve belirtilen bir biçimde gerçekleştirilirse etkisi 1 gün içinde gözükecektir.

24 Saatte Aşık Eden Dua Nasıl Okunmalı

 

24 saatte aşık eden duanın okunması ve işleme geçilmesi aşamalarında uyumalsı gereken birtakım adımlar bulunur. Adımların hepsinin tam ve eksiksiz uygulanması halinde, 24 saat içinde etkisini göstermeye başlayacaktır.

 

24 saatte aşık eden dua okunmadan önce;

Birinci adım, duaya geçmeden önce kesinlikle abdest alınması gerektiğidir. Abdest alındıktan sonra 2 rekat olacak şekilde hacet namazı kılınacaktır.

İkinci adımda ise duayı edecek olan kişinin 41 defa zikir çekmesi gerekmektedir.

Üçüncü olarak, 24 saatte aşık eden duanın 1 gece süresince devalı olarak okunması gerekmektedir.

Aynı zamanda 24 saatte aşık eden duanın okunuşunun Arapça olması gerekmektedir.

Dünya üzerindeki bütün inanışlarda ve ritüellerde olduğu gibi, dua edilmeden ve dilek dilenmeden önce kalbin temizliğinden ve niyetin iyiliğinden emin olunmalıdır. Kötü niyetli kimseler etmiş olduğu dualar kabul görmez ve hatta felaket sonuçlara sebep olabilirler.

 

24 saatte aşık eden dua okunmadan önce, duayı okumaya niyetli olan kişinin gerçekten sevmesi ve karşısındaki kişiye aşık olması gerekir.

24 Saatte Aşık Eden Dua Okunuşu

 

Herkes tarafından çok tercih edilen 24 saatte aşık eden dua, kadınlar tarafından daha sık uygulanmaktadır. Erkekleri bağlamak ve kendinlerine aşık etmek için okunan bu dua sayesinde hemen hemen kalbi, ruhu temiz olan her kadın mutlu birlikteliğine kavuşmuştur. Bu dua, en çok tercih edilen aşk duaları arasında yer almaktadır.

 

24 Saatte aşık eden dua okunmadan önce gereken bütün adımlar tamamlanmalı ve o şekilde duaya başlanmalıdır.

 

24 saatte aşık eden dua:

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin

 

 

Aşk duaları, bağlama duaları, kısmet duaları gibi tüm dua çeşitleri için sitemizi inceleyebilir, her konuda detaylı bilgi için sitemiz üzerinden hocamıza danışabilirsiniz.

 

 

AŞIK ETME DUASI

Yüzyıllardan beri bilinen ve birçok kişi tarafından aşık etme duası, en çok dikkat toplayan konular arasında yer almaktadır. Zaman zaman kadınlar tarafından zaman zaman erkekler tarafından ihtiyaç duyulan bu dua, etkileri sayesinde şimdiye kadar binlerce hatta milyonlarca kişinin güzel bir birliktelik sağlamasına vesile olmuştur. Genellikle sevdiği kişi tarafından istenen ölçüde ilgi göremeyen kişilerin tercih ettiği bir duadır. 

Aşık etme duaları, kötü niyetli ve art niyet sahibi kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bunların dışında her türlü iyi niyet ve dilekler için kullanılması mümkündür. Aşık etme duası, sevgilileri ya da evlileri ayırma büyüleri ile karıştırılmamalıdır. Aşık etme duası oldukça masum ve güzel neticeler getirmesi beklenen bir duadır.

 

AŞIK ETME DUASI KİMLERE YAPILABİLİR?

Aşık etme duası ve her çeşit aşk duaları, ayrılan sevgililer üzerinde yapılabildiği gibi birbirini hiç tanımayan kişilere de yapılabilmektedir. Daha önceden bitmiş ilişkileri onarmak, küsmüş çiftleri barıştırmak, araya giren soğuklukları telafi etmek, daha ilgisiz olan tarafın ilgisini artırmak için kullanılmaktadır.  

 

AŞIK ETME DUASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüm dualarda olduğu gibi, duanın ne için edildiğinden ziyade kimin dua ettiği ve nasıl dua ettiği önemlidir. Dua edecek olan kişi ilk olarak kendisini sevmelidir. Aşk duası sevgiye dayalı bir dua olduğundan kaynaklı kendini yeterince sevmeyen ve kendine karşı olumsuz duygular içerisinde olan kişilerin ettiği aşk dualarının kabul olması son derece zordur. 

Aşık Etme Duasına Başlamadan Önce:

Bulunulan ortamın temiz ve ferah olması gerekir

Duayı edecek olan kimsenin, istediği şeye ve aşık olduğu kişiye tam ve net bir biçimde odaklanmış olması gerekir.

Dua eksiksiz ve tam haliyle okunmalı ve düzgün okumaya özen gösterilmelidir. 

Dua edecek olan kişinin kişisel temizliği son derece önemli olduğundan abdest almış olması gerekir. 

Dua edilmeden önce kişinin, niyetini söyleyip dile getirmesi gerekir. 

Dua okunurken, duayı okuyan kişinin odağını değiştirici ve dikkatinin dağılmasına sebebiyet verebilecek her türlü şey ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

 

Dua eden kişilerin unutmaması gereken bir diğer şey ise; edilen her niyetin daima bir geri dönüşünün olduğudur. Aşık olan kimselerin etmiş olduğu iyi niyet, en güzel aşk ilişkilerinin başlamasına yardımcı olur.

 

AŞIK ETME DUASI ANLAŞILIR MI?

Aşık etme duasının anlaşılması kişiden kişiye ve bulunan şart-koşullara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Zaman zaman yakın çevre tarafından farkedilen değişimler zaman zaman hiç kimse tarafından farkedilmeyebilir. Psikolojik durumu sürekli olarak değişen ve dengesiz tavırlar sergileyen birinde aşk büyüsünün olup olmadığını anlamak oldukça zordur. Aşk dua çabuk etki eden ve tesiri çok güçlü bir dua olduğu için, kişide ani değişikliklere sebep olur. Kişinin ruh hali, hissettikleri hatta bazen yeme alışkanlıkları bile değişir. Bundan kaynaklı kişinin duadan önce ve duadan sonra farklarını net bir şekilde anlamak güçleşebilir. Öte yandan sakin ve huzurlu hayat süren kimselerde daha rahat farkedilen bir duadır. Aşk duası edildikten sonra kişi, aşık olması beklenen kişiyi sık sık gün içerisinde bile hatırlamaya başlar. Yaşadığı her olayda ve gördüğü herkeste aşık olduğu kişiyi hatırlatan şeyleri algılamaya başlar. Çok kısa bir süre içerisinde de istek ve dileklerini gerçekleştirerek huzurlu bir ilişkinin kapıları aralanmış olur.

 

Aşık Etme Duasını kendi konularında hakim, tecrübeli ve güzel referanslarıyla bilinen medyum hocamızdan daha detaylı bir şekilde destek almak ve danışmak için sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Aradığınız ve yaşamak istediğiniz aşkı en iyi niyetlerle edilen Aşk duası sayesinde bulabilirsiniz.

 

AŞIK EDEN DUA

 

Aşık eden dua, aşık etme duası, sevgiyi artırma duası gibi yüksek tesirli ve hızlı tutan dualar edilmeden önce niyetin iyi edilmesi gerekir. Aşık eden dua, evliliği bozulmaya doğru ya da bozulmuş olan evli çiftlere, aralarına soğukluk girmiş sevgililere ya da aşka karşılık vermeyen kişilere yapılabilir. Aşk duasının çok tercih edilmesinin nedenlerinden biri, karşı tarafın kafa karışıklığı ve çevresinden etkilenmesinden kaynaklanan kararsızlığıdır. Aşık etme duası sayesinde bireyler arası ilişkiler tazelenir. Muhabbet artar. Gönül bağı yeniden daha sağlam bir biçimde kurulmuş olur. Normal yöntemler ile sevgi ve aşk bağını kuramayan kimseler, sevgiyi artırma duası ve aşık etme duası ile birlikte istedikeleri geri dönüşleri elde etmiş ve çaresizliklerinden kurtulmuş olurlar.

Aşık Etme Duasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu dualarda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi duaların %100 tutma garantisinin olmadığıdır. Duaların tutması bireylerin yaymış olduğu enerji frekanslarıyla birleştiği anda hayata geçebilmektedir. Çünkü bu tarz dualar kişilerin düşüncelerine direkt olarak yön vermezler. Kişilerin bilinçaltına kodlanarak onların yaşamış olduğu duyguları etkileyebilirler. Bu sayede karşı tarafa duyulan ilgi, sevgi, aşk gibi duygular pekişir. Zamanla da aralarındaki iletişim bağları kuvvetlenir.

Bu tarz duaların çok tesirli ve rahmani dualar olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Duanın etki etme süresi tüm rahmani dualarda olduğu gibi yaklaşık 40 günü bulabilmektedir. 40 gün boyunca aynı kişiye başka bir işlem yapılmamalıdır. Aksi durumlarda dua tesirini kaybedebilir. Ve kişinin dengesi şaşarak psikolojik anlamda negatif enerjiye sürüklenmesine sebebiyet verebilir.

Aşık etme dualarını kimin yaptığı kadar kime yapıldığı da çok önemlidir. Nikah düşmeyecek akrabalara, putperestlere, ya da sütkardeşlere yapıldığında etki göstermeyen bu dua, gücünü ve etkisini ters bir şekilde de hayata geçirebilir.

Kısa Sürede Tutan Aşk Duası

Aşık ettirme duaları zaman zaman günah olarak sayılabilse de bazen kader inancıyla bütünleşip dua etmek oldukça faydalı olabilmektedir. Dini açıdan değerlendirmek gerektiğinde aşk ve sevgi bağı kurmak için faziletli dualar bulunmaktadır. Hızlı aşık etme duası olan ve kutsal kitap Kur’an’da bulunan Necm suresi çok uzun bir suredir. 62 ayetten oluşan bu sure ile kısa zamanda kişi, aşık olacaktır.

 

Sırılsıklam Aşık Ettirme Duası

Bu dua çeşidi diğerlerinden farklı olarak tanışılmayan kişiye dahi yapılabilmekteve etkilerini göstermektedir. İlişkide bulunan taraflardan birinin uzaklaşması ya da vazgeçmesi durumlarında etkili olduğu gibi, oluşan ilgisizlik hallerinde de etkili olan bir dua yöntemidir.  Bu duayı eden kişilerin aşka olan inancı, duanın etki etme süresini direkt olarak etkilemektedir. Duayı eden kişinin kalbinin ve ruhunun temiz olması çok önem taşımaktadır. Bütün kirlerden ve kötülüklerden arınmış bir şekilde edilmelidir.  Mutlaka abdest alındıktan sonra edilmesi gereken bu dua edilmeden önce mutlaka din alimleri ya da işinin ehli bir medyuma danışılmalıdır. Sırılsıklam aşık ettirme duası:

Ya Vedûd!, Ya Vedûd! Ya Ze’l–arşi’l–mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi–nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi–kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi–rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni.

Bu duanın kabul olması için, temiz olmak ve kalben iyi hissetmek gerekir. 40 gün boyunca günde 100  kere okunması gerekir. Böylelikle aşık ettirilmek istenen kişiye tesir edecek ve etkileri hemen görülecektir.

Aşık etme duası etmeden önce nefesi ve ilmi kuvvetli bir hocadan destek alıp bu manevi ritüeli uygulamak isterseniz bizlerle iletişime geçebilir ve en etkili en tesirli şekilde aşık ettirme duasından faydalanıp istediğiniz kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz.